google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 19.10.2018
  1 USD
  3.7601
  0.0299
  1 EUR
  4.3049
  0.0083
  1 CHF
  3.7746
  0.0203
  1 GBP
  4.9014
  0.0108
  1 RUB
  0.0572
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży grzewczej - grudzień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży grzewczej

  - grudzień 2017

   

  PN-EN ISO 9806:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody badań w celu oceny trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa oraz charakterystyk cieplnych cieczowych grzewczych kolektorów słonecznych. Te metody badań mają zastosowanie do badań laboratoryjnych i do badań na miejscu.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich typów cieczowych grzewczych kolektorów słonecznych, powietrznych, grzewczych kolektorów słonecznych, hybrydowych kolektorów słonecznych wytwarzających ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu, jak również do kolektorów słonecznych, które dla normalnej pracy zasilane są z zewnętrznego źródła zasilania i/lub związanych z tym wymogów bezpieczeństwa. Nie obejmuje ona aspektów bezpieczeństwa elektrycznego lub innych specyficznych własności bezpośrednio związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do tych urządzeń, w których zespół magazynujący ciepło jest integralną częścią kolektora w takim stopniu, że proces pozyskiwania ciepła nie może być oddzielony od procesu magazynowania w celu wykonania pomiarów charakterystyki cieplnej kolektora.

   

  PN-EN ISO 10156:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie palności i zdolności utleniania podczas wyboru zaworów wylotowych butli do gazów

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody służące określeniu czy gaz lub mieszanina gazów jest, czy nie jest palna w powietrzu oraz czy gaz lub mieszanina gazów jest bardziej czy mniej utleniająca niż powietrze w warunkach atmosferycznych.

  Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania podczas klasyfikacji gazów i mieszanin gazów, włączając wybór zaworów wylotowych butli do gazów.

  Niniejszy dokument nie obejmuje bezpiecznego przygotowania tych mieszanin pod ciśnieniem i w temperaturach innych niż otoczenia.

   

  PN-EN ISO 14246:2014-12/A1:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Butle do gazów -- Zawory do butli -- Badania u wytwórcy i sprawdzenia

  Zakres

  Wprowadzono zmiany w Podrozdziałach 5.2, 5.4.

   

  PN-EN ISO 17879:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Butle do gazów -- Zawory do butli samozamykające -- Specyfikacja i badania typu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, badań typu, znakowania oraz badań i sprawdzeń podczas wytwarzania dla zaworów do butli samozamykających, przeznaczonych do zamontowania do butli wielokrotnego napełniania, w których transportowane są sprężone, skroplone lub rozpuszczone gazy.

  UWAGA 1 Zawory do butli samozamykające znajdują główne zastosowania w kalibracji w gazownictwie i produkcji napojów.

  Niniejszy dokument obejmuje funkcję zaworu do butli samozamykającego jako zamknięcia.
  UWAGA 2 Wymagania dla standardowych zaworów do butli podano w ISO 10297. Wymagania dla zaworów do butli szybko otwierających podano w ISO 17871.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zaworów do butli samozamykających dla urządzeń kriogenicznych, gaśnic przenośnych oraz do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG).

  UWAGA 3 Wymagania dla zaworów zbiorników kriogenicznych są określone w ISO 21011 oraz na poziomie regionalnym, na przykład, w EN 1626. Wymagania dla zaworów dla gaśnic przenośnych na poziomie regionalnym są określone, na przykład, w serii EN 3. Wymagania dla samozamykających zaworów do butli do LPG są określone w ISO 14245.

  UWAGA 4 Wymagania dodatkowe dla urządzeń nadmiarowych mogą być określone w międzynarodowych/regionalnych przepisach/normach.
   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Ogrzewanie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.