google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 19.10.2018
  1 USD
  3.7601
  0.0299
  1 EUR
  4.3049
  0.0083
  1 CHF
  3.7746
  0.0203
  1 GBP
  4.9014
  0.0108
  1 RUB
  0.0572
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowoczesne rozwiązania dla efektywnej dystrybucji ciepła sieciowego

  Artykuł relacjonujący warsztaty
  "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo"
  – zorganizowane 12 grudnia w Warszawie przez zespół CBE Polska.

  Przetwarzanie danych w informacje usprawniające zarządzanie dla energetyki cieplnej

  Marek Zając, Partner i kierownik ds. konsultingu w ConnectPoint swoje wystąpienie rozpoczął od wymienienia i omówienia korzyści z wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla firm z branży energetycznej. Pierwszą z nich jest zwiększenie lojalności klientów, które można osiągnąć m.in. poprzez skrócenie czasu likwidacji awarii, eliminację problemów na węzłach czy zmniejszenie liczby reklamacji. Drugą bardzo pożądaną korzyścią jest zwiększenie efektywności energetycznej systemu, co powinno być powiązane z redukcją emisji CO2, lepszym i szybszym wykrywaniem wycieków, zmniejszeniem strat ciepła oraz wsparciem dla wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji.

  Następnym obszarem optymalizacji jest poprawa efektywności pracy, w szczególności skrócenie czasu potrzebnego do podejmowania decyzji, zmniejszenie ilości błędów ludzkich, zwiększenie szybkości reagowania na błędy, a także propagowanie najlepszych dostępnych praktyk. Reczone usprawnienia powinny przełożyć się również na poprawę elastycznego zarządznia dystrybucją i na wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń.

  Zdaniem eksperta w celu zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa ciepłowniczego warto wdrożyć centralne repozytorium danych produkcyjnych. Polityka remontowo inwestycyjna powinna być realizowana w oparciu o analizy ryzyka. Poprawie przychodów w dużej mierze mogą przysłużyć się wdrożenie systemów: analizy poprawności odczytów układów rozliczeniowych, diagnostyki pracy węzłów ciepłowniczych, predykcji mocy systemu ciepłowniczego i klientów oraz  wizulizacji wielkoformatowej dla dyspozytorów.

  Marek Zając zaprezentował również sposoby optymalizacji parametrów tabeli regulacyjnej dla sieci ciepłowniczej i pracy źródeł ciepła (ekonomiczny rozkład obciążeń). Aktualnie ciepłownictwo powinno jeszcze inwestować we wsparcie pracowników w terenie, choćby poprzez udostępnienie im dostępu do nowoczesnego opragramoania z poziomu aplikacji mobilnych.

  Reprezentant ConnectPoint zaprezentował także doświadczenie z implementacji centralnych repozytoriów danych produkcyjnych - Systemu bazującego na sprawdzonej platformie OSISoft PI. Rzeczone wdrożenie umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym, obniżenie kosztów pozyskania informacji, skrócenie czasu diagnostyki i szybszą reakcję na wykryte nieprawidłowości.

  Nowoczesne rozwiązania dla efektywnej dystrybucji ciepła sieciowego

  Gdy wszystkie istotne dane technologiczne zgromadzone w jednym miejscu, są o wiele łatwiej dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy ich potrzebują. Ponadto aktualizacja danych dokonywana jest na bieżąco i zgodnie z potrzebami, ilość aplikacji może zostać zredukowana, a silosy danych mogą zostać wyeliminowane, dzięki czemu dane będą bardziej wiarygodne i spójne – podsumował Marek Zając.

  Projektowanie, produkcja i modernizacji węzłów cieplnych zgodnie z obowiązującymi procedurami  oraz wymiana izolacji sieci napowietrznych

  Każdy węzeł cieplny stworzony przez Elektrotermex  powstaje na podstawie indywidualnego projektu i wykonuje się go "na miarę", co daje gwarancję dopasowania do parametrów sieci i instalacji wewnętrznych – podkreślił  Zenon Chrostowski, Dyrektor Marketingu, Elektrotermex Sp. z o.o. Ekspert uargumentował dlaczego zamawiający węzły cieplne powinni wybierać dostawców stosujących system jakości ISO 9001:2000, który jest gwarantem dotrzymywania wysokich standardów projektowania,  produkcji i serwisu.

  Kolejnym ważnym oznaczeniem jest oznakowanie CE - zgodnie z dyrektywami UE, a od 1 maja 2004 roku również przepisami krajowymi, kompaktowy węzeł cieplny musi posiadać rzeczone oznakowanie. Zenon Chrostowski przypomniał, że procedury oceny zgodności możemy podzielić na kategorie w zelżności od mocy węzła i wówczas znając poszczególne moduły (A, A1, D1, E1, B1+D, B1+F, B+E, B+C1, H, B+D, B+F, G,  H1) zamawiający wie, jakiej konkretnie dokumentacji powinien oczekiwać oraz które zadania powinny zostać podjęte (np. raport z audytu, raporty okresowe z wizyt kontrolnych, weryfikacje i zatwierdzanie procedór operacyjnych).

  Przedstawiciel Elektrotermexu zwrócił również uwagę na zalety modułowej konstrukcji węzłów oraz na ich ergonomię, dzięki czemu przenoszeniewęzła jest dużo łatwiejsze, a eksploatacja wygodniejsza. Zenon Chrostowski wymienił i omówił także zagadnienia istotne dla wartościowej analizy ryzyka, w szczególności aspekty dotyczące: doboru materiałów takich jak rury, kołnierze, kształtki itp., kontroli projektu na każdym etapie, weryfikacji uprawnień spawaczy i monterów, identyfikowalności materiałów do produkcji węzłów, badań kontrolnych i deklaracje zgodności.

  Nowoczesne rozwiązania dla efektywnej dystrybucji ciepła sieciowego

  Zenon Chrostowski podkreślił, że jednofunkcyjne węzły cieplne (pracujące tylko na potrzeby układu centralnego ogrzewania) poprzez transformację parametrów wody sieciowej na wymagane parametry centralnego ogrzewania - za pośrednictwem wymiennika ciepła - umożliwiają uzyskanie bardzo dobrej regulacji temperatury wody w instalacji oraz odseparowanie jej od zakłóceń hydraulicznych w sieci miejskiej. Jednofunkcyjne węzły mają zastosowanie w układach takich jak układy zasilania budynku tylko na potrzeby centralnego ogrzewania (np. hale fabryczne, magazyny, sklepy) lub modernizacji instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych, w których użytkownicy mają już ciepłą wodę z innego źródła (np. piecyki gazowe). W dalszej części referatu reprezentant Elektrotermexu omówił zagadnienia dotyczące wymiany izolacji sieci napowietrznych.

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.