StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Oferta pracy

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Choszczno, zachodniopomorskie, Polska Dodano: 2023-11-19 | ID oferty: 2001357


Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych do spraw ochrony informacji niejawnych Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

73-200 Choszczno ul. Bohaterów Warszawy 7c

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństawa fizycznego
 • Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczństawa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji,materiałów i obiegu dokumentów
 • Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w KPP Choszczno, posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana od poniedziałku do piątku. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, komórkami organizacyjnymi KPP w Choszcznie, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytułowane jest na I piętrze budynku KPP w Choszcznie. Budynek nie jest wyposażony w windę. Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy kondygnacjami nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej, w tym co najmniej 6 miesięcy w komórce do spraw ochrony informacji niejawnych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-24
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie
ul. Bohaterów Warszawy 7c
73-200 Choszczno
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Choszczno zachodniopomorskie

Dane kontaktowe: