google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 20.04.2018
  1 USD
  3.3881
  0.0188
  1 EUR
  4.1724
  0.0059
  1 CHF
  3.4827
  0.005
  1 GBP
  4.7660
  -0.011
  1 RUB
  0.0552
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży grzewczej - czerwiec 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży grzewczej

  - czerwiec 2017

   

   

  PN-EN 60079-30-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-06-2017

  Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60079 podano wymagania ogólne i badania dotyczące elektrycznego rezystancyjnego ogrzewania przewodowego do użytku w atmosferach wybuchowych, z wyłączeniem tych, które przeznaczone są do EPL Ga oraz EPL Da. Niniejsza norma obejmuje rezystancyjne ogrzewanie przewodowe montowane fabrycznie, jak i w miejscu pracy, stanowiące szeregowe połączenia przewodów grzejnych, równoległe połączenia przewodów grzejnych, maty grzejne i panele grzejne, montowane i/lub podłączane zgodnie z instrukcją producenta.

  Niniejsza norma zawiera również wymagania dotyczące zakończeń, montażu i metod sterowania ogrzewaniem przewodowym.
   

  PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 09-06-2017

  Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  Zmodyfikowano Załącznik X: zmieniono tekst przed tablicami, dodano nową Tablicę X.2 i nową Tablicę X.3.

   

  PN-EN 13445-1:2014-12 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 09-06-2017

  Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  W niniejszej części niniejszej Normy Europejskiej określono terminy, definicje, wielkości, symbole i jednostki stosowane w treści całej EN 13445. Podano także instrukcje stosowania normy (Załącznik A) oraz spis alfabetyczny, który obejmuje całą normę (Załącznik B). Taka informacja ma na celu pomoc użytkownikowi normy EN 13445.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych poddanych działaniu ciśnienia większego niż 0,5 bar nadciśnienia, ale może też być stosowana dla zbiorników pracujących przy ciśnieniu niższym, łącznie z podciśnieniem.

  UWAGA Dobór, stosowanie i instalowanie osprzętu związanego z bezpieczeństwem i przeznaczonego do zabezpieczenia zbiorników ciśnieniowych w czasie pracy zostały zawarte w EN 764-7.

  Niniejsza norma europejska nie ma zastosowania do zbiorników ciśnieniowych następujących typów:

  - zbiorników o konstrukcji nitowanej,
  - zbiorników z żeliwa z grafitem płatkowym lub jakichkolwiek innych materiałów nie uwzględnionych w częściach 2, 6 oraz 8 normy,
  - zbiorników wielowarstwowych, samowzmocnionych lub przeprężonych.
  Niniejsza Norma Europejska może być stosowana do następujących zbiorników, pod warunkiem wzięcia pod uwagę dodatkowych i/lub alternatywnych wymagań wynikających z analizy zagrożeń i szczególnych przepisów lub instrukcji dla:
  - zbiorników transportowych,
  - urządzeń zaprojektowanych specjalnie do użytku mającego związek z energią jądrową,
  - zbiorników ciśnieniowych narażonych na ryzyko przegrzania.

  Inne Normy Europejskie mają zastosowanie do rurociągów przemysłowych (EN 13480) oraz kotłów wodnorurowych i płomienicowo-płomieniówkowych (EN 12952 i EN 12953).

   

  PN-EN 13445-5:2014-11 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 09-06-2017

  Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania

  Zakres

  W niniejszej części niniejszej Normy Europejskiej określono kontrolowanie i badanie produkowanych jednostkowo i seryjnie zbiorników ciśnieniowych, wykonanych ze stali zgodnej z EN 13445-2:2014.

  Szczególne postanowienia dotyczące pracy cyklicznej podano w Załączniku G niniejszej części.

  Szczególne postanowienia dotyczące zbiorników lub części zbiorników, pracujących w zakresie pełzania, podano w Załączniku F oraz Załączniku I niniejszej części.

  UWAGA Obowiązki stron zaangażowanych w procedury oceny zgodności podano w dyrektywie 97/23/WE.

  Przewodnik w tym zakresie można znaleźć w CR 13445-7.

   

  PN-EN 15316-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-06-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 1: Informacje ogólne i obliczanie wydajności energetycznej, Moduł M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska stanowi ogólny szkielet obliczeń zużycia energii i wydajności instalacji grzewczych i instalacji ciepłej wody użytkowej. Norma ma zastosowanie tylko do ciepła potrzebnego do ogrzewania doprowadzanego za pomocą instalacji opartej na wodzie, do ciepłej wody użytkowej i do chłodzenia (np. chłodni absorpcyjnych).

  Podaje ona sposób wykonywania obliczeń całej instalacji za pomocą modułów obliczeń (patrz Tablica 2) odpowiednich do metod określonych w odpowiednich normach.

  Zajmuje się zagadnieniami takimi, jakobliczenia w warunkach pracy i wskaźniki wydajności energetycznej.

  Ujednolica ona wejścia i wyjścia w celu uzyskania wspólnej metody obliczeń europejskich.

  Pozwala ona na analizę energii instalacji ogrzewania i ciepłej wody oraz podsystemów, łącznie ze sterowaniem (emisja, dystrybucja, magazynowanie, wytwarzanie) przez porównanie strat systemu i określenie wskaźników wydajności energetycznej.

  Analiza wydajności umożliwia porównanie systemów I podsystemów I pozwala oszacować wpływ każdego z podsystemów na charakterystykę budynku.

  Obliczanie strat instalacji w każdym z podsystemów grzewczych jest określona w kolejnych normach.

  Instalacje wentylacji nie są objęte niniejszą normą (np. zrównoważone układy z odzyskiem ciepła), lecz jeśli powietrze jest wstępnie podgrzewane lub zainstalowany jest system podgrzewu powietrza, to układy doprowadzania ciepła do AHU (Air Handling Unit = zespół dostarczania powietrza) są objęte niniejszą normą.

  Tablica 2 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

   

  PN-EN 15316-2:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-06-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 2: Instalacje przekazywania ciepła (grzewcze i chłodzące), Moduł M3-5, M4-5

  Zakres

  Celem niniejszej Normy Europejskiej jest zestandaryzowanie wymaganych wielkości wejściowych, wyjściowych i powiązań (struktury) metody obliczeń w celu uzyskania powszechnej europejskiej metody obliczeń.

  Niniejsza norma obejmuje obliczenia wydajności instalacji grzewczej i wodnych podukładów chłodzących pomieszczenia.

  Tablica 1 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

  UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszącymi raportami technicznymi, dla każdego modułu, które opublikowano lub które są w przygotowaniu.

  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może odpowiadać większej liczbie modułów, a jeden moduł może odpowiadać większej liczbie norm EPB, np. odpowiednio metoda uproszczona i metoda szczegółowa. Patrz Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

   

  PN-EN 15316-4-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-06-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-1: Źródła ciepła i c.w.u. w pomieszczeniach, instalacje z paleniskami (kotły, biomasa), Moduł M3-8-1, M8-8-1

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska jest częścią serii norm dotyczących obliczania zapotrzebowania na energię i sprawności instalacji ogrzewania pomieszczeń i instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Niniejsza norma (EN 15316-4-1) obejmuje:

  — wymagane wielkości wejściowe;
  — metodę obliczeniową;
  — wielkości wynikowe;
  — metoda obliczeniowa uwzględnia wydajność energetyczną źródeł ciepła opierających się na spalaniu paliwa;
  do ogrzewania pomieszczeń przez podsystemy spalające (kotły, biomasa) biorąc pod uwagę sterowanie.

  Niniejsza norma podaje metody obliczania:

  — strat cieplnych instalacji grzewczych i instalacji wytwarzania cieplej wody użytkowej;
  —straty ciepła z instalacji grzewczej i wytwarzającej ciepłą wodę użytkową, które są możliwe do odzyskania do ogrzewania;
  — dodatkową energię instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej.

  Niniejsza norma określa zapotrzebowanie na energię wodnych podsystemów wytwarzania ciepła, włączając oparte na spalaniu paliw (kotłów), pracujących w oparciu o konwencjonalne paliwa kopalne, tak jak i paliwa odnawialne. Norma ta nie obejmuje oceny i kontroli kotłów.

  Norma stosuje się także do źródeł ciepła do ogrzewania lub zintegrowanych instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia i ogrzewania. Źródła wytwarzające wyłącznie ciepłą wodę użytkową są włączone do zakresu części M8-8.

  Niniejsza Norma Europejska jest główną normą dotyczącą podukładów spalania (kotły, biomasa) i również jest nakierowana na wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie pomieszczeń. Wartości te stanowią wielkości wejściowe do obliczeń całkowitej energii według EN ISO 52000-1 i EN 15316-1.

  Tablica 1 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.