Księgarnia

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 12/50/2019 - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 11-12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 27,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 1  - okładka
Autor:

Cena: 49,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 2 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Wydanie II poszerzone - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Ciepłownictwo. Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne - okładka
Autor:

Cena: 130,00 pln

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła  - okładka
Autor:

Cena: 98,00 pln

Technika Klimatyzacyjna - okładka
Autor:

Cena: 95,00 pln

Przetargi

2020-02-18 Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, Zadanie Nr 2: „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”
2020-02-18 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
2020-02-18 Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji – II przetarg
2020-02-17 Prowadzenie czynności eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni ( bud IT,IT1,IT4, Laboratorium Biotechnologii) i wymiennikowni (Laboratorium Politechniki, Preinkubator, Rynek 5, KK7, Siedziba RARR) polegających na konserwacji, przeglądach i usuwaniu usterek.
2020-02-17 Modernizacja budynków Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87.
2020-02-14 Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”
2020-02-14 wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6, 8, 9 i 10 oraz wydzielenie łazienki dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Wrocławskiej 13 w Gliwicach
2020-02-14 wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. oraz dobudowy przewodów wentylacyjnych i przewodu spalinowego, doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotła gazowego wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienki dla lokali mieszkalnych nr 1, 7, 10 i 13 oraz wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych nr 1 i 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piwnej 4 w Gliwicach (działka nr 282, obręb ewidencyjny: Centrum)

Partnerzy

###
Targi Lublin S.A.
###
Bank Danych o Inżynierach
###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
infoPraca.pl
###
CBE Polska - Center for Business Education