google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 13.07.2018
  1 USD
  3.7244
  0.0189
  1 EUR
  4.3302
  0.004
  1 CHF
  3.7118
  -0.0041
  1 GBP
  4.8896
  -0.0057
  1 RUB
  0.0598
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży grzewczej - wrzesień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży grzewczej

  -wrzesień 2017

   

  PN-EN 15984:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-09-2017

  Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu gazu rafineryjnego opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono analizę metodą chromatografii gazowej do oznaczania składu paliw gazowych, takich jak stosowany w rafinerii gaz opałowy. Wyniki tego oznaczania są stosowane do obliczania zawartości węgla oraz dolnej wartości opałowej.

  Za pomocą niniejszej analizy metodą chromatografii gazowej oznaczane są 23 składniki rafineryjnych gazów opałowych w stężeniach spotykanych zazwyczaj w rafineriach (dalsze szczegóły, patrz Tablica 1).

  Woda nie jest analizowana. Wyniki odnoszą się do suchego gazu.

  UWAGA 1 W zależności od stosowanego wyposażenia, istnieje również możliwość oznaczania wyższych węglowodorów.

  UWAGA 2 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej termin „% (V/V)” jest używany do wyrażania ułamka objętościowego (φ).

  OSTRZEŻENIE ― W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy oraz za wcześniejsze określenie ograniczeń właściwego jej zastosowania.

   

  PN-EN 303-2:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-09-2017

  Kotły grzewcze -- Część 2: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do kotłów użytkowanych do centralnego ogrzewania zgodnie z EN 303-1: 2017 o nominalnej mocy cieplnej do 1 000 kW i EN 303-4 do nominalnej mocy cieplnej 70 kW z wymuszonym nadmuchem zgodnie EN 267, które są przeznaczone do pracy z paliwami ciekłymi.

  Wymagane parametry wg niniejszej normy odnoszą się do badań typu kotłów grzewczych (kotłów standardowych, niskotemperaturowych i kondensacyjnych), które poddaje się badaniom się na stanowisku zgodnym wymaganiami podanymi w EN 304.

  Niniejszą normę stosuje się również do kotłów z zamkniętą komorą określonych w EN 15035 w odniesieniu do sprawności i emisji.

  Niniejsza norma może być również wykorzystana do oceny zestawów kocioł-palnik.

   

  PN-EN 14543:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-09-2017

  Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Tarasowe ogrzewacze parasolowe -- Ogrzewacze promiennikowe bez odprowadzenia spalin do stosowania w przestrzeniach otwartych lub dobrze wentylowanych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania konstrukcyjne, bezpieczeństwa oraz dotyczące oznakowania, a także metody badań dla tarasowych ogrzewaczy bez odprowadzenia spalin do stosowania tylko w przestrzeniach otwartych lub dobrze wentylowanych.
  Urządzenia te są przeznaczone do stosowania wyłącznie z gazami trzeciej rodziny jak określono w Rozdziale 4.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 17 kW (na podstawie wartości opałowej), zasilanych z maksymalnym ciśnieniem wlotowym 50 mbar:
  - zamontowanych na stałe lub,
  - przenośnych, w tym tych, które zawierają obudowę dla zamontowania butli wielokrotnego napełniania skroplonym gazem węglowodorowym.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do urządzeń wyposażonych w wentylator dla spalin lub cyrkulacji powietrza konwekcyjnego.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje pojemników LPG, ich reduktora, przewodów i węży elastycznych stosowanych do zasilania gazem urządzeń objętych niniejszą Normą Europejską. Regulator, rury i przewody elastyczne są objęte innymi normami (EN 16129, EN 16436-1 i prEN 16436-2, etc.) i przepisami krajowymi.

  Niniejsza Norma Europejska nie przewiduje żadnych szczególnych wymagań dotyczących sprawności cieplnej tego typu urządzeń, ale wymagania dotyczące spalania, które są kwestią bezpieczeństwa, wymagają upewnienia się, że paliwo gazowe jest sprawnie spalane. Metoda pomiaru wydajności jest opisana w Załączniku B, informacyjnym.

   

  PN-EN 60079-30-2:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-09-2017

  Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60079 stanowi wytyczne dotyczące stosowania elektrycznych rezystancyjnych systemów ogrzewania przewodowego w przestrzeniach, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa, z wyłączeniem przestrzeni zaklasyfikowanych jako wymagające EPL Ga/Da (tradycyjny związek odpowiednio ze strefą 0 i strefą 20). Stanowi ona wytyczne dotyczące projektowania, instalacji, konserwacji i napraw systemów ogrzewania przewodowego włącznie z urządzeniami towarzyszącymi i monitorującymi. Nie dotyczy ona elementów pracujących w procesach grzania indukcyjnego, ogrzewania powierzchniowego lub bezpośredniego nagrzewania rurociągów ani odprężania.


   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Ogrzewanie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.