google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży grzewczej - styczeń 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży grzewczej

  - styczeń 2019

   

  PN-EN 378-1:2017-03 - wersja polska

  Data publikacji: 09-01-2019

  Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, dostarczono wskazówek w zakresie ochrony środowiska oraz ustanowiono procedury dotyczące działania, konserwacji i napraw instalacji chłodniczych oraz odzysku czynników chłodniczych.

  Termin „instalacja chłodnicza” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.

  W niniejszej części EN 378 określono klasyfikację i kryteria wyboru mające zastosowanie do instalacji chłodniczych. Klasyfikacja i kryteria wyboru stosowane są w Częściach 2, 3 i 4.
  Niniejsza norma ma zastosowanie:
  a) do instalacji chłodniczych, stacjonarnych lub przenośnych, wszystkich rozmiarów z wyjątkiem systemów klimatyzacji pojazdów objętych szczegółową normą wyrobu, np. ISO 13043;
  b) do pośrednich instalacji chłodzenia lub ogrzewania;
  c) do lokalizacji instalacji chłodniczych;
  d) do części wymienionych i części składowych dodanych po przyjęciu niniejszej normy, jeżeli nie są one identyczne pod względem funkcji i wydajności.

  Niniejsza norma nie obejmuje systemów wykorzystujących czynniki chłodnicze inne niż wymienione w Załączniku E niniejszej Normy Europejskiej.

  W Załączniku C przedstawiono, w jaki sposób wyznaczyć ilość czynnika chłodniczego dozwoloną w danej przestrzeni, która po jej przekroczeniu wymaga dodatkowych środków ochronnych w celu zmniejszenia ryzyka.

  W Załączniku E określono kryteria bezpieczeństwa i ochrony środowiska różnych czynników chłodniczych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji.

  Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji chłodniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed datą jej publikacji jako Normy Europejskiej, z wyjątkiem rozszerzeń i modyfikacji, które zostały wprowadzone do systemu po jej publikacji.

  Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji chłodniczych, rozszerzeń lub modyfikacji już istniejących systemów oraz istniejących instalacji stacjonarnych, przenośnych i eksploatowanych w innym miejscu.

  Niniejsza norma obowiązuje również w przypadku konwersji systemu na inny typ czynnika chłodniczego, w którym to przypadku zaleca się ocenić zgodność z odpowiednimi rozdziałami Części od 1 do 4 niniejszej normy.

  Normy rodziny wyrobów obejmujące bezpieczeństwo instalacji chłodniczych mają pierwszeństwo przed normami horyzontalnymi i ogólnymi obejmującymi ten sam przedmiot.

   

  PN-EN 12101-3:2015-10 - wersja polska

  Data publikacji: 17-01-2019

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystykę urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów), stanowiących element systemu mechanicznej wentylacji pożarowej obiektów budowlanych.

  W normie podano metody badania i oceny charakterystyk wyrobu oraz kryteria oceny wyników badań.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy:

  a) wentylatorów do systemów kontroli dymu i ciepła;
  b) wentylatorów strumieniowych (jet-fan) do systemu wentylacji do odprowadzania dymu i ciepła

   

  PN-EN 1434-1+A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2019

  Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania ogólne dla ciepłomierzy. Ciepłomierze są przyrządami przeznaczonymi do pomiaru energii, która w obiegu wymiany ciepła jest pobierana (chłodzenie) lub oddawana (ogrzewanie) przez ciecz, zwaną ciekłym nośnikiem ciepła. Ciepłomierz wskazuje ilość ciepła w legalnych jednostkach miar.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa ciśnieniowego.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ciepłomierzy z czujnikami temperatury montowanymi powierzchniowo.

  Niniejsza norma dotyczy ciepłomierzy w układach zamkniętych, gdzie różnica ciśnień w ładunku cieplnym jest ograniczona.

   

  PN-EN 1434-2+A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2019

  Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania konstrukcyjne dla ciepłomierzy. Ciepłomierze są przyrządami przeznaczonymi do pomiaru energii, która w obiegu wymiany ciepła jest pobierana (chłodzenie) lub oddawana (ogrzewanie) przez ciecz, zwaną ciekłym nośnikiem ciepła. Ciepłomierz wskazuje ilość ciepła w legalnych jednostkach miar.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa ciśnieniowego.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ciepłomierzy z czujnikami temperatury montowanymi powierzchniowo.

  Niniejsza norma dotyczy ciepłomierzy w układach zamkniętych, gdzie różnica ciśnień w ładunku cieplnym jest ograniczona.

   

  PN-EN 1434-4+A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2019

  Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono badania do zatwierdzenia typu dla ciepłomierzy. Ciepłomierze są przyrządami przeznaczonymi do pomiaru energii, która w obiegu wymiany ciepła jest pobierana (chłodzenie) lub oddawana (ogrzewanie) przez ciecz, zwaną ciekłym nośnikiem ciepła. Ciepłomierz wskazuje ilość ciepła w legalnych jednostkach miar.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa ciśnieniowego.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ciepłomierzy z czujnikami temperatury montowanymi powierzchniowo.

  Niniejsza norma dotyczy ciepłomierzy w układach zamkniętych, gdzie różnica ciśnień w ładunku cieplnym jest ograniczona.

   

  PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja polska

  Data publikacji: 21-01-2019

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń do grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła (NSHEV), działających jako części systemów do odprowadzania dymu i ciepła (SHEVS) dostępnych na rynku. W niniejszej normie określono wymagania i podano metody badań urządzeń do grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła przewidzianych do instalowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w budynkach.

   

  PN-EN 16475-3+A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-01-2019

  Kominy -- Akcesoria -- Część 3: Regulatory ciągu działające samodzielnie, ze wspomaganiem i mieszane -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy wymagań i metod badań regulatorów ciągu działających samodzielnie, ze wspomaganiem i mieszanych , umożliwiających ograniczenie ciągu oraz zapewnienie powietrza wtórnego w kominie.

  Norma nie dotyczy regulatorów ciągu działających samodzielnie, ze wspomaganiem i mieszanych przeznaczonych do pracy w nadciśnieniu.

  Norma określa również wymagania dotyczące znakowania, instrukcji producenta, informacji o produkcie oraz oceny zgodności (AVCP).

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Ogrzewanie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.