ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Technika Klimatyzacyjna

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Data wydania: 2001-05-08
Typ: poradnik
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 83-913895-3-7


Wersja papierowa: 95,00 PLN

Data wydania:

08-05-2001

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


W publikacji, w sposób kompleksowy omówione zostały takie zagadnienia, jak:

 • wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym w procesach produkcyjnych oraz przez ludzi (parametry komfortu cieplnego),
 • własności powietrza wilgotnego wraz z podstawowymi procesami jego obróbki cieplno-wilgotnościowej,
 • podstawy teoretyczne techniki wentylacji (w tym ustalenie stanu ilości powietrza nawiewanego),
 • podstawowe elementy instalacji techniki powietrza pomieszczeń (wentylatory, filtry, kanały powietrzne, obliczenia sieci przewodów),
 • zasady obliczania obciążenia chłodniczego i cieplnego,
 • zasady przepływu powietrza w pomieszczeniach,
 • budowa i sposób działania instalacji klimatyzacyjnych, klimatyzatorów, zespołów wody chłodzącej, nawilżaczy i osuszaczy powietrza,
 • źródła dźwięku i izolacje akustyczne w instalacjach klimatyzacyjnych,
 • aspekt ekonomiczny w projektowaniu i użytkowaniu instalacji klimatyzacyjnych,
 • utrzymanie czystości instalacji klimatyzacyjnej podczas jej eksploatacji,
 • metody pomiaru i urządzenia pomiarowe stosowane w technice klimatyzacyjnej.

Spis treści:

1.0. Rozwój historyczny i znaczenie klimatyzacji 

2.0. Wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym 

2.1. Wymagania stawiane w przemyśle 

2.1.1. Zakłady produkcji materiałów tekstylnych, włókien celulozowych, papierosów i papieru 

2.1.2 Przemysł chemiczny. Drukarstwo 

2.1.3. Przemysł elektroniczny, optyczny i mechaniki precyzyjnej 

2.2. Wymagania ludzi 

2.2.1. Zasady ogólne 

2.2.2. Komfort cieplny i jego parametry 

2.2.3. Bilans cieplny organizmu ludzkiego 

2.2.3.1. Temperatura powietrza 

2.2.3.2. Wilgotność powietrza 

2.2.3.3. Ruch powietrza 

2.2.3.4. Temperatura powierzchni ścian 

2.2.4. Czystość powietrza 

2.2.5. Hałas w pomieszczeniach

2.3. Klimatyzacja muzeów i galerii 

Pytania sprawdzające 

3.0. Powietrze wilgotne 

3.1 Podstawowe prawa i skład powietrza wilgotnego 

3.2 Parametry stanu powietrza wilgotnego 

3.2.1 Ciśnienie pary oraz ciśnienie pary nasyconej 

3.2.2 Wilgotność właściwa (zawartość wilgoci) 

3.2.3. Wilgotność względna (j) 

3.2.4. Gęstość 

3.2.5. Entalpia właściwa

3.2.6. Temperatura termometru suchego 

3.2.7. Temperatura termometru mokrego 

3.2.8. Temperatura punktu rosy 

3.2.9. Ciepło jawne i utajone 

3.3. Wykres Molliera (h-x) 

3.4. Zmiany stanu powietrza wilgotnego na wykresie (h-x) 

3.4.1. Mieszanie dwóch strumieni powietrza suchego i wilgotnego 

3.4.2. Ogrzewanie powietrza 

3.4.3. Schładzanie i osuszanie powietrza 

3.4.4. Nawilżanie powietrza 

3.4.4.1. Nawilżanie powietrza wodą 

3.4.4.2 Nawilżanie powietrza parą 

Pytania sprawdzające 

4.0. Podstawy techniki powietrza 

4.1. Rodzaje wentylacji 

4.2. Ogólne pojęcia techniki powietrza i zalecenia 

4.2.1. Brak przeciągu 

4.2.2. Tłumienie hałasów 

4.2.3. Definicje 

4.2.4. Ilość powietrza zewnętrznego 

4.2.5. Krotność wymian powietrza 

4.3. Prowadzenie powietrza w pomieszczeniu 

4.4. Ustalenie ilości powietrza nawiewanego 84

4.4.1. Powietrze nawiewane 84

4.4.2. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego i stanu powietrza nawiewanego z obciążenia cieplnego pomieszczenia 

4.4.2.1. Ustalenia ilości powietrza wentylacyjnego przy chłodzeniu suchym 

4.4.2.2. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego przy obciążeniu grzewczym

4.4.2.3. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków wilgoci

4.4.2.4 Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków ciepła i wilgoci

4.4.3. Ustalenie ilości powietrza zewnętrznego 

4.4.3.1 Ustalenie zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne wg DSZ (dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń) 

4.4.3.2 Ustalenie zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne z jakości powietrza w pomieszczeniu 

Pytania sprawdzające 

5.0. Główne elementy instalacji wentylacji powietrza pomieszczeń 

5.1. Wentylatory

5.1.1. Typy wentylatorów 

5.1.1.1. Ogólne wiadomości 

5.1.1.2. Wentylatory promieniowe 

5.1.1.3. Wentylatory typu Air Vent

5.1.1.4. Wentylatory osiowe 

5.1.1.5. Wentylatory poprzeczne 

5.1.2. Parametry pracy wentylatora 

5.1.3. Charakterystyki wentylatorów i instalacji 

5.1.4. Równoległa i szeregowa praca wentylatorów 

5.1.4.1. Praca równoległa 

5.1.4.2. Praca szeregowa 

5.1.5. Instalacje wentylacyjne z utrzymaniem stałego ciśnienia 

5.1.6. Regulacja wydajności wentylatorów 

5.1.6.1. Wiadomości ogólne 

5.1.6.2. Regulacja upustowa (obejściowa) 

5.1.6.3. Regulacja przez dławienie (ilościowa) 

5.1.6.4. Regulacja wirowa 

5.1.6.5. Regulacja prędkości obrotowej 

5.1.6.6. Regulacja przez przestawienie kąta łopatek w wentylatorach osiowych 

5.1.7. Rodzaje napędu wentylatorów 

5.1.7.1. Napęd pasami klinowymi 

5.1.7.2. Sprzęgła 

5.2. Elementy oczyszczające powietrze

5.2.1. Informacje ogólne 

5.2.2. Kryteria wyboru filtrów powietrza 

5.2.3. Podział filtrów powietrza 

5.2.3.1. Podział filtrów wg metody oczyszczania powietrza 

5.2.3.2. Podział filtrów wg stopnia oddzielania (filtracji) zanieczyszczeń 

5.2.3.3. Podział filtrów wg konstrukcji 

5.3. Kanały powietrzne i ich wyposażenie 

5.3.1. Wymagania dla systemu rozdziału powietrza 

5.3.2. Wykonanie kanałów powietrznych 

5.3.3. Podstawy obliczania kanałów powietrznych 

5.3.3.1. Równanie ciągłości 

5.3.3.2. Równanie Bernoulliego 

5.3.4. Obliczanie sieci kanałów 

5.3.4.1. Zasady ogólne 

5.3.4.2. Metoda obliczania sieci kanałów 

5.3.4.3. Podsumowanie 

5.3.4.4. Wyposażenie 

5.4. Wyloty powietrza, pokrywy i oprawy klimatyzacyjne 

5.4.1. Wiadomości ogólne 

5.4.2. Nawiewniki powietrza 

5.4.3. Sufity klimatyzacyjne 

5.4.4. Nawiewniki w oprawach oświetleniowych 

5.5. Stropy chłodzone 

5.5.1. Definicja i zakres stosowania 

5.5.2. Wydajności i granice stosowania 

5.5.3. Odmiany konstrukcyjne stropów chłodzonych

Pytania sprawdzające

6.0. Obliczenia obciążenia chłodniczego i cieplnego 

6.1. Obliczenia obciążenia chłodniczego wg VDI 2078 

6.1.1. Granice stosowania metody 

6.1.2. Podstawy i definicje 

6.1.3. Obliczenie obciążenia chłodniczego w oparcie o metodę uproszczoną 

6.2. Zapotrzebowanie ciepła wg normy DIN 4701 

6.2.1. Zakres ważności 

6.2.2 Podstawy metody obliczeniwej i definicje 

6.2.3. Obliczanie normatywnego zapotrzebowania ciepła dla przypadków normalnych 

6.3. Uproszczone metody obliczania zapotrzebowania chłodniczego 

6.3.1. Arkusze obliczeniowe dla przybliżonego wyznaczania obciążeń chłodniczych

6.3.2. Wartości przybliżone do wyznaczania obciążenia chłodniczego wg Tabel

6.4. Wymiary podstawowych elementów instalacji klimatyzacyjnej 

6.4.1. Temat zadania 

6.4.2. Opracowanie dla warunków eksploatacji letniej 

6.4.3. Opracowanie dla warunków eksploatacji zimowej 

Pytania sprawdzające 

7.0. Przepływ powietrza w pomieszczeniu 

7.1. Uwagi ogólne 

7.2. Definicje przestrzennego przepływu powietrza 

7.3. Obraz przepływu powietrza w pomieszczeniu 

Pytania sprawdzające

8.0. Instalacje klimatyzacyjne, klimatyzatory i osprzęt 

8.1. Instalacje klimatyzacyjne 

8.1.1. Uwagi ogólne

8.1.2. Budowa i sposób działania 

8.1.3. Podział systemów klimatyzacyjnych 

8.1.4. Instalacje wyłącznie powietrzne 

8.1.4.1. Systemy klimatyzacyjne jednoprzewodowe 

8.1.4.2. Systemy klimatyzacyjne dwuprzewodowe 

8.1.4.3. Systemy klimatyzacyjne strefowe 

8.1.5. Systemy powietrzno-wodne 

8.1.5.1. Systemy klimatyzacyjne z klimakonwektorami

8.1.5.2. Systemy z konwektorami wentylatorowymi 

8.2. Klimatyzatory 

8.2.1. Znaczenie i kierunki rozwoju 

8.2.2. Typy klimatyzatorów 

8.2.3. Systemy wieloczłonowe 

8.2.3.1. Urządzenia wieloczłonowe 

8.2.3.2. Wieloczłonowe systemy VRF i VRV 

8.2.3.3. Systemy członowe zespolone z agregatami chłodniczymi 

8.2.4. Właściwy dobór klimatyzatorów 

8.3. Zespoły do schładzania wody

8.3.1. Wiadomości ogólne 

8.3.2. Zespoły do schładzania wody ze sprężarkami spiralnymi i tłokowymi 

8.3.3. Zespoły do schładzania wody ze sprężarkami śrubowymi 

8.3.4. Zespoły do schładzania wody z turbosprężarkami 

8.3.5. Absorpcyjne urządzenia chłodnicze do schładzania wody

8.3.6. Strumienicowe urządzenie chłodnicze do otrzymywania 

8.4. Urządzenia schładzające wodę powrotną

8.4.1. Wiadomości ogólne 

8.4.2. Budowa i sposób działania wieży chłodniczej 

8.4.3. Wymagania jakościowe dla wody 

8.4.4. Prowadzenie sieci przewodów wodnych 

8.5. Pompy skroplin 

8.6. Nawilżanie powietrza 

8.6.1. Nawilżanie powietrza wodą 

8.6.1.1. Nawilżacz z odparowaniem dyfuzyjnym 

8.6.1.2. Nawilżacz rozpylający 

8.6.1.3. Nawilżacz hybrydowy 

8.6.2. Nawilżanie powietrza parą 

8.6.2.1. Nawilżacz powietrza z własną wytwornicą pary 

8.7. Osuszanie powietrza 

8.7.1. Metody osuszania powietrza 

8.7.2. Urządzenia do osuszania powietrza 

Pytania sprawdzające 

9.0. Tłumienie hałasu w instalacjach klimatyzacyjnych

9.1. Wiadomości ogólne 

9.2. Źródła dźwięku i ich przenoszenie 

9.3. Wytyczne dla emisji dźwięku 

9.4. Izolacja akustyczna, tłumienie dźwięków 

Pytania sprawdzające 

10.0. Aspekty ekonomiczne instalacji klimatyzacyjnych 

10.1. Wiadomości ogólne 

10.2. Możliwości obniżenia kosztów zakupu urządzeń i ich eksploatacji 

10.3. Stosowanie urządzeń do odzysku ciepła 

10.4. Obliczenia opłacalności ekonomicznej 

Pytania sprawdzające

11.0. Utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w dobrym stanie czystości 

11.1. Konieczność zapewnienia dobrego stanu czystości instalacji klimatyzacyjnych 

11.2. Podstawowe czynności inspekcji i dozoru 

Pytania sprawdzające 

12.0. Metody i elementy pomiarowe stosowane w technice klimatyzacyjnej

12.1. Wiadomości ogólne 

12.2. Pomiar temperatury 

12.2.1. Termometr cieczowy szklany 

12.2.2. Termometr sprężynowy 

12.2.3. Termometry rozszerzalnościowe 

12.2.4. Termometry elektryczne 

12.2.5. Przyrządy do pomiaru temperatury, których działanie oparte jest na podczerwieni 

12.3. Pomiar wilgotności powietrza 

12.3.1. Higrometr 

12.3.2. Psychrometr 

12.3.3. Wilgotnościomierz z chlorkiem litu 

12.3.4. Wilgotnościomierz kondensacyjny 

12.3.5. Pojemnościowe metody pomiaru wilgotności 

12.4. Pomiar objętościowego strumienia powietrza 

12.4.1. Zasada pomiaru 

12.4.2. Bezpośredni pomiar prędkości przepływu 

12.4.3. Określenie prędkości powietrza z ciśnienia dynamicznego 

12.5. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego 

12.6. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pytania sprawdzające

TABELE 

ROZWIĄZANIA PYTAŃ SPRAWDZAJĄCYCH 

POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I CHŁODNICTWA 

LITERATURA

Brak załączników
Brak prenumeraty