google

  ogrzewanie, koty co, pompy ciepa

  Kursy walut 22.07.2019
  1 USD
  3.7869
  0.0014
  1 EUR
  4.2480
  -0.0112
  1 CHF
  3.8571
  0.0091
  1 GBP
  4.7205
  -0.0167
  1 RUB
  0.0601
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomoci o nowociach w brany
  Podaj imi i nazwisko:
  Twj adres email:
   
  Zamw czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasigu km

  • Wyniki wyszukiwania - Produkty

  Sterowniki do pomp ciepa ST-52
  Sterowniki do pompy ciepa
  powietrze - woda

  Programator typu ST-52 przeznaczony jest do obsugi powietrzno – wodnej pompy ciepa. Zadaniem tego urzdzenia jest sterowanie prac sprarki, pompy, wentylatora, grzaki oraz pompy dodatkowego róda ciepa.

  Pompa ciepa zawiera jedn wytwornic ciepa oraz opcjonalnie grzak elektryczn za pomoc których ciepo gromadzone jest w zasobniku i ogrzewane do zadanej temperatury. Pompa posiada wownic przygotowan do podczenia zewntrznego róda ciepa np. kota C.O. Pompa ciepa pobiera ciepo z otaczajcego je powietrza i wykorzystuje je do ogrzania wody w zasobniku.

  Powietrzno – wodna pompa ciepa dostarcza energi zmagazynowan w powietrzu i przenosi j na wyszy poziom energetyczny. Energia zgromadzona w zasobach naturalnych ma zbyt nisk temperatur, aby moga by bezporednio wykorzystana do ogrzewania.
  Funkcje realizowane przez sterownik:
  sterowanie wentylatorem
  sterowanie prac pompy
  sterowanie praca sprarki
  sterowanie prac grzaki
  sterowanie prac pompy dodatkowego róda ciepa
   
  Wyposaenie sterownika:
  duy dotykowy wywietlacz LCD
  czujnik temperatury zbiornika (CWU)
  czujnik temperatury kontrolnej agregatu
  czujnik temperatury dodatkowego róda ciepa
  obudowa wykonana z wysokiej jakoci materiaów odpornych na wysokie i niskie temperatury
  Parametry:
  Wyszczególnienie Jednostka  
  Napicie zasilania  V 230V/50Hz +/- 10%
  Maksymalny pobór mocy  W 7
  Temperatura otoczenia  °C 5÷55
  Max. obcienie na kadym wyjciu  A  
  Wytrzymao temp. czujników  °C -25÷95
  Wkadka bezpiecznikowa  A 6,3
  Zakres regulacji temperatury  °C 30÷65
   
  ...
  Karta produktu »
  TECH STEROWNIKI Spka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Wieprz1047, 34-122 woj. maopolskie

  Sterowniki do pomp ciepa ST-52

  Sterowniki do pompy ciepa powietrze - woda Programator typu ST-52 przeznaczony jest do obsugi powietrzno – wodnej pompy ciepa. Zadaniem tego urzdzenia jest sterowanie prac sprarki, pompy, wentylatora, grzaki oraz pompy dodatkowego ród...
  Pompa ciepa do podgrzewu CWU CYLIA AIR 1W
  Pompa ciepa do podgrzewu CWU Cylia AIR 1W
  Rodzaj urzadzenia: pompa ciepa do CWU
  Rodzaj: powietrze-woda
  Pojemnosc: 290 litrów
  Wspolczynnik cop: 3,3
  Zastosowanie: przygotowanie CWU
  Cylia AIR 1W to 300-litrowy podgrzewacz wody uytkowej zintegrowany z pomp ciepa powietrze-woda wyposaony w dodatkowy spiralny wymiennik ciepa. Takie rozwizanie umoliwia wspóprac pompy ciepa z kotem lub systemem solarnym.
  Jest to ju trzecia generacja urzdze marki Auer gwarantujcych oszczdnoci w zuyciu energii sigajce nawet 70%.
  Pomp ciepa Cylia AIR charakteryzuje wysoki wspóczynnik wydajnoci COP 3,3 przy temperaturze powietrza +15°C (wg normy EN 16147) co oznacza, e dostarcza ponad 3 razy wicej energii ni wynosi jej zuycie. Dla uytkownika oznacza to przede wszystkim optymalne wykorzystanie energii i wymierne oszczdnoci.
  Cylia jest urzdzeniem opracowanym i produkowanym w Europie.
  Praca pompy ciepa w zakresie temperatur pobieranego powietrza od -7°C do 35°C
  Najwiksz zalet jest moliwo przygotowania ciepej wody o temperaturze do 60°C przy temperaturze powietrza -7°C. W wikszoci konkurencyjnych urzdze, w momencie kiedy temperatura powietrza spada poniej 8°C, woda podgrzewana jest przez grzak elektryczn. Cylia AIR uruchamia grzak dopiero kiedy temperatura powietrza spadnie poniej -7°C.
  Dodatkowy wymiennik ciepa
  Spiralny wymiennik ciepa umoliwiajcy wspóprac pompy ciepa z kotem lub ukadem solarnym.
  Wysoki wspóczynnik wydajnoci COP
  Wysoka wydajno dostpna jest równie przy niskich temperaturach: przy -7°C wskanik COP wynosi 1,8 a przy 7°C COP wynosi 3,03 EN 16147.
  Funkcje zwikszajce oszczdno energii i komfort
  Funkcja komfort: pompa ciepa i grzaka dziaaj jednoczenie a do chwili kiedy woda osignie temperatur 43°C. Od tego momentu dziaa tylko pompa ciepa.
  Funkcja turbo: jednoczesne wykorzystanie dwóch róde ciepa – pompy ciepa i grzaki – umoliwia szybkie podgrzanie wody do temperatury 50°C.
  Programator: Cylia AIR moe pracowa wedug ustawie programatora
  Ekonomiczny system odmraania
  Jeeli temperatura powietrza przekracza 5°C, odmraanie nastpuje za pomoc wentylatora. W momencie kiedy temperatura powietrza spada poniej 5°C, za odmraanie odpowiada pompa ciepa.
  Niski poziom haasu: 36dB
  Opatentowane rozwizanie Auer oparte na 2 czujnikach temperatury wody
  Cylia AIR wyposaona jest w czujnik wskazujcy temperatur wody oraz dolny czujnik sucy do regulacji temperatury wody. Dziki temu pompa ciepa utrzymuje priorytet pracy zapewniajc optymalne osigi i zuycie energii.
  Osuszanie i chodzenie powietrza w lecie.
  Pobór/wyrzut powietrza z zewntrz i wewntrz budynku.
  ...
  Karta produktu »
  Ciepo-Tech sp.j. - wyczny przedstawiciel marki Auer w Polsce ul. Polna76C, 55-010 woj. dolnolskie

  Pompa ciepa do podgrzewu CWU CYLIA AIR 1W

  Pompa ciepa do podgrzewu CWU Cylia AIR 1W Rodzaj urzadzenia: pompa ciepa do CWU Rodzaj: powietrze-woda Pojemnosc: 290 litrów Wspolczynnik cop: 3,3 Zastosowanie: przygotowanie CWU Cylia AIR 1W to 300-litrowy po...
  Pompa ciepa do podgrzewu CWU CYLIA AIR 2W
  Pompa ciepa do podgrzewu CWU Cylia AIR 2W
  Rodzaj urzadzenia: pompa ciepa do CWU
  Rodzaj: powietrze-woda
  Pojemnosc: 300 litrów
  Wspolczynnik cop: 3,3
  Zastosowanie: przygotowanie CWU
  Cylia AIR 2W to 300-litrowy podgrzewacz wody uytkowej zintegrowany z pomp ciepa powietrze-woda wyposaony w 2 dodatkowe spiralne wymienniki ciepa. Takie rozwizanie umoliwia wspóprac pompy ciepa z kotem oraz systemem solarnym.
  Jest to ju trzecia generacja urzdze marki Auer gwarantujcych oszczdnoci w zuyciu energii sigajce nawet 70%.
  Pomp ciepa Cylia AIR charakteryzuje wysoki wspóczynnik wydajnoci COP 3,3 przy temperaturze powietrza +15°C (wg normy EN 16147) co oznacza, e dostarcza ponad 3 razy wicej energii ni wynosi jej zuycie. Dla uytkownika oznacza to przede wszystkim optymalne wykorzystanie energii i wymierne oszczdnoci.
  Cylia jest urzdzeniem opracowanym i produkowanym w Europie.
  Praca pompy ciepa w zakresie temperatur pobieranego powietrza od -7°C do 35°C
  Najwiksz zalet jest moliwo przygotowania ciepej wody o temperaturze do 60°C przy temperaturze powietrza -7°C. W wikszoci konkurencyjnych urzdze, w momencie kiedy temperatura powietrza spada poniej 8°C, woda podgrzewana jest przez grzak elektryczn. Cylia AIR uruchamia grzak dopiero kiedy temperatura powietrza spadnie poniej -7°C.
  2 dodatkowe wymienniki ciepa
  Spiralny wymiennik ciepa umoliwiajcy wspóprac pompy ciepa z kotem oraz ukadem solarnym.
  Wysoki wspóczynnik wydajnoci COP
  Wysoka wydajno dostpna jest równie przy niskich temperaturach: przy -7°C wskanik COP wynosi 1,8 a przy 7°C COP wynosi 3,03 EN 16147.
  Funkcje zwikszajce oszczdno energii i komfort
  Funkcja komfort: pompa ciepa i grzaka dziaaj jednoczenie a do chwili kiedy woda osignie temperatur 43°C. Od tego momentu dziaa tylko pompa ciepa.
  Funkcja turbo: jednoczesne wykorzystanie dwóch róde ciepa – pompy ciepa i grzaki – umoliwia szybkie podgrzanie wody do temperatury 50°C.
  Programator: Cylia AIR moe pracowa wedug ustawie programatora
  Ekonomiczny system odmraania
  Jeeli temperatura powietrza przekracza 5°C, odmraanie nastpuje za pomoc wentylatora. W momencie kiedy temperatura powietrza spada poniej 5°C, za odmraanie odpowiada pompa ciepa.
  Niski poziom haasu: 36dB
  Opatentowane rozwizanie Auer oparte na 2 czujnikach temperatury wody
  Cylia AIR wyposaona jest w czujnik wskazujcy temperatur wody oraz dolny czujnik sucy do regulacji temperatury wody. Dziki temu pompa ciepa utrzymuje priorytet pracy zapewniajc optymalne osigi i zuycie energii.
  Osuszanie i chodzenie powietrza w lecie.
  Pobór/wyrzut powietrza z zewntrz i wewntrz budynku.
  ...
  Karta produktu »
  Ciepo-Tech sp.j. - wyczny przedstawiciel marki Auer w Polsce ul. Polna76C, 55-010 woj. dolnolskie

  Pompa ciepa do podgrzewu CWU CYLIA AIR 2W

  Pompa ciepa do podgrzewu CWU Cylia AIR 2W Rodzaj urzadzenia: pompa ciepa do CWU Rodzaj: powietrze-woda Pojemnosc: 300 litrów Wspolczynnik cop: 3,3 Zastosowanie: przygotowanie CWU Cylia AIR 2W to 300-litrowy po...
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWES
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWES
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWES jest dostpna od 6 do 13 kW mocy grzewczej. Wyrónia si wysokim COP sigajcym nawet 4,8. Dziki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje si do aktualnych potrzeb energetycznych budynku. Pompa ciepa osiga temperatur zasilania do 55 stopni Celsjusza. Poczenie midzy jednostk zewntrzn a wewntrzn wykonane jest rurocigiem napenionym czynnikiem chodniczym. Komfortowe sterowanie z regulacj pogodow zapewnia regulator pompy ciepa lub bezpatna aplikacja Bosch EasyRemote. Modu sterowania przez Internet jest dostpny jako akcesoria.
  Powietrzne pompy ciepa serii Bosch Compress 3000 AWES przeznaczone s gównie do nowobudowanych obiektów jedno- lub wielorodzinnych i mog pracowa samodzielnie.
  Zaawansowany system kontroli obiegu chodniczego, elektroniczny zawór rozprny, technologia inwerterowa i nowy regulator zapewnia bardzo efektywne i oszczdne dziaanie.
  Jednostka zewntrzna jest lekka, dlatego jej monta moliwy jest na gruncie lub cianie obiektu. W module wewntrznym zintegrowana jest pompa obiegowa o klasie efektywnoci energetycznej klasy A.
  Ponadto, pompa ciepa Bosch Compress 3000 AWES jest wyposaona w systemem DPC (Dynamiczne Sterowanie Pomp) kontrolujcy rónic temperatury na obiegu wtórnym. Instalacja urzdzenia przebiega atwo i szybko, dziki bogatemu wyposaeniu.
  Korzyci dla uytkownika:
  niskie koszty eksploatacji dziki wysokiej efektywnoci pracy COP>4,0 przy temperaturze powietrza 7°C
  modulowana moc grzewcza urzdzenia gwarantuje produkowanie iloci ciepa zgodne z zapotrzebowaniem budynku
  funkcja grzania i chodzenia zapewnia komfort cieplny latem i zim
  cztery moduy grzewcze o niewielkich wymiarach do wyboru, instalowane wewntrz budynku, zapewniaj dowolne rozwizanie systemu grzewczego w nowym budynku jak i istniejcym (wspópraca z innym ródem ciepa)
  dwa z nich s kompletnie wyposaone, co w poczeniu z pomp ciepa tworzy kompletn instalacj pompy ciepa i zapewnia brak dodatkowych kosztów
  nisze koszty inwestycyjne - brak koniecznoci instalacji zbiornika buforowego
  atwa obsuga, dziki nowoczesnemu regulatorowi HPC400, z moliwoci zastosowania regulatora pokojowego na kady obieg grzewczy
  urzdzenie zapewnia dostarczanie ciepa do temperatury -20°C stopni na zewntrz budynku
  zdalne sterowanie pomp ciepa przy wykorzystaniu moduu internetowego (dostpny jako akcesoria)
  cicha praca zapewnia komfort uytkowania w dzie i w nocy
  Korzyci dla specjalisty:
  niewielka masa - brak koniecznoci wykonywania specjalnego fundamentu pod pomp ciepa lub moliwo montau na cianie obiektu
  nowoczesny regulator HPC400 do wspópracy z moduami EMS 2 umoliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych, instalacj solarn, wspóprac z kotem grzewczym
  cztery moduy wewntrzne do wyboru zapewniaj dowolno w konfiguracji systemu grzewczego
  jednostka zewntrzna napeniona jest wstpnie czynnikiem chodniczym, którego ilo wystarczy na poczenie jednostki zewntrznej i wewntrznej w linii prostej bez dodatkowego uzupeniania do 7,5 m
  prosty monta elektryczny, inwerter zapewnia prawidow kolejno faz bez wzgldu na podczenie
  maksymalna dugo rurocigu w linii prostej midzy jednostk zewntrzna i wewntrzn wynosi 50 m
  atwy transport i monta
  ...
  Karta produktu »
  Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers ul. Jutrzenki 105, 02-231 woj. mazowieckie

  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWES

  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWES Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWES jest dostpna od 6 do 13 kW mocy grzewczej. Wyrónia si wysokim COP sigajcym nawet 4,8. Dziki technologii inwerterowej automatycznie do...
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWMSS
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWMSS
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWMSS jest dostpna od 6 do 13 kW mocy grzewczej. Wyrónia si wysokim COP sigajcym nawet 4,8. Dziki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje si do aktualnych potrzeb energetycznych budynku. Pompa ciepa osiga temperatur zasilania do 55 stopni Celsjusza. Poczenie midzy jednostk zewntrzn a wewntrzn wykonane jest rurocigiem napenionym czynnikiem chodniczym. Komfortowe sterowanie z regulacj pogodow zapewnia regulator pompy ciepa lub bezpatna aplikacja Bosch EasyRemote. Modu sterowania przez Internet jest dostpny jako akcesoria.
  Powietrzne pompy ciepa Bosch Compress 3000 AWMSS przeznaczone s gównie do nowobudowanych obiektów jedno- lub wielorodzinnych i mog pracowa samodzielnie.
  Zaawansowany system kontroli obiegu chodniczego, elektroniczny zawór rozprny, technologia inwerterowa i nowy regulator zapewniaj bardzo efektywne i oszczdne dziaanie.
  Jednostka zewntrzna jest lekka, dziki czemu jej monta moliwy jest na gruncie lub cianie obiektu.
  Modu wewntrzny zosta kompleksowo wyposaony, aby zapewni minimum prac instalacyjnych. W skad jednostki wewntrznej wchodzi: pompa obiegowa o klasie energetycznej A, naczynie przeponowe 14 litrów, zawór bezpieczestwa, grzaka elektryczna, zasobnik ciepej wody 184 litrów wyposaony w dodatkow wownic grzewcz, pod któr mona podczy kolektory soneczne lub dodatkowe ródo ciepa.
  Ponadto, pompa ciepa Bosch Compress 3000 AWMSS jest wyposaona w systemem DPC (Dynamiczne Sterowanie Pomp) kontrolujcy rónic temperatury na obiegu wtórnym.
  Korzyci dla uytkownika:
  niskie koszty eksploatacji dziki wysokiej efektywnoci pracy COP>4,0 przy temperaturze powietrza 7°C
  modulowana moc grzewcza urzdzenia gwarantuje produkowanie iloci ciepa zgodne z zapotrzebowaniem budynku
  funkcja grzania i chodzenia zapewnia komfort cieplny latem i zim
  cztery moduy grzewcze o niewielkich wymiarach do wyboru, instalowane wewntrz budynku zapewniaj dowolne rozwizanie systemu grzewczego w nowym budynku jak i istniejcym (wspópraca z innym ródem ciepa)
  dwa z nich s kompletnie wyposaone, co w poczeniu z pomp ciepa tworzy kompletn instalacj pompy ciepa i zapewnia brak dodatkowych kosztów
  nisze koszty inwestycyjne - brak koniecznoci instalacji zbiornika buforowego
  atwa obsuga, dziki nowoczesnemu regulatorowi HPC400, z moliwoci zastosowania regulatora pokojowego na kady obieg grzewczy
  urzdzenie zapewnia dostarczanie ciepa do temperatury -20°C stopni na zewntrz budynku
  zdalne sterowanie pomp ciepa przy wykorzystaniu moduu internetowego (dostpny jako akcesoria)
  cicha praca zapewnia komfort uytkowania w dzie i w nocy
  Korzyci dla specjalisty:
  niewielka masa - brak koniecznoci wykonywania specjalnego fundamentu pod pomp ciepa lub moliwo montau na cianie obiektu
  nowoczesny regulator HPC400 do wspópracy z moduami EMS 2 umoliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych, instalacj solarn, wspóprac z kotem grzewczym
  minimalna ilo prac montaowych dziki kompletnie wyposaonym moduom wewntrznym AWMS/AWMSS
  cztery moduy wewntrzne do wyboru zapewniaj dowolno w konfiguracji systemu grzewczego
  jednostka zewntrzna napeniona jest wstpnie czynnikiem chodniczym, którego ilo wystarczy na poczenie jednostki zewntrznej i wewntrznej w linii prostej bez dodatkowego uzupeniania do 7,5 m
  prosty monta elektryczny, inwerter zapewnia prawidow kolejno faz bez wzgldu na podczenie
  maksymalna dugo rurocigu w linii prostej midzy jednostk zewntrzna i wewntrzn wynosi 50 m
  atwy transport i monta
  ...
  Karta produktu »
  Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers ul. Jutrzenki 105, 02-231 woj. mazowieckie

  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWMSS

  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWMSS Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWMSS jest dostpna od 6 do 13 kW mocy grzewczej. Wyrónia si wysokim COP sigajcym nawet 4,8. Dziki technologii inwerterowej automatycznie ...
  Wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda HRC BASIC - 17kW - 230V
  Wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda HRC BASIC - 17kW - 230V
  Rodzaj urzadzenia: wysokotemperaturowa pompa ciepa
  Rodzaj: powietrze-woda
  Wspolczynnik cop: 4,25
  Zastosowanie: ogrzewanie i przygotowanie CWU
  HRC-17 to wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda o mocy maksymalnej 16,7kW, oparta na dwóch kompresorach o rónych wielkociach umoliwiajcych modulacj mocy w zalenoci od tego czy funkcjonuje tylko may czy duy kompresor lub czy dziaaj oba jednoczenie. Nad instalacj czuwa modu hydrauliczny z automatyk sterujc.
  Gówne korzyci to:
  Podgrzewanie wody do 70°C
  Wykorzystanie darmowej energii z otaczajcego powietrza;
  Wysoka wydajno i modulowanie mocy;
  Oszczdno energii: kady z kompresorów uzyskuje najlepszy wspóczynnik wydajnoci;
  Brak czstych lub niekontrolowanych uruchomie;
  Trwao komponentów urzdzenia;
  Nisze zuycie energii przez wentylator.
  Zasilanie jednofazowe
  Cicha praca zapewniona przez:
    - Specjaln - trójwymiarow - budow kompresorów
    - Niskoobrotowy wentylator z 7 aerodynamicznymi opatkami
    - Specjalnie zaprojektowany przepyw powietrza
  Wysoki wspóczynnik sprawnoci i wysoka wydajno przy niskich temperaturach. Pompa ciepa HRC osiga wspóczynnik sprawnoci COP na poziomie 4,25. Woda podgrzewana jest do temperatury 70°C przy temperaturze zewntrznej -10°C a praca pompy zagwarantowana jest do temperatury -20°C na zewntrz.
  Modulacja mocy. Efekt modulacji, w zakresie od 35% do 100% mocy, zapewnia sprawne funkcjonowanie pompy ciepa bez dodatkowego róda ciepa, zwaszcza w okresach przejciowych.
  Niskie zuycie energii. Skrócony proces odmraania. Redukcja prdko obrotowej wentylatora podczas sezonów przejciowych. Na nisze koszty eksploatacji wpywa znaczco trwao urzdzenia, zapewniona dziki 3 trybom pracy kompresorów oraz zastosowanie przy jego budowie materiaów wysokiej jakoci. HRC zawiera tylko 1,5 kg czynnika chodniczego R 290 (propan), dziki czemu nie wymaga obsugi przez specjalistów chodnictwa.  Koszt rocznego przegldu jest niszy, poniewa urzdzenie zawiera tylko 1 typ czynnika chodniczego a koszty instalacji s nisze, ze wzgldu na brak pocze chodniczych miedzy jednostk zewntrzn i wewntrzn.
  Niski poziom haasu. Pompa ciepa HRC jest do 4 razy cichsza dziki niezalenej pracy obu kompresorów o konstrukcji spiralnej. Szybko obrotów wentylatora uzaleniona jest od trybu pracy kompresorów (od 250 do 650 obr./min). opatki wentylatora s specjalnie zaprojektowane opatki wentylatora a pompa ciepa posiada  gumowe wytumienie oraz izolacj dwikow. Przy maksymalnej mocy i prdkoci wentylatora poziom haasu wynosi 47 dB (przy 57dB w wikszoci produktów).
  Pomp ciepa HRC mona stosowa do ogrzewania i przygotowania CWU w budownictwie jednorodzinnym i wielkopowierzchniowym
  Modu sterujcy HRC jest jednostk wewntrzn poczon z pomp ciepa HRC. Zabezpiecza on prawidowe przepywy pomidzy pomp ciepa i obiegiem grzewczym, zapewniajc jego prawidowe funkcjonowanie. 
  ...
  Karta produktu »
  Ciepo-Tech sp.j. - wyczny przedstawiciel marki Auer w Polsce ul. Polna76C, 55-010 woj. dolnolskie

  Wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda HRC BASIC - 17kW - 230V

  Wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda HRC BASIC - 17kW - 230V Rodzaj urzadzenia: wysokotemperaturowa pompa ciepa Rodzaj: powietrze-woda Wspolczynnik cop: 4,25 Zastosowanie: ogrzewanie i przygotowanie CWU HR...
  Pompa ciepa powietrzna do c.o. i c.w.u. Airmax² 6 - 15 GT
  Pompa ciepa powietrzna do c.o. i c.w.u. Airmax² 6 - 15 GT
  Oszczdna pompa w klasie efektywnoci energetycznej do A++.
  Wysokie COP: do 4,72 (A7W35), wg PN-EN 14511.
  Nie zajmuje miejsca w domu – szybki monta, bez odwiertów.
  Zakres pracy do - 20ºC.
  Pozwala na sterowanie zdalne - modu internetowy.
  Automatyczny system odszraniania parownika.
  Elektroniczna pompa obiegowa, termostat pokojowy.
  Oferuje gwarancj do 5 lat.
  Kompleksowe rozwizanie dla caego domu
  Pompa ciepa Airmax2 pracujca w systemie powietrze – woda  wykorzystuje energi odnawialn do zaopatrzenia w ciepo caego domu. Zamienia energi pobran z otaczajcego powietrza w ciepo niezbdne do ogrzania domu, wody uytkowej oraz basenu. W poczeniu z wymiennikiem c.w.u. zapewnia komfort uytkowania ciepej wody caej rodzinie. Stanowi oszczdne ródo zasilania ogrzewania podogowego. Umoliwia sterowanie pompa cyrkulacyjn, obiegami grzewczymi i dodatkow grzak elektryczn. Zdalne zarzdzanie systemem zapewnia oferowany, w standardzie, modu internetowy. Pompa ciepa nie zajmuje miejsca w budynku, a jej instalacja nie wymaga wykonywania odwiertów. Urzdzenie instalowane jest na zewntrz budynku.
  Najlepsza technologia w standardzie
  Airmax2 to wynik poczenia wielu lat dowiadcze polskich inynierów i stosowania najwyszej jakoci podzespoów. Niezawodna sprarka typu scroll i elektroniczny zawór rozprny gwarantuj prac pompy z maksymaln wydajnoci. Dziki zastosowaniu modulowanych wentylatorów z zoptymalizowanymi opatkami i elektronicznej pompy obiegowej, Airmax2 oferuje cich i bezawaryjn prac przez wiele lat. Automatyczny system odszraniania i warstwa hydrofobowa zapewniaj efektywn prac parownika nawet w najniszych temperaturach. Zastosowanie unikalnych rozwiza pozwolio osign wyjtkowo wysok efektywno: do 4,72 (A7W35)* i klas energetyczn do A++.
  Ekologicznie i ekonomicznie
  Zaawansowana technologia produkcji powietrznych pomp ciepa umoliwia optymalne poczenie ekologii i ekonomii. Niskie koszty pozyskania energii cieplnej s moliwe nie tylko dziki pozyskaniu energii odnawialnej, ale równie dziki odpowiedniemu wykorzystaniu zalet taryf energii elektrycznej. Taka konfiguracja nie tylko obnia koszty  pracy urzdzenia, ale zwiksza te jego wydajno i wydua ywotno. W zalenoci od mocy urzdzenia pompy Airmax2 oferowane s w wersji z jednym (typ 6-9 GT) lub dwoma wentylatorami (typ 12-15GT). Kada pompa Airmax2 moe by równie wyposaona w Soft Start - technologi pozwalajc na agodny rozruch sprarki.
  Optymalne sterowanie
  Wielofunkcyjny sterownik, z kolorowym wywietlaczem dotykowym LCD, oferuje gotowe schematy zarzdzania. Gwarantuje moliwo sterowania dodatkowymi obiegami, pompami i mieszaczami. Dba o monitoring realizacji funkcji Antylegionella, w zarzdzanym zasobniku. Na bieco prezentuje temperatury najwaniejszych ukadów. Funkcja harmonogramu pracy pozwala na zaprogramowanie godzinowej pracy pompy ciepa i pompy cyrkulacyjnej. Dziki wspópracy z termostatem pokojowym system pogodowy dopasowuje parametry pracy pompy ciepa do warunków atmosferycznych.  Stay monitoring pracy, zmiana ustawie, wydajno, wszystko to dostpne jest z poziomu przegldarki internetowej, z dowolnego miejsca na wiecie. W standardzie Airmax2 oferuje take dostp do tych ustawie za pomoc aplikacji mobilnej.
  * zgodnie z norm PN-EN 14511
  ...
  Karta produktu »
  Galmet Sp. z o.o. Sp. K. ul. Raciborska 36, 48-100 woj. opolskie

  Pompa ciepa powietrzna do c.o. i c.w.u. Airmax² 6 - 15 GT

  Pompa ciepa powietrzna do c.o. i c.w.u. Airmax² 6 - 15 GT Oszczdna pompa w klasie efektywnoci energetycznej do A++. Wysokie COP: do 4,72 (A7W35), wg PN-EN 14511. Nie zajmuje miejsca w domu – szybki monta, bez odwiertów. ...
  Pompa ciepa do podgrzewu CWU CYLIA AIR
  Pompa ciepa do podgrzewu CWU Cylia AIR
  Rodzaj urzadzenia: pompa ciepa do CWU
  Rodzaj: powietrze-woda
  Pojemnosc: 290 litrów
  Wspolczynnik cop: 3,3
  Zastosowanie: przygotowanie CWU
  Cylia AIR to 300-litrowy podgrzewacz wody uytkowej zintegrowany z pomp ciepa powietrze-woda.
  Jest to ju trzecia generacja urzdze marki Auer gwarantujcych oszczdnoci w zuyciu energii sigajce nawet 70%.
  Pomp ciepa Cylia AIR charakteryzuje wysoki wspóczynnik wydajnoci COP 3,3 przy temperaturze powietrza +15°C (wg normy EN 16147) co oznacza, e dostarcza ponad 3 razy wicej energii ni wynosi jej zuycie. Dla uytkownika oznacza to przede wszystkim optymalne wykorzystanie energii i wymierne oszczdnoci.
  Cylia jest urzdzeniem opracowanym i produkowanym w Europie.
  Praca pompy ciepa w zakresie temperatur pobieranego powietrza od -7°C do 35°C
  Najwiksz zalet jest moliwo przygotowania ciepej wody o temperaturze do 60°C przy temperaturze powietrza -7°C. W wikszoci konkurencyjnych urzdze, w momencie kiedy temperatura powietrza spada poniej 8°C, woda podgrzewana jest przez grzak elektryczn. Cylia AIR uruchamia grzak dopiero kiedy temperatura powietrza spadnie poniej -7°C.
  Wysoki wspóczynnik wydajnoci COP
  Wysoka wydajno dostpna jest równie przy niskich temperaturach: przy -7°C wskanik COP wynosi 1,8 a przy 7°C COP wynosi 3,03 EN 16147.
  Funkcje zwikszajce oszczdno energii i komfort
  Funkcja komfort: pompa ciepa i grzaka dziaaj jednoczenie a do chwili kiedy woda osignie temperatur 43°C. Od tego momentu dziaa tylko pompa ciepa.
  Funkcja turbo: jednoczesne wykorzystanie dwóch róde ciepa – pompy ciepa i grzaki – umoliwia szybkie podgrzanie wody do temperatury 50°C.
  Programator: Cylia AIR moe pracowa wedug ustawie programatora
  Ekonomiczny system odmraania
  Jeeli temperatura powietrza przekracza 5°C, odmraanie nastpuje za pomoc wentylatora. W momencie kiedy temperatura powietrza spada poniej 5°C, za odmraanie odpowiada pompa ciepa.
  Niski poziom haasu: 36dB
  Opatentowane rozwizanie Auer oparte na 2 czujnikach temperatury wody
  Cylia AIR wyposaona jest w czujnik wskazujcy temperatur wody oraz dolny czujnik sucy do regulacji temperatury wody. Dziki temu pompa ciepa utrzymuje priorytet pracy zapewniajc optymalne osigi i zuycie energii.
  Osuszanie i chodzenie powietrza w lecie.
  Pobór/wyrzut powietrza z zewntrz i wewntrz budynku.
  ...
  Karta produktu »
  Ciepo-Tech sp.j. - wyczny przedstawiciel marki Auer w Polsce ul. Polna76C, 55-010 woj. dolnolskie

  Pompa ciepa do podgrzewu CWU CYLIA AIR

  Pompa ciepa do podgrzewu CWU Cylia AIR Rodzaj urzadzenia: pompa ciepa do CWU Rodzaj: powietrze-woda Pojemnosc: 290 litrów Wspolczynnik cop: 3,3 Zastosowanie: przygotowanie CWU Cylia AIR to 300-litrowy podgrzew...
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Condens 3000 AWMS
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Condens 3000 AWMS
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Condens 3000 AWMS jest dostpna od 6 do 13 kW mocy grzewczej. Wyrónia si wysokim COP sigajcym nawet 4,8. Dziki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje si do aktualnych potrzeb energetycznych budynku. Pompa ciepa osiga temperatur zasilania do 55 stopni Celsjusza. Poczenie midzy jednostk zewntrzn a wewntrzn wykonane jest rurocigiem napenionym czynnikiem chodniczym. Komfortowe sterowanie z regulacj pogodow zapewnia regulator pompy ciepa lub bezpatna aplikacja Bosch EasyRemote. Modu sterowania przez Internet jest dostpny jako akcesoria.
  Powietrzne pompy ciepa Bosch Compress 3000 AWMS przeznaczone s gównie do nowobudowanych obiektów jedno- lub wielorodzinnych i mog pracowa samodzielnie.
  Zaawansowany system kontroli obiegu chodniczego, elektroniczny zawór rozprny, technologia inwerterowa i nowy regulator zapewnia bardzo efektywne i oszczdne dziaanie.
  Jednostka zewntrzna jest lekka, dziki czemu jej monta moliwy jest na gruncie lub cianie obiektu. Modu wewntrzny zosta kompleksowo wyposaony, aby zapewni minimum prac instalacyjnych.
  W skad jednostki wewntrznej wchodzi: zasobnik ciepej wody 190 litrów, pompa obiegowa o klasie energetycznej A, naczynie przeponowe 14 litrów, zawór bezpieczestwa, grzaka elektryczna.
  Ponadto, pompa ciepa Bosch Compress 3000 AWMS jest wyposaona w systemem DPC (Dynamiczne Sterowanie Pomp) kontrolujcy rónic temperatury na obiegu wtórnym.
  Korzyci dla uytkownika:
  niskie koszty eksploatacji dziki wysokiej efektywnoci pracy COP>4,0 przy temperaturze powietrza 7°C
  modulowana moc grzewcza urzdzenia gwarantuje produkowanie iloci ciepa zgodne z zapotrzebowaniem budynku
  funkcja grzania i chodzenia zapewnia komfort cieplny latem i zim
  cztery moduy grzewcze o niewielkich wymiarach do wyboru, instalowane wewntrz budynku zapewniaj dowolne rozwizanie systemu grzewczego w nowym budynku jak i istniejcym (wspópraca z innym ródem ciepa)
  dwa z nich s kompletnie wyposaone, co w poczeniu z pomp ciepa tworzy kompletn instalacj pompy ciepa i zapewnia brak dodatkowych kosztów
  nisze koszty inwestycyjne spowodowane brakiem koniecznoci instalacji zbiornika buforowego
  atwa obsuga, dziki nowoczesnemu regulatorowi HPC400, z moliwoci zastosowania regulatora pokojowego na kady obieg grzewczy
  urzdzenie zapewnia dostarczanie ciepa do temperatury -20°C stopni na zewntrz budynku
  zdalne sterowanie pomp ciepa przy wykorzystaniu moduu internetowego (dostpny jako akcesoria)
  cicha praca zapewnia komfort uytkowania w dzie i w nocy
  Korzyci dla specjalisty:
  niewielka masa - brak koniecznoci wykonywania specjalnego fundamentu pod pomp ciepa lub moliwo montau na cianie obiektu
  nowoczesny regulator HPC400 do wspópracy z moduami EMS 2 umoliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych, instalacj solarn, wspóprac z kotem grzewczym
  minimalna ilo prac montaowych dziki kompletnie wyposaonym moduom wewntrznym AWMS/AWMSS
  cztery moduy wewntrzne do wyboru zapewniaj dowolno w konfiguracji systemu grzewczego
  jednostka zewntrzna napeniona jest wstpnie czynnikiem chodniczym, którego ilo wystarczy na poczenie jednostki zewntrznej i wewntrznej w linii prostej bez dodatkowego uzupeniania do 7,5 m
  prosty monta elektryczny, inwerter zapewnia prawidow kolejno faz bez wzgldu na podczenie
  maksymalna dugo rurocigu w linii prostej midzy jednostk zewntrzna i wewntrzn wynosi 50 m
  atwy transport i monta
  ...
  Karta produktu »
  Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers ul. Jutrzenki 105, 02-231 woj. mazowieckie

  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Condens 3000 AWMS

  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Condens 3000 AWMS Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Condens 3000 AWMS jest dostpna od 6 do 13 kW mocy grzewczej. Wyrónia si wysokim COP sigajcym nawet 4,8. Dziki technologii inwerterowej automatycznie dost...
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWBS
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWBS
  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWBS jest dostpna od 6 do 13 kW mocy grzewczej. Wyrónia si wysokim COP sigajcym nawet 4,8. Dziki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje si do aktualnych potrzeb energetycznych budynku. Pompa ciepa osiga temperatur zasilania do 55 stopni Celsjusza. Poczenie midzy jednostk zewntrzn a wewntrzn wykonane jest rurocigiem napenionym czynnikiem chodniczym. Komfortowe sterowanie z regulacj pogodow zapewnia regulator pompy ciepa lub bezpatna aplikacja Bosch EasyRemote. Modu sterowania przez Internet jest dostpny jako akcesoria.
  Powietrzne pompy ciepa Bosch Compress 3000 AWBS przeznaczone s gównie do nowobudowanych ale równie do modernizowanych obiektów jedno- lub wielorodzinnych.
  Mog wspópracowa z innymi istniejcymi ródami ciepa, dziki czemu powstaje system hybrydowy. Wprowadzajc do regulatora relacj cenow midzy cen prdu elektrycznego i innego paliwa np. gazu ziemnego, regulator kalkuluje, które ródo ciepa w danym momencie jest bardziej opacalne w eksploatacji.
  Zaawansowany system kontroli obiegu chodniczego, elektroniczny zawór rozprny, technologia inwerterowa i nowy regulator zapewnia bardzo efektywne i oszczdne dziaanie. Jednostka zewntrzna jest lekka, dlatego jej monta moliwy jest na gruncie lub cianie obiektu. W module wewntrznym zintegrowana jest pompa obiegowa o efektywnoci energetycznej klasy A.
  Ponadto, pompa ciepa Bosch Compress 3000 AWBS jest wyposaona w systemem DPC (Dynamiczne Sterowanie Pomp) kontrolujcy rónic temperatury na obiegu wtórnym. Instalacja urzdzenia przebiega atwo i szybko, dziki bogatemu wyposaeniu.
  Korzyci dla uytkownika:
  niskie koszty eksploatacji dziki wysokiej efektywnoci pracy COP>4,0 przy temperaturze powietrza 7°C
  modulowana moc grzewcza urzdzenia gwarantuje produkowanie iloci ciepa zgodne z zapotrzebowaniem budynku
  funkcja grzania i chodzenia zapewnia komfort cieplny latem i zim
  cztery moduy grzewcze o niewielkich wymiarach do wyboru, instalowane wewntrz budynku, zapewniaj dowolne rozwizanie systemu grzewczego w nowym budynku jak i istniejcym (wspópraca z innym ródem ciepa)
  dwa z nich s kompletnie wyposaone co w poczeniu z pomp ciepa tworzy kompletn instalacj pompy ciepa i zapewnia brak dodatkowych kosztów
  nisze koszty inwestycyjne - brak koniecznoci instalacji zbiornika buforowego
  atwa obsuga, dziki nowoczesnemu regulatorowi HPC400, z moliwoci zastosowania regulatora pokojowego na kady obieg grzewczy
  urzdzenie zapewnia dostarczanie ciepa do temperatury -20°C stopni na zewntrz budynku
  zdalne sterowanie pomp ciepa przy wykorzystaniu moduu internetowego (dostpny jako akcesoria)
  cicha praca zapewnia komfort uytkowania w dzie i w nocy
  Korzyci dla specjalisty:
  niewieka masa - brak koniecznoci wykonywania specjalnego fundamentu pod pomp ciepa lub moliwo montau na cianie obiektu
  nowoczesny regulator HPC400 do wspópracy z moduami EMS 2 umoliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych, instalacj solarn, wspóprac z kotem grzewczym
  cztery moduy wewntrzne do wyboru zapewniaj dowolno w konfiguracji systemu grzewczego
  jednostka zewntrzna napeniona jest wstpnie czynnikiem chodniczym, którego ilo wystarczy na poczenie jednostki zewntrznej i wewntrznej w linii prostej bez dodatkowego uzupeniania do 7,5 m
  prosty monta elektryczny, inwerter zapewnia prawidow kolejno faz bez wzgldu na podczenie
  maksymalna dugo rurocigu w linii prostej midzy jednostk zewntrzna i wewntrzn wynosi 50 m
  atwy transport i monta
  ...
  Karta produktu »
  Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers ul. Jutrzenki 105, 02-231 woj. mazowieckie

  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWBS

  Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWBS Pompa ciepa powietrze-woda Bosch Compress 3000 AWBS jest dostpna od 6 do 13 kW mocy grzewczej. Wyrónia si wysokim COP sigajcym nawet 4,8. Dziki technologii inwerterowej automatycznie do...
  Pakiety KOMFORT z pompami ciepa solanka/woda SI 7-14TE
  Pakiety KOMFORT z pompami ciepa solanka/woda SI 7-14TE 
  Natura jest doskonaym nonikiem energii, któr mona bardzo efektywnie wykorzysta za pomoc gruntowych pomp ciepa solanka/woda Dimplex. Jednak aby cay system dziaa moliwie wydajnie, oprócz pompy ciepa, niezbdny jest prawidowy dobór pozostaych elementów instalacji. Dlatego pakiety KOMFORT z uniwersalnymi pompami ciepa solanka/woda Dimplex SI 7-14TE zawieraj równie doskonale dopasowane komponenty i zorientowane s na wydajn, ekonomiczn i bezproblemow prac caego systemu grzewczego.
  SKAD PAKIETÓW KOMFORT Z POMPAMI CIEPA SOLANKA/WODA SI 7-14TE
  Uniwersalna pompa ciepa solanka/woda serii SI 7-14TE
  Wolnostojcy zasobnik buforowy o pojemnoci 100 l w izolacji piankowej*
  Wysokiej sprawnoci podgrzewacz c.w.u. WWSP 332 o poj. 300 l (SI 7-11TE)** lub WWSP 880 poj. 400 l (SI 14TE)*** wyposaony w anod antykorozyjn.
  Rozdzielacz kompaktowy KPV 25 do szybkiego podczenia pompy ciepa, bufora oraz obiegów grzewczych (SI 7-11TE) lub podwójny rozdzielacz bezcinieniowy DDV 25 (tylko SI 14TE) umoliwiajcy przyczenie pompy ciepa, bufora, instalacji c.w.u. oraz obiegów grzewczych, zapewniajcy wysok sprawno dystrybucji ciepa (zachowanie COP pompy ciepa) poprzez zsumowanie zalet podczenia bufora z ukadu szeregowego i równolegego.
  Dwie wysokiej jakoci pompy obiegowe do c.o. oraz przygotowania c.w.u.
  Wysokiej jakoci pompa dolnego róda, zaprojektowana do pracy w szerokim zakresie temperatur.
  Konierzowa grzaka elektryczna o mocy 2,5 kW do wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.
  * Z moliwoci zamiany (za dopat) na zbiornik buforowy PSP 100E, który dostosowany jest wizualnie oraz wymiarami do pompy ciepa.
  ** Z moliwoci zamiany (za dopat) na biwalentny podgrzewacz c.w.u. WWSP 432SOL.
  *** Z moliwoci zamiany (za dopat) na biwalentny podgrzewacz c.w.u. WWSP 540SOL.
  PAKIETY KOMFORT SI 7-14TE – WYDAJNO I OSZCZDNO
  Skad pakietów KOMFORT z pompami ciepa solanka/woda Dimplex SI 7-14TE zosta zoptymalizowany do zastosowania w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym. Kompletny system gwarantuje wysoki komfort przygotowania ciepej wody uytkowej, a take umoliwia zastosowanie nowoczesnej regulacji ogrzewania poprzez np. strefowe sterowanie ogrzewaniem podogowym.
  ...
  Karta produktu »
  Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Dystrybucja pomp ciepa i elektrycznych urzdze grzewczych ul. Strzeszyska 33, 60-479 woj. wielkopolskie

  Pakiety KOMFORT z pompami ciepa solanka/woda SI 7-14TE

  Pakiety KOMFORT z pompami ciepa solanka/woda SI 7-14TE  Natura jest doskonaym nonikiem energii, któr mona bardzo efektywnie wykorzysta za pomoc gruntowych pomp ciepa solanka/woda Dimplex. Jednak aby cay system dziaa moliwie wydajnie,...
  Wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda HRC - 17kW - 230V
  Wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda HRC - 17kW - 230V
  Rodzaj urzadzenia: wysokotemperaturowa pompa ciepa
  Rodzaj: powietrze-woda
  Wspolczynnik cop: 4,25
  Zastosowanie: ogrzewanie i przygotowanie CWU
  HRC-17 to wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda o mocy maksymalnej 16,7kW, oparta na dwóch kompresorach o rónych wielkociach umoliwiajcych modulacj mocy w zalenoci od tego czy funkcjonuje tylko may czy duy kompresor lub czy dziaaj oba jednoczenie.
  Gówne korzyci to:
  Podgrzewanie wody do 70°C
  Wykorzystanie darmowej energii z otaczajcego powietrza;
  Wysoka wydajno i modulowanie mocy;
  Oszczdno energii: kady z kompresorów uzyskuje najlepszy wspóczynnik wydajnoci;
  Brak czstych lub niekontrolowanych uruchomie;
  Trwao komponentów urzdzenia;
  Zasilanie jednofazowe
  Nisze zuycie energii przez wentylator.
  Cicha praca zapewniona przez:
    - Specjaln - trójwymiarow - budow kompresorów|
    - Niskoobrotowy wentylator z 7 aerodynamicznymi opatkami
    - Specjalnie zaprojektowany przepyw powietrza
  Wysoki wspóczynnik sprawnoci i wysoka wydajno przy niskich temperaturach. Pompa ciepa HRC osiga wspóczynnik sprawnoci COP na poziomie 4,25. Woda podgrzewana jest do temperatury 70°C przy temperaturze zewntrznej -10°C a praca pompy zagwarantowana jest do temperatury -20°C na zewntrz.
  Modulacja mocy. Efekt modulacji, w zakresie od 35% do 100% mocy, zapewnia sprawne funkcjonowanie pompy ciepa bez dodatkowego róda ciepa, zwaszcza w okresach przejciowych.
  Niskie zuycie energii. Skrócony proces odmraania. Redukcja prdko obrotowej wentylatora podczas sezonów przejciowych. Na nisze koszty eksploatacji wpywa znaczco trwao urzdzenia, zapewniona dziki 3 trybom pracy kompresorów oraz zastosowanie przy jego budowie materiaów wysokiej jakoci. HRC zawiera tylko 1,5 kg czynnika chodniczego R 290 (propan), dziki czemu nie wymaga obsugi przez specjalistów chodnictwa.  Koszt rocznego przegldu jest niszy, poniewa urzdzenie zawiera tylko 1 typ czynnika chodniczego a koszty instalacji s nisze, ze wzgldu na brak pocze chodniczych miedzy jednostk zewntrzn i wewntrzn.
  Niski poziom haasu. Pompa ciepa HRC jest do 4 razy cichsza dziki niezalenej pracy obu kompresorów o konstrukcji spiralnej. Szybko obrotów wentylatora uzaleniona jest od trybu pracy kompresorów (od 250 do 650 obr./min). opatki wentylatora s specjalnie zaprojektowane opatki wentylatora a pompa ciepa posiada  gumowe wytumienie oraz izolacj dwikow. Przy maksymalnej mocy i prdkoci wentylatora poziom haasu wynosi 47 dB (przy 57dB w wikszoci produktów).
  Pomp ciepa HRC mona stosowa do ogrzewania i przygotowania CWU w budownictwie jednorodzinnym i wielkopowierzchniowym
  Modu sterujcy HRC jest jednostk wewntrzn poczon z pomp ciepa HRC. Zabezpiecza on prawidowe przepywy pomidzy pomp ciepa i obiegiem grzewczym, zapewniajc jego prawidowe funkcjonowanie.
  Modu sterujcy jest w istocie grup hydrauliczn umieszczon w obudowie z panelem sterowania. Wewntrz znajduje si równie 60-litrowy zbiornik. Pod zbiornikiem umieszczone s 2 pompy cyrkulacyjne z moliwoci podczenia trzeciego obiegu grzewczego.
  Modu sterujcy wyposaony jest w grzaki elektryczne wspomagajce prac pompy w ekstremalnych warunkach pogodowych i zabezpieczajce komfort uytkownika. 
  ...
  Karta produktu »
  Ciepo-Tech sp.j. - wyczny przedstawiciel marki Auer w Polsce ul. Polna76C, 55-010 woj. dolnolskie

  Wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda HRC - 17kW - 230V

  Wysokotemperaturowa pompa ciepa powietrze-woda HRC - 17kW - 230V Rodzaj urzadzenia: wysokotemperaturowa pompa ciepa Rodzaj: powietrze-woda Wspolczynnik cop: 4,25 Zastosowanie: ogrzewanie i przygotowanie CWU HRC-17 t...
  Pompa ciepa powietrze-woda typu split Logatherm WPLS.2
  Budynki mieszkalne
  Logatherm WPLS.2
  Pompy ciepa powietrze-woda typu split Logatherm WPLS.2 to urzdzenia pobierajce energi ciepln z powietrza i przekazujce j do wodnej instalacji grzewczej. Logatherm WPLS.2 skada si z dwóch elementów: jednostki zewntrznej i jednostki wewntrznej, poczonych rurocigiem wypenionym czynnikiem chodniczym.
  Zalety dla uytkownika:
  Rewersyjna pompa ciepa z funkcj grzania i chodzenia zapewnia komfort cieplny latem i zim
  Modulowana moc grzewcza (technologia inwerterowa) urzdzenia gwarantuje wytwarzanie takiej iloci ciepa, jak potrzebuje w danym momencie budynek; modulacja od 25% do 100%
  Wspóczynnik efektywnoci COP sigajcy 4,8 (wg EN 14511 przy A7/W35); urzdzenie wytwarza ponad 4 x wicej energii ni pobiera do dziaania
  niszy koszt inwestycyjny w pomp ciepa typu split, powoduje szybszy zwrot inwestycji
  nisze koszty inwestycyjne spowodowane brakiem koniecznoci instalacji bufora (monta bufora wymagana tylko w szczególnych wypadkach)
  atwa obsuga, dziki nowoczesnemu regulatorowi HMC 300, z moliwoci zastosowania regulatora pokojowego na kady obieg grzewczy
  pompa ciepa zapewnia dostarczanie ciepa do temperatury -20°C stopni na zewntrz budynku, póniej rol grzewcz przejmuje dodatkowe ródo ciepa
  dodatkowe ródo ciepa wbudowane standardowo w modelach RE, RT, RTS
  zdalne sterowanie pomp ciepa aplikacj Buderus EasyControl jest moliwe za pomoc moduu internetowego
  moliwo montau jednostki zewntrznej na cianie budynku lub utwardzonym podou
  cztery moduy wewntrzne o niewielkich wymiarach do wyboru, instalowane wewntrz budynku zapewniaj dowolne rozwizanie systemu grzewczego w nowym budynku, jak i istniejcym (wspópraca z innym ródem ciepa)
  dwa moduy wewntrzne s kompletnie wyposaone, co w poczeniu z pomp ciepa tworzy kompletn instalacj pompy ciepa, co zapewnia brak dodatkowych kosztów
  klasa energetyczna A+ przy temperaturze zasilania instalacji grzewczej 55⁰C (zgodnie z ErP)
  do 5 lat gwarancji
  Zalety dla specjalisty:
  cztery moduy wewntrzne do wyboru zapewniaj dowolno w konfiguracji systemu grzewczego
  nowoczesny regulator HMC300 do wspópracy z moduami EMS Plus umoliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych, instalacj solarn, wspóprac z kotem grzewczym
  pompa ciepa wstpnie napeniona czynnikiem chodniczym, co pozwala na poczenie rurowe o cznej dugoci 15 m bez dopeniania czynnikiem chodniczym
  maksymalna dugo rurocigu chodniczego 50 m
  do poczenia pompy ciepa i moduu wewntrznego stosowany jest zawsze jednakowy rozmiar rur 5/8” i 3/8”
  minimalna ilo prac montaowych dziki kompletnie wyposaonym moduom wewntrznym Tower i Tower Solar
  moliwo montau jednostki zewntrznej na cianie budynku lub na utwardzonym podou
  bardzo lekka jednostka zewntrzna; maksymalnie 96 kg
  atwy monta elektryczny, inwerter zapewnia prawidow kolejno faz bez wzgldu na podczenie
  bogate wyposaenie standardowe: Systemem kontroli EMS i regulator HMC300, energooszczdna pompa obiegowa klasy A, pomocnicza grzaka 9 kW lub zawór mieszajcy do wspópracy z kotem, naczynie przeponowe c.o. (oprócz modelu RB), zawór bezpieczestwa; czujnik temperatury zewntrznej, instalacji grzewczej i ciepej wody w komplecie; model wewntrzny RT, RTS, RE zaizolowany izolacj zimnochronn
  ...
  Karta produktu »
  Robert Bosch Sp. z o.o. Buderus ul. Jutrzenki105, 02-231 woj. mazowieckie

  Pompa ciepa powietrze-woda typu split Logatherm WPLS.2

  Budynki mieszkalne Logatherm WPLS.2 Pompy ciepa powietrze-woda typu split Logatherm WPLS.2 to urzdzenia pobierajce energi ciepln z powietrza i przekazujce j do wodnej instalacji grzewczej. Logatherm WPLS.2 skada si z dwóch elementów...
  Pompa ciepa z zasobnikiem Bosch Compress CS5000DW
  Pompa ciepa z zasobnikiem Bosch Compress CS5000DW
  Bosch Compress CS5000DW 270-3 CFO to unikatowe urzdzenie czce pomp ciepa i zasobnik ciepej wody, przy pomocy którego mona wykorzysta darmow energi zawart w powietrzu, bez wzgldu na temperatur. Pompa ciepa CS5000DW moe pracowa do temperatury powietrza -10°C. Ta unikalna cecha sprawia, e jest to wyjtkowe urzdzenie na rynku - moe funkcjonowa bez dodatkowego róda ciepa.
  Pompa ciepa z zasobnikiem Bosch Compress CS5000DW 270-3 CFO produkuje ciep wod przy bardzo niskich nakadach eksploatacyjnych.
  Oszczdnoci mog siga nawet do 70% energii w porównaniu do konwencjonalnego ogrzewania wody za pomoc gazu, wgla lub oleju opaowego. Energia czerpana jest z otaczajcego powietrza. Podczenie kanaów pozwala na czerpanie i wyrzut powietrza z innych pomieszcze a nie tylko z miejsca, w którym znajduje si urzdzenie.
  Emaliowany zasobnik wody wspópracujcy z pomp ciepa jest zabezpieczony anod a jego pojemno wynosi 270 l. Dodatkow zalet jest wbudowana w zasobnik wownica o powierzchni 1,0 m², któr mona wykorzysta do podczenia innego róda ciepa, co pozwala na wspóprac dwóch urzdze.
  Wielofunkcyjny regulator pozwala na programowanie czasu pracy pompy ciepa, regulacj i wspóprac z innymi ródami ciepa, sprawdzanie zuycia energii, odczyt temperatur, programowanie dezynfekcji termicznej i wiele innych funkcji. Przejrzyste menu na duym wywietlaczu LCD uatwia nawigacj midzy ustawieniami.
  Korzyci dla uytkownika:
  szeroki zakres temperatur pracy od -10°C do +35°C
  wysoka efektywno dziaania, wspóczynnik COP sigajcy nawet wartoci 2,95
  zasobnik emaliowany o pojemnoci 270 l zabezpieczony anod
  temperatura ciepej wody nawet do 60°C bez uycia grzaki
  pompa ciepa moe by zasilana energi elektryczn przez instalacj fotowoltaiczn
  poczenie z innymi ródami ciepa np. kotem lub instalacj solarn poprzez wownic o duej powierzchni wymiany ciepa
  wykorzystanie powietrza jako róda ciepa
  caoroczna praca
  duy i czytelny wywietlacz LCD
  3 czasowe programy pracy
  elektroniczny pomiar temperatur
  pomiar zuytej energii elektrycznej przy podgrzewaniu c.w.u.
  funkcja dezynfekcji termicznej
  funkcja wakacyjna
  funkcja „anty freeze” – zabezpieczenie przed zamarzniciem wody w zasobniku
  cicha praca
  nowoczesny wygld
  do 5 lat gwarancji
  Korzyci dla specjalisty:
  szeroki zakres temperatur pracy od -10°C do +35°C
  zasobnik emaliowany o pojemnoci 270 l zabezpieczony anod
  wysoka efektywno dziaania, wspóczynnik COP sigajcy nawet wartoci 2,95
  atwa w montau hydraulicznym oraz elektrycznym zgodna z zasad podcz i uruchom
  niski pobór energii elektrycznej podczas pracy pompy ciepa
  wysoka temperatura c.w.u. do 60°C bez uycia grzaki
  niskie postojowe straty ciepa zasobnika
  moliwo wykorzystania chodu z pompy ciepa podczas jej pracy
  poprawienie jakoci powietrza poprzez jego cyrkulacj
  czytelny wywietlacz LCD
  atwa obsuga dziki intuicyjnemu menu
  króce powietrzne Ø160 mm: wlotowy i wylotowy umoliwiaj podczenie kanaów do 70m w linii prostej
  dostpne 3 biegi wentylatora powietrza
  dua powierzchnia wownicy pozwalajca na poczenie z dodatkowym ródem ciepa np. instalacj solarn lub kotem
  moliwo rozdzielenia pompy ciepa od zasobnika w przypadku transportu lub prac serwisowych
  ...
  Karta produktu »
  Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers ul. Jutrzenki 105, 02-231 woj. mazowieckie

  Pompa ciepa z zasobnikiem Bosch Compress CS5000DW

  Pompa ciepa z zasobnikiem Bosch Compress CS5000DW Bosch Compress CS5000DW 270-3 CFO to unikatowe urzdzenie czce pomp ciepa i zasobnik ciepej wody, przy pomocy którego mona wykorzysta darmow energi zawart w powietrzu, bez wzgldu na ...
  Kompaktowa pompa ciepa solanka/woda WPC 04-13 /cool
  Kompaktowa pompa ciepa solanka | woda z wbudowanym zasobnikiem ciepej wody uytkowej o pojemnoci 200 litrów wietnie nadaje si do montau w maych, ciasnych pomieszczeniach. Zajmuje ma powierzchni wewntrz budynku ? tylko 0,42 m2. Zastosowanie i optymalny dobór najlepszych materiaów/komponentów oraz najnowoczeniejsza technologia produkcji pozwoliy na uzyskanie najwyszych wspóczynników efektywnoci energetycznej na rynku COP = 5,0! Pompa przystosowana jest do pracy w systemach ogrzewania podogowego, grzejnikowego oraz ciepej wody uytkowej.
  Nowa konstrukcja pompy ciepa umoliwia oddzielenie ukadu chodniczego (górna cz) od ukadu zasobnika (dolna cz), co pozwala na zoptymalizowanie i uatwienie transportu pompy ciepa do miejsca docelowego montau. Zasobnik grzany jest w ukadzie bezporednim poprzez wbudowan wewntrz wownic, co znacznie skraca czas grzania oraz zwiksza komfort uytkowania. Urzdzenie wyposaone jest fabrycznie w elementy zabezpieczajce oraz w ogranicznik prdu rozruchowego. W pompach ciepa serii WPC...cool dodatkowo wbudowany jest wymiennik pytowy chodzenia pasywnego oraz zawór 3-drogowy do przeczania midzy ogrzewaniem a chodzeniem.
  Gówne cechy:
  Najwysze wspóczynniki efektywnoci wg EN 14511 - COP do 5,0!
  Nowy, zintegrowany, centralny regulator pracy systemu WPMi3
  wietna izolacja cieplna i dwikochonna
  Funkcja automatycznego chodzenia pasywnego
  Dostpne moce: 04, 05, 07, 10 i 13 kW
  Ekologiczny czynnik chodniczy R 410A
  ...
  Karta produktu »
  Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. ul. Dziakowa2, 02-234 woj. mazowieckie

  Kompaktowa pompa ciepa solanka/woda WPC 04-13 /cool

  Kompaktowa pompa ciepa solanka | woda z wbudowanym zasobnikiem ciepej wody uytkowej o pojemnoci 200 litrów wietnie nadaje si do montau w maych, ciasnych pomieszczeniach. Zajmuje ma powierzchni wewntrz budynku ? tylko 0,42 m2. Zastosowani...
  Aby w peni wykorzysta funkcjonalno portalu
  wymie swoj przegldark na nowsz wersj.