WILO Polska Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników
ogrzewanie.info.pl id59525 00.00 PLN 5 5

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników

Podgląd

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi ogrzewanie.info.pl!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

TOM-EL Grzejniki przemysłowe i systemy grzewcze dla domu

Równa 4a/9
03-418 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników

Istnieje wiele sposobów na usunięcie śniegu i lodu z powierzchni zewnętrznych jakimi są schody, podjazdy, chodniki itp. Można to robić przy użyciu środków chemicznych, usuwać je w sposób mechaniczny lub zainstalować elektryczne ogrzewanie w postaci kabli lub mat grzejnych.

Rozwiązanie takie jest niezwykle efektywne, trwałe i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Przy zastosowaniu odpowiedniej automatyki system grzejny staje się w pełni automatyczny i ekonomiczny w eksploatacji. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe można montować pod typowymi nawierzchniami jak np. kostka, beton, płyty chodnikowe, terakota. Możemy ogrzewać całe powierzchnie lub tylko wybrane części tych powierzchni np. pasy pod koła samochodu ograniczając w ten sposób moc systemu grzejnego.

Ogrzewanie podjazdów

Do wykonania ogrzewania przeciwoblodzeniowego na podjazdach do garaży, lub chodnikach możemy zastosować kable grzejne lub maty jednostronnie lub dwustronnie zasilane. Do wykonania ogrzewania przy użyciu kabli grzejnych możemy zastosować kable o mocy 25 lub 30W/mb dostępne w zestawach o mocy od 380 do 5900W. W przypadku mat grzejnych do tego celu wykorzystuje się maty o mocy 300W/m2 o powierzchniach od 1 do 25m2. Najczęściej maty lub kable instaluje się na utwardzonym podłożu w warstwie podsypki piaskowej pod kostką lub płytami chodnikowymi. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe można również montować na powierzchniach wykonanych z wylewanego betonu montując kable bezpośrednio do zbrojenia.

Przy wykonywaniu ogrzewania przeciwoblodzeniowego należy pamiętać o wykonaniu ogrzewania liniowych koryt odwadniających, które odprowadzają wodę z ogrzewanego podjazdu. Do tego celu wykorzystuje się kable grzejne samoregulujące typu Fat Protektor w izolacji teflonowej, umieszczone we wnętrzu koryt.

Ogrzewanie schodów, tarasów

Ogrzewanie schodów lub tarasów znajdujących się na zewnątrz budynków możemy wykonać przy użyciu kabli grzejnych o mocy 18 lub 25W/mb dostępne w zestawach o mocach od 160 do 5700W.

Kable montowane do betonowej konstrukcji schodów lub tarasu przy użyciu taśm montażowych. Następnie kable pokrywa się warstwą kleju i układa warstwę wykończeniową.

Aby odpowiednio dobrać moc systemu ogrzewania przeciwoblodzeniowego dla danej powierzchni należy uwzględnić wiele czynników. Należą do nich: warunki klimatyczne, sposób i miejsce montażu, oraz wymagania jakie są stawiane w stosunku do takiej instalacji. Najogólniej można przyjąć dla warunków klimatycznych jakie panują w Polsce że zainstalowana moc na 1m2 ogrzewanej powierzchni powinna oscylować w przedziale  między  300 a  400W/m2. W przypadku gdy instalacja grzejna układana jest  na wiaduktach, mostach o raz innych podwieszonych konstrukcjach  nie izolowanych cieplnie  od spodu moc ta powinna być odpowiednio zwiększona.

Sterowanie

W przypadku ogrzewania przeciwoblodzeniowego kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu i zoptymalizowaniu kosztów eksploatacji systemu grzejnego odgrywa wybór odpowiedniego rodzaju sterowania.

Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania takimi układami grzejnymi :

  • pierwszy oparty na pomiarze temperatury ogrzewanej powierzchni ETN4 (LTD4)
  • drugi oparty na pomiarze wilgoci i temperatury ogrzewanej powierzchni ETO2 (LTO2) lub LEM

Oba wymienione sposoby sterowania są w pełni skuteczne jeśli chodzi o funkcjonalność instalacji. Główna różnica  polega na kosztach eksploatacji ogrzewania.

W przypadku sterowania opartego o pomiar temperatury termostat  stale będzie utrzymywał temperaturę ogrzewanej powierzchni na poziomie np.+3 stopni, bez względu na panujące warunki atmosferyczne co znacznie podnosi koszt eksploatacji ogrzewania.

W przypadku sterowania opartego na pomiarze zarówno temperatury jak i wilgotności układ grzejny zostanie załączony tylko w przypadku spełnienia  dwóch warunków : temperatura w miejscu zainstalowania czujnika będzie niższa od nastawionej na urządzeniu sterującym i jednoczenie na czujniku pojawi się wilgotność (opady śniegu lub oblodzenie).

Rozwiązanie takie daje bardzo duże oszczędności w eksploatacji systemu grzejnego, który jest załączany tylko wtedy gdy jest taka potrzeba.

Do sterowania systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy zastosować  np. termostaty LTD-1 lub LTN2-19 wyposażone w kabelkowe czujniki temperatury lub regulatory LTO2-G,LEM-G1 lub LEM-GG współpracujące z czujnikami wilgotności i temperatury.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy