ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 470
Data wydania: 2004-08-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 98,00 PLN

Data wydania:

08-08-2004

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Zawartość książki została usystematyzowana w 6 wyodrębnionych częściach, i tak:

  1. Część I poświęcona jest aspektom prawnym i technicznym stosowania czynników chłodniczych - zwrócono w niej szczególną uwagę na aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska w odniesieniu do techniki chłodniczej, a także na kompetencje personelu w świetle postanowień norm PN-EN 378 i PN-EN 13313. Jej cennym uzupełnieniem jest rozdział poświęcony modelowaniu własności termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych.
  2. Część II zawiera charakterystykę bezchlorowych syntetycznych czynników chłodniczych, zarówno jednorodnych, jednorodnych składników mieszanin, mieszanin zeotropowych oraz mieszanin azeotropowych. Są to substancje grupy HFC, w tym obszernie omówione R 404A, R 407ABC, R410AB, R 507 i R 508, a także czynniki stosowane do spieniania izolacji cieplnych.
  3. Część III obejmuje naturalne czynniki chłodnicze, w tym amoniak, propan, izobutan, dwutlenek węgla oraz mieszaniny węglowodorów R290 i R 600a.
  4. Część IV to charakterystyka własności cieplno-fizycznych i użytkowych nośników ciepła stosowanych w systemach chłodzenia, klimatyzacji i ogrzewania, np. z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi. Są to : powietrze, woda, lód binarny (zawiesinowy), roztwory wodne soli (solanki) oraz roztwory wodne glikoli.
  5. Część V ze względu na wagę problemu obecności środka smarnego w urządzeniu chłodniczym, jest poświęcona olejom. Wskazano w niej na wymagania stawiane olejom chłodniczym, omówiono zasadnicze ich rodzaje, zwrócono uwagę na wpływ obecności oleju na działanie urządzenia. W części tej sporo miejsca poświęcono przezbrajaniu urządzenia chłodniczego na nowy czynnik, w tym niezwykle ważnej operacji odzysku czynnika chłodniczego.
  6. W części VI scharakteryzowano płyny przewidziane do uzdatniania wody w systemach chłodzenia, klimatyzacji i ogrzewania.

W poradniku przyjęto ujednoliconą formę przedstawienia własności danego czynnika, która obejmuje jego zastosowanie, własności fizyczne, chemiczne, termodynamiczne, własności bezpieczeństwa użytkowania, oddziaływanie na organizm ludzki, a także podane w formie tabelarycznej własności cieplno-fizyczne i termodynamiczne wraz z wykresem Molliera w układzie współrzędnych : ciśnienie - entalpia właściwa. Cennym dodatkiem do książki będzie CD-ROM zawierający program obliczeniowy wybranych własności prezentowanych czynników.

Spis treści:

Przedmowa

Część I

Aspekty prawne i techniczne stosowania czynników chłodniczych

1. Podstawowa terminologia związana z problematyką czynników chłodniczych 

2. Ogólne własności i podział czynników chłodniczych 

3. Aktualne tendencje w stosowaniu czynników chłodniczych

4. Regulacje prawne w zakresie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska w odniesieniu do techniki chłodniczej

5. Kompetencje personelu w świetle postanowień norm PN - EN 378 i PN - EN 13313

6. Modelowanie własności termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych

LITERATURA do części I

Część II

Syntetyczne czynniki chłodnicze

Czynniki jednorodne

7. Czynnik R 22 (HCFC 22) 

8. Czynnik R 134a (HFC 134a) 

9. Czynnik R 23 (HFC 23) 

10. Czynnik R 227 (HFC 227ea) 

Jednorodne składniki mieszanin

11. Czynnik R 32 (HFC 32) 

12. Czynnik R 125 (HFC 125) 

13. Czynnik R 143a (HFC 143a)

14. Czynnik R 152a (HFC 152a) 

Mieszaniny zeotropowe

15. Czynnik R 404A (HFC 404A) 

16. Czynnik R 407ABC (HFC 407 ABC) 

17. Czynnik R 410 AB (HFC 410 AB) 

18. Czynnik R 413A (HFC 413A) 

Mieszaniny azeotropowe

19. Czynnik R 507 (AZEO - HFC) 

20. Czynnik R 508 AB (AZEO - PFC/HFC) 

Środki do spieniania izolacji cieplnych

21. Czynniki do spieniania izolacji cieplnych 

LITERATURA do części II

Część III

Naturalne czynniki chłodnicze

22. Amoniak R 717 

23. Propan R 290 

24. Izobutan R 600a 

25. Dwutlenek wÍgla R 744 

26. Mieszanina R 290/R 600a 

LITERATURA do części III 

Część IV

Nośniki ciepła (chłodziwa)

27. Powietrze suche 

28. Powietrze wilgotne 

29. Woda R 718 (H2O) 

30. Lód binarny 

31. Nośniki ciepła wykorzystywane w technice chłodniczej 

LITERATURA do części IV 

Część V

Oleje chłodnicze

32. Oleje w urządzeniach chłodniczych 

33. Przezbrajanie urządzenia chłodniczego do nowego czynnika 

LITERATURA do części V 

Część VI

Środki do uzdatniania wody

34. Woda w obiegach chłodzących skraplacze układów chłodniczych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 460

Załącznik 2. Program obliczeniowy CZYNNIKI CHŁODNICZE v.3.0 464

Brak załączników
Brak prenumeraty