ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Artykuł Dodaj artykuł

Jak powinna być przygotowana instalacja przed rozruchem – absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem

Dla prawidłowego działania instalacji pompy ciepła Robur wymagany jest rozruch przez Autoryzowany Serwis Gazuno. Rozruch urządzeń, to proces, podczas którego serwisanci sprawdzają i przygotowują urządzenia do pracy. Jest to proces obejmujący szereg zadań, które mają na celu sprawdzenie stanu urządzeń, skonfigurowania ich zgodnie z ustawieniami systemu lub użytkownika oraz aktywację niezbędnych komponentów i funkcji. Aby uruchomienie jednostek było sprawne na miejscu powinien być kierownik budowy, a także hydraulik oraz elektryk.

Jak powinna być przygotowana instalacja przed rozruchem – absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem

Dla prawidłowego działania instalacji pompy ciepła Robur wymagany jest rozruch przez Autoryzowany Serwis Gazuno. Rozruch urządzeń, to proces, podczas którego serwisanci sprawdzają i przygotowują urządzenia do pracy. Jest to proces obejmujący szereg zadań, które mają na celu sprawdzenie stanu urządzeń, skonfigurowania ich zgodnie z ustawieniami systemu lub użytkownika oraz aktywację niezbędnych komponentów i funkcji. Aby uruchomienie jednostek było sprawne na miejscu powinien być kierownik budowy, a także hydraulik oraz elektryk.

Należy odpowiednio przygotować poszczególne instalacje:

Instalację gazową:

Układ wymaga starannego zagazowania, dokładnego odpowietrzenia oraz szczelnej instalacji zaopatrującej urządzenia w gaz. W procesie składania zamówienia niezwykle istotne jest sprecyzowanie rodzaju gazu, który będzie wykorzystywany na terenie inwestycji. To szczególnie ważne, ponieważ producent dostarcza różnorodne typy dysz, dostosowane do charakterystyk konkretnego gazu. Wybór innego gazu niż pierwotnie podany skutkuje koniecznością wymiany dysz na odpowiednie. Pozostawienie ich bez wymiany ma negatywny wpływ na efektywność pracy jednostek, ponieważ może nie być w stanie osiągnąć zadanych temperatur ze względu na brak dostarczenia odpowiedniej ilości gazu. Przy przekazywaniu protokołu gotowości do rozruchu, nie zapominamy także o dołączeniu protokołu, potwierdzającego pomyślnie przeprowadzoną próbę szczelności układu.

Należy zwrócić uwagę na montaż zaworów odcinających pozwalających na „zamknięcie” dopływu gazu do jednostki albo zestawu, pozwalające na wymianę elementów eksploatacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa. Ważnymi parametrami są właściwe ciśnienia statyczne gazu: 20 mbar dla gazu ziemnego oraz 37 mbar w przypadku LPG.

Instalację hydrauliczną

Układ musi przejść przez kolejne etapy, w tym: wypłukanie, napełnienie, odpowietrzenie i sprawdzenie szczelności. Często spotykanym problemem jest nieprawidłowo wypłukana i zapowietrzona instalacja. Nieprawidłowo wypłukana instalacja przyczynia się do zwiększenia strat ciśnienia, chociażby przez zebrany osad na filtrach. Ponadto przyczynia się do szybszego zużycia elementów eksploatacyjnych w urządzeniach oraz nieprawidłowej pracy urządzeń. W przypadku wykrycia obecności powietrza w układzie przed uruchomieniem, konieczne jest dodatkowe zaangażowanie serwisu w celu odpowietrzenia go. Dlatego też istotną kwestią jest prawidłowe wypłukanie i odpowietrzenie instalacji hydraulicznej. Sugerujemy, aby podczas uruchomienia był obecny hydraulik, który będzie zaopatrzony w dodatkowy glikol i odpowiednią pompę do napełnienia i przetaczania instalacji.

Jak powinna być przygotowana instalacja przed rozruchem

Zapewnienie skutecznego przekazywania ciepła i/lub chłodu jest kluczowe, co wymaga poprawnego podłączenia obiegów. Instrukcja techniczna zawiera opis właściwego sposobu podłączenia pompy obiegowej – w przypadku instalacji obejmującej więcej niż jedną jednostkę, ważne jest, aby pompa była sterowana sygnałem 0-10V. Niewłaściwy wybór pompy prowadzi do braku efektywnego sterowania przepływem. Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiednie zabezpieczenie układu poprzez montaż kluczowych komponentów: zaworu bezpieczeństwa, naczynia zbiorczego, filtra na powrocie do urządzenia/zestawu, a także zaworów odpowietrzających i odcinających. W tej części układu, równie istotne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu ciśnienia, w zakresie 1-2 bary.

W obszarze hydraulicznym, równie istotne jest właściwe przygotowanie instalacji do odprowadzania kondensatu. Aby zapobiec zamarzaniu, należy ją odpowiednio izolować termicznie i zabezpieczyć przy użyciu przewodu grzejnego. Poprzez zastosowanie neutralizatora kondensatu, można bezpiecznie odprowadzać go do kanalizacji sanitarnej.

Instalację elektryczną

Dla każdej inwestycji tworzony jest projekt automatyki sterującej oraz plan okablowania. Na podstawie tego projektu konieczne jest poprowadzenie przewodów zasilających zarówno do poszczególnych urządzeń, jak i do szafy zasilająco-sterującej. Ponadto, przez wykonawcę powinna zostać przygotowana instalacja wyrównania potencjałów, mająca na celu zrównanie poziomów potencjałów elektrycznych w różnych punktach systemu. Działanie to ma za zadanie zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz sterowania, uszkodzenia urządzeń oraz zagrożenia pożarem.

Układ automatyki sterującej

Szafa zasilająco-sterująca powinna być umieszczona w zamierzonej lokalizacji – w pomieszczeniu kotłowni. Powinien być do niej zapewniony odpowiedni dostęp umożliwiający zarówno okablowanie samej rozdzielnicy, jak i zapewniający ergonomiczną obsługę szafy przez użytkownika obiektu. Elementy wykonawcze oraz pomiarowe powinny być przygotowane według wcześniej zatwierdzonego zestawienia elementów. Do szafy automatyki powinny zostać doprowadzane przewody zasilające i sterujące urządzeń wykonawczych oraz czujników zgodnie z wcześniej przygotowanym zestawieniem przewodów, według którego powinny one zostać trwale oznaczone celem identyfikacji podczas montażu oraz potencjalnych napraw.

Urządzenia z szafą automatyki należy połączyć przy pomocy przewodu komunikacyjnego canbus. W przypadku trzech lub więcej urządzeń zalecanym przewodem jest przewód Robur NETBUS.

Jeśli planuje się możliwość zdalnego dostępu do instalacji, niezbędne jest także doprowadzenie łącza internetowego do miejsca, gdzie zostanie zamontowana szafa zasilająco-sterująca.


W CZYM AUTOMATYKA DEDYKOWANA MOŻE POMÓC INWESTOROWI?


Miejsce montażu

Przeważnie ustala się lokalizację jednostek w fazie tworzenia koncepcji lub projektu. Niemniej warto przeprowadzić dodatkową weryfikację miejsca montażu jeszcze przed faktycznym umiejscowieniem jednostek. Urządzenia do montażu zewnętrznego powinny być zamontowane w miejscach zapewniających naturalny przepływ powietrza. Należy unikać umieszczania punktów odprowadzania spalin w pobliżu otworów budynku i miejsc, z których następuje czerpanie świeżego powietrza. W przeciwnym razie konieczne może być zaprojektowanie i wykonanie dodatkowej instalacji kominowej. Ważne jest także przestrzeganie minimalnych odległości serwisowych, aby zapewnić wygodny dostęp w przypadku konserwacji.

W sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z naszym biurem.

Dokumentacja

Równie istotnym aspektem w procesie przygotowań do uruchomienia jest zebranie kompletnego i aktualnego zestawu dokumentów projektowych. W tym obszarze istotne są: schemat technologiczny, karta doboru wymiennika ciepła, protokoły potwierdzające udane testy szczelności instalacji gazowej oraz testy ciśnieniowe instalacji.

W trakcie procesu uruchamiania jednostek przeprowadzana jest ocena poprawności wykonania instalacji na podstawie dostarczonego schematu technologicznego oraz wymogów producenta.

Po wizualnej ocenie instalacji oraz sprawdzeniu wskaźników przystępuje się do programowania parametrów pracy jednostek, panelu DDC, pomp obiegowych oraz szafy zasilająco-sterującej. Następnie przeprowadzany jest test działania, mający na celu zweryfikowanie poprawności funkcjonowania jednostek. Test obejmuje sprawdzenie osiągania odpowiednich temperatur na generatorze i palniku, pomiar różnicy temperatur oraz monitorowanie osiąganych parametrów. Na zakończenie procesu przeprowadza się analizę spalin oraz ewentualnie regulację parametrów, aby upewnić się, że spełnione są wymagania dotyczące emisji i efektywności.

Uruchomienie jest ważnym etapem finalizacji procesu inwestycyjnego i ostatnią weryfikacją przed eksploatacją urządzeń. Odpowiednie przygotowanie do uruchomienia zapewni, że będzie ono szybkie i sprawne. Podsumowując, dobrze wykonana instalacja wpłynie bezpośrednio na efektywność i żywotność urządzeń.

W przypadku pytań, zachęcam do kontaktu z naszym zespołem.

Artykuł został dodany przez firmę

GAZUNO

Jesteśmy firmą inżynieryjną z Gdyni. Dostarczamy efektywne i nowoczesne systemy grzewczo–chłodnicze, wykorzystujące technologię OZE: absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem, sprężarkowe pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne, wytwornice wody lodowej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.