google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 19.10.2018
  1 USD
  3.7601
  0.0299
  1 EUR
  4.3049
  0.0083
  1 CHF
  3.7746
  0.0203
  1 GBP
  4.9014
  0.0108
  1 RUB
  0.0572
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży grzewczej - październik 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży grzewczej

  - październik 2017

   

  PN-B-02870:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 26-10-2017

  Badania ogniowe -- Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150kW

  Zakres

  W niniejszej normie określono badania ogniowe kominów i systemów kominowych, przeprowadzone w podwyższonych temperaturach, bez względu na rodzaj materiału konstrukcyjnego komina.

  Badania dotyczą kominów pracujących w warunkach podciśnienia lub nadciśnienia, przeznaczonych do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW.
   

  PN-EN 303-1:2017-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-10-2017

  Kotły grzewcze -- Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Terminologia, wymagania ogólne, badania i oznaczenie

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska odnosi się do kotłów stosowanych do centralnego ogrzewania (kotły grzewcze) z palnikami ze sztucznym nadmuchem o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 1 000 kW, które są użytkowane z podciśnieniem (kotły z naturalnym ciągiem) lub z nadciśnieniem (kotły nadciśnieniowe) w komorze spalania, zgodnie z instrukcją producenta kotła.

  Niniejsza Norma Europejska podaje niezbędną terminologię, wymagania dotyczące materiałów i ich sprawdzania oraz oznakowania kotłów grzewczych.

  Szczegółowe wymagania dotyczące kotłów, które mogą być użytkowane w układzie otwartym są zawarte w EN 303-4.

  Wymagania niniejszej normy stosuje się do kotłów grzewczych badanych na autoryzowanych stanowiskach.

  Kotły zgodnie z tą normą, są przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania, w których nośnikiem ciepła jest woda, a maksymalna dopuszczalna temperatura robocza jest ograniczona do 100 ° C. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 8 bar.

  Dla kotłów i podgrzewaczy wody (zasobnikowych lub przepływowych) norma ta ma zastosowanie tylko do tych części, które są niezbędne do eksploatacji kotła grzewczego (część grzewcza).

  Niniejsza norma nie ma zastosowania do kotłów gazowych z palnikami atmosferycznymi, kotłów na paliwa stałe i kotłów z palnikami odparowującymi olej. W odniesieniu do tych kotłów istnieją dodatkowe wymagania.
   

  PN-EN ISO 14903:2017-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-10-2017

  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Kwalifikowanie szczelności elementów i połączeń

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano procedurę kwalifikacji dla homologacji szczelności hermetycznie zamkniętych elementów, złączy oraz części stosowanych w systemach chłodniczych i pompach ciepła, tak jak opisano w odpowiednich częściach ISO 5149. Za zamknięte elementy, złącza i części uznaje się w szczególności złączki, płytki bezpieczeństwa, połączenia kołnierzowe lub pasowane. Szczelność elastycznych rurociągów wykonanych z materiałów niemetalowych jest opisana w normie ISO 13971. Rury metalowe są objęte niniejszym dokumentem.

  Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą złączy o maksymalnej średnicy DN 50 oraz elementów o wewnętrznej objętości maksymalnie 5 l i maksymalnej wadze 50 kg. Dokument ten ma na celu scharakteryzowanie naprężeń napotkanych podczas eksploatacji, po połączeniu zgodnie z procedurą określoną przez producenta, a także określenie minimalnej listy niezbędnych informacji dostarczonych przez dostawcę elementu osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie tej procedury.

  W niniejszym dokumencie określono poziom szczelności elementu jako całości, a także połączenia wykonanego zgodnie ze specyfikacją producenta.

  Dokument dotyczy hermetycznie zamkniętych elementów, połączeń oraz części stosowanych w instalacjach chłodniczych, także z uszczelnieniami, niezależnie od ich materiału i ich konstrukcji.

  W dokumencie określono dodatkowe wymagania dla połączeń mechanicznych, które można uznać za połączenia hermetyczne.


   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Ogrzewanie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.