Artykuł Dodaj artykuł

Bloczki i cegły silikatowe – uniwersalny materiał ścienny

02-09-2019, 02:00

Silikaty są powszechnie wykorzystywane w budownictwie, w tym wielo- i jednorodzinnym, czy przy innego rodzaju inwestycjach budowlanych. Czym są i w jakich przypadkach z powodzeniem można je wykorzystywać?

Bloczki i cegły silikatowe – uniwersalny materiał ścienny
Czym są silikaty?

Pod pojęciem silikatów należy rozumieć wyroby wapienno-piaskowe, które wykorzystywane są głównie do budowy ścian nośnych – wewnętrznych lub zewnętrznych. Jednak z powodzeniem używane są również do wznoszenia ścian nienośnych (działowych) oraz ścian fundamentowych i piwnicznych w różnego typu budownictwie.

Istnieją różne rodzaje silikatów. Na przykład System H+H oferuje silikaty w postaci:

  • bloczków profilowanych na pióro i wpust,
  • bloczków profilowanych na pióro i wpust z uchwytem montażowym,
  • bloczków silikatowych gładkich do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej
  • cegły silikatowej w wersji drążonej,
  • cegły silikatowej w wersji pełnej,
  • silikatów przeznaczonych do ścian fundamentowych.

Wykorzystuje się je do wznoszenia wszystkich rodzajów ścian w obiektach: ścian nośnych, konstrukcyjnych, wewnętrznych i zewnętrznych, ścian nienośnych. Z cegieł silikatowych mogą powstać ściany osłonowe, działowe, fundamentowe i piwnic. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać bloczki silikatowe do budowania przegród ogniowych czy zewnętrznych warstw ścian szczelinowych.

Dlaczego warto stosować bloczki silikatowe?

Bloczki silikatowe cechują się dużą wytrzymałością, co czyni z nich popularny i pożądany materiał budowlany. Pozwala on na uzyskanie wytrzymałych, trwałych ścian, ale jednocześnie cieńszych od ścian wzniesionych z innych elementów murowych, co pozwala na powiększenie powierzchni pomieszczeń.

Bloczki silikatowe mają wysoką dokładność wykonania, którą definiuje tolerancja wymiarowa. Można murować z nich ściany na cienką spoinę. Warto z nich korzystać przy wznoszeniu różnego rodzaju ścian z uwagi na najwyższą izolacyjność akustyczną, wysokie klasy odporności ogniowej powstających konstrukcji, niską nasiąkliwość i wysoką mrozoodporność. Mają one idealnie gładką powierzchnię, dlatego na takie ściany można bezpośrednio przyklejać płytki. To zmniejsza kosztochłonność inwestycji budowlanych i przyspiesza wykończenie ścian w dowolny sposób.