ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Ciepłownictwo. Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 344
Data wydania: 2019-08-13
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120619-2


Wersja papierowa: 84,00 PLN

Data wydania:

13-08-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Do rąk Czytelników Wydawnictwo Naukowe PWN oddaje nowe, uaktualnione wydanie cenionej książki poświęconej systemom ciepłowniczym i projektowaniu sieci cieplnych. III wydanie Ciepłownictwa zostało napisane przez cenionego znawcę tematu – profesora Aleksandra Szkarowskiego.

Prezentowana publikacja obejmuje cały zakres zagadnień naukowo-technicznych dotyczących dziedziny zaopatrzenia odbiorców w ciepło – zarówno dla projektantów, wykonawców, użytkowników.

Z uwagi na poruszane w książce tematy jest ona podzielona na 3 główne części:

1. Podstawy obliczeń i projektowania sieci cieplnych

2. Podstawy obliczeń i projektowania węzłów cieplnych

3. Oszczędzanie energii w ciepłownictwie

Książka ta, podobnie jak jej poprzednie wydania – doskonale wpisuje się w potrzeby rynku profesjonalnego – jest książką pierwszego wyboru dla inżynierów, instalatorów, projektantów systemów ciepłowniczych, a dzięi swoim walorom podręcznika akademickiego pomaga studentom kierunków technicznych, takich jak Inżynieria środowiska, Energetyka, Instalacje energii odnawialnej, Budownictwo itp.

Spis treści: 

Okładka

Strona tytułowa

Spis treści

Przedmowa

Część I Podstawy obliczeń i projektowania sieci cieplnych

1. Podstawowe pojęcia i definicje

1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych

1.2. Klasyfikacja układów ciepłowniczych i sieci cieplnych

2. Układy ciepłownicze

2.1. Podłączenie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji

2.1.1. Podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do sieci wodnych

2.1.2. Podłączenie centralnego ogrzewania do sieci parowych

2.1.3. Podłączenie instalacji wentylacji i klimatyzacji

2.2. Sieci wodne z bezpośrednim poborem ciepłej wody

2.2.1. Sieci jednoprzewodowe

2.2.2. Sieci dwuprzewodowe

2.2.3. Sieci wieloprzewodowe

2.3. Sieci wodne z podgrzewaniem ciepłej wody

2.4. Porównawcza analiza układów wodnych sieci cieplnych

2.5. Sieci parowe

3. Obciążenie cieplne układów ciepłowniczych

3.1. Podstawy teoretyczne

3.1.1. Bilans cieplny budynku

3.1.2. Przewodzenie ciepła

3.1.3. Przejmowanie ciepła

3.1.4. Promieniowanie cieplne

3.1.5. Przenikanie ciepła

3.2. Sporządzanie bilansu cieplnego

3.2.1. Określenie zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń i budynków

3.2.2. Wyznaczanie bilansu cieplnego na podstawie jednostkowych charakterystyk budynków

3.2.3. Ekonomiczne zasady wyznaczania bilansu cieplnego na etapie założeń techniczno-ekonomicznych

3.3. Zależność zapotrzebowania na ciepło od temperatury powietrza zewnętrznego

3.3.1. Centralne ogrzewanie

3.3.2. Wentylacja

3.3.3. Centralna ciepła woda

3.4. Roczne zapotrzebowanie na ciepło

3.5. Wykresy roczne zapotrzebowania na ciepło

4. Regulacja obciążenia cieplnego

4.1. Regulacja centralnego ogrzewania

4.1.1. Regulacja ciągła

4.1.2. Sterowanie czasem pracy instalacji

4.2. Regulacja obciążenia cieplnego wentylacji i klimatyzacji

4.2.1. Regulacja czynnikiem grzejnym

4.2.2. Regulacja ilością powietrza

4.3. Regulacja obciążenia cieplnego ciepłej wody

4.3.1. Regulacja przy podłączeniu wymiennikowym

4.3.2. Regulacja przy bezpośrednim poborze ciepłej wody

4.4. Wspólna regulacja różnorodnego obciążenia cieplnego

4.4.1. Sposoby regulacji różnorodnego obciążenia

4.4.2. Zasady regulacji mieszanej

4.4.3. Regulacja wspólnego obciążenia cieplnego według obciążenia c.o.

4.4.4. Regulacja wspólnego obciążenia cieplnego według sumarycznego obciążenia c.o. i c.w.

5. Obliczenia hydrauliczne sieci cieplnych

5.1. Cele obliczeń hydraulicznych

5.2. Określanie obliczeniowych przepływów wody

5.3. Podstawy teoretyczne obliczeń hydraulicznych

5.4. Określanie średnic przewodów i strat ciśnienia

5.4.1. Metoda optymalnych prędkości

5.4.2. Metoda zadanych jednostkowych strat ciśnienia

5.5. Wykresy piezometryczne. Wymagania wobec ciśnień w przewodach sieci cieplnych

5.5.1. Podłączenie do istniejącej sieci

5.5.2. Projektowanie nowej sieci cieplnej

5.5.3. Wymagania dotyczące stanu ciśnień w przewodach sieci

5.5.4. Stan statyczny sieci cieplnej

6. Przewody sieci cieplnych

6.1. Rury

6.1.1. Wytrzymałość mechaniczna ścianek rur

6.1.2. Rodzaje rur i ich połączenia

6.2. Podpory przewodów

6.2.1. Określenie odległości między podporami ruchomymi

6.2.2. Obciążenie podpór ruchomych

6.2.3. Obciążenie podpór stałych (nieruchomych)

7. Kompensacja wydłużeń termicznych

7.1. Uwagi ogólne

7.2. Typy kompensatorów

7.2.1. Kompensatory osiowe

7.2.2. Kompensatory radialne

7.2.3. Kompensacyjne metody układania przewodów sieci

7.3. Obliczanie kompensacji wydłużeń przewodów sieci

7.3.1. Metoda centrum sprężystego

7.3.2. Uniwersalne wzory obliczeniowe

8. Izolacja przewodów sieci cieplnych

8.1. Wiadomości ogólne

8.1.1. Warstwa ciepłoizolacyjna

8.1.2. Warstwa hydroizolacyjna

8.1.3. Warstwa osłonowa

8.2. Rodzaje izolacji cieplnej

8.2.1. Izolacja z masy plastycznej

8.2.2. Izolacja z mat

8.2.3. Kształtki izolacyjne

8.2.4. Izolacja zasypowa lub wylewana

8.2.5. Krótka analiza rozwoju technologii izolacji

8.3. Technologia rur preizolowanych

8.3.1. Rozwój technologii rur preizolowanych

8.3.2. Nowoczesne technologie rur preizolowanych

8.3.3. Izolacja złączy w technologii rur preizolowanych

8.3.4. Problemy technologii rur przeizolowanych

8.4. Izolacja ceramiczna

Część II Podstawy obliczeń i projektowania węzłów cieplnych

1. Wymiana ciepła i masy w wymiennikach ciepła

1.1. Podstawowe pojęcia

1.2. Bilans ciepła i masy w układach otwartych

1.2.1. Bezpośrednia wymiana ciepła

1.2.2. Pośrednia rekuperacyjna wymiana ciepła

1.2.3. Pośrednia regeneracyjna wymiana ciepła

1.3. Przekazywanie ciepła przez ściankę cylindryczna

1.3.1. Przewodzenie ciepła przez ściankę cylindryczną

1.3.2. Przejmowanie ciepła na powierzchni cylindrycznej

1.3.3. Przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną

2. Obliczenia wymienników ciepła

2.1. Rodzaje wymienników stosowanych w węzłach cieplnych

2.2. Wymiana ciepła w wymiennikach

2.2.1. Bilans cieplny wymiennika

2.2.2. Wymiana ciepła w wymiennikach przepływowych typu wodawoda

2.2.3. Wymiana ciepła w wymiennikach pojemnościowych typu wodawoda

2.2.4. Określenie właściwości fizycznych wody

2.3. Obliczenia cieplne i hydrauliczne wymienników

2.3.1. Rodzaje obliczeń wymienników ciepła

2.3.2. Przykładowe charakterystyki wymienników

2.3.3. Obliczenia komputerowe

3. Konstrukcja węzłów cieplnych

3.1. Klasyfikacja węzłów cieplnych

3.2. Węzły cieplne bezpośredniego podłączenia (BP)

3.2.1. Węzły BP bez transformacji parametrów

3.2.2. Węzły BP z transformacją parametrów

3.3. Wymiennikowe węzły cieplne

3.3.1. Węzły jednofunkcyjne

3.3.2. Węzły wielofunkcyjne

3.3.3. Połączone (mieszane) układy węzłów cieplnych

3.4. Układy z mieszkaniową instalacją c.o. i c.w.

3.4.1. Mieszkaniowy węzeł cieplny Logoterma firmy Meibes

3.4.2. Regulator PM

3.5. Węzły zasobnikowe

3.6. Kompletne systemy węzłów cieplnych

4. Dobór elementów węzłów cieplnych

4.1. Dobór urządzeń do ejekcji

4.2. Dobór pomp

4.2.1. Ogólne zasady doboru pomp

4.2.2. Dobór pomp mieszających w stacji zmieszania instalacji c.o.

4.3. Dobór wymienników ciepła

5. Nowoczesne rozwiązania węzłów cieplnych

5.1. Zasady prawidłowego projektowania węzłów cieplnych

5.1.1. Ogólna analiza wymogów zapewniających optymalne rozwiązania węzłów cieplnych

5.1.2. Przyczyny powodujące konieczność hydraulicznego oddzielenia obiegów centrali cieplnej i instalacji

5.2. Pionowe rozdzielacze hydrauliczne (PRH)

5.2.1. Zasady działania rozdzielaczy pionowych

5.2.2. Wymiarowanie rozdzielaczy pionowych

5.2.3. Rozpowszechnione konstrukcje PRH

5.3. Wartownik

5.4. Zasady doboru pomp i projektowania układu węzłów wyposażonych w rozdzielacze hydrauliczne

5.5. Rozdzielacze ZORT-System

5.5.1. ZORT-Centrala

5.5.2. ZORT-Multi

5.6. Zasada szeregowego połączenia obiegów

5.6.1. Schemat technologiczny układu szeregowego

5.6.2. Zasady działania układu

5.6.3. Zalety systemu

Część III Oszczędzanie energii w ciepłownictwie

1. Ekonomiczne zasady obliczeń hydraulicznych przewodów sieci cieplnych

1.1. Podstawy metody najkorzystniejszych jednostkowych strat ciśnienia

1.1.1. Podstawy teoretyczne

1.1.2. Wzory obliczeniowe

1.2. Wskazana kolejność obliczeń hydraulicznych metodą najkorzystniejszych jednostkowych strat ciśnienia

1.2.1. Obliczenia wstępne

1.2.2. Określenie najkorzystniejszych jednostkowych strat ciśnienia

1.2.3. Określenie średnic przewodów i rzeczywistych liniowych strat ciśnienia

1.2.4. Wyznaczanie miejscowych strat ciśnienia

1.2.5. Określenie sumarycznych strat ciśnienia sieci cieplnej

1.2.6. Końcowy etap obliczen

2. Ekonomiczne zasady obliczeń cieplnych przewodów sieci

2.1. Obliczenia cieplne rurociągu otoczonego powietrzem

2.2. Obliczenia pojedynczego rurociągu ułożonego bezpośrednio w gruncie

2.3. Obliczenia dwuprzewodowej podziemnej bezkanałowej sieci cieplnej

2.4. Obliczenia podziemnej kanałowej sieci cieplnej

2.5. Spadek temperatury i skroplenie kondensatu podczas transportowania nośnika ciepła

2.6. Wyznaczanie najkorzystniejszej grubości izolacji cieplnej

3. Oszczędzanie energii za pomocą sterowania czasem pracy instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Ogólne wiadomości o programowej regulacji instalacji centralnego ogrzewania

3.2. Określenie jednostkowych strat ciepła budynku

3.3. Określenie stałej czasowej współczynnika akumulacyjności cieplnej budynku

3.4. Obliczenie sterowania czasem pracy instalacji c.o.

3.5. Określenie ilości zaoszczędzonej energii

3.6. Szczegóły programowego sterowania czasem pracy instalacji c.o. w budynkach o podwyższonej izolacyjności

4. Analiza opłacalności stosowania różnych rodzajów energii pierwotnej w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Sporządzenie bilansu opłacalności zużycia gazu do podgrzewania ciepłej wody

4.2.1. Dobowe zapotrzebowanie na c.w.

4.2.2. Roczne zapotrzebowanie na c.w.

4.2.3. Roczne zapotrzebowanie energii na podgrzewanie c.w.

4.2.4. Roczne dodatkowe zużycie gazu na podgrzewanie c.w.

4.2.5. Opłaty dodatkowe za gaz

4.2.6. Koszty podgrzewania c.w. za pomocą energii elektrycznej

4.2.7. Roczny zysk przy stosowaniu gazu

4.2.8. Różnica kosztów inwestycyjnych

4.3. Rachunek ekonomiczny przy wyborze źródła ciepła

4.3.1. Prosty okres zwrotu nakładów SPBT

4.3.2. Zaktualizowana wartość netto NPV

4.3.3. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR

4.4. Uwagi końcowe

Literatura

Załączniki

Brak załączników
Brak prenumeraty