WILO Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Jeszcze skuteczniejsze zarządzenie budynkiem z BIS 3.0

Oprogramowanie BIS (Building Integration System) Bosch Security Systems pozwala teraz na jeszcze ściślejszą współpracę wszystkich zainstalowanych w obiekcie systemów i na optymalny ogląd sytuacji.

Logo BoschOprogramowanie BIS (Building Integration System) Bosch Security Systems pozwala teraz na jeszcze ściślejszą współpracę wszystkich zainstalowanych w obiekcie systemów i na optymalny ogląd sytuacji. Dzięki temu możliwe staje się natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zdarzenia.

Zarządzanie budynkiem w oparciu o informacje na temat zawartości tlenu w powietrzu, podejmowanie decyzji po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi wilgotność powietrza czy temperatury w pomieszczeniach oraz stałe śledzenie aktualnego zużycia prądu. To tylko niektóre możliwości, które daje operatorowi najnowsza wersja oprogramowania BIS (BIS 3.0).

Oprogramowanie BIS (Building Integration System) BoschNowa wersja oprogramowanie BIS pozwala na jeszcze prostszą integrację z produktami i podsystemami innych producentów. Możliwe jest więc zarządzanie budynkiem na przykład z wykorzystaniem czujników analogowych do kontroli temperatury, zawartości tlenu w powietrzu lub zużycia prądu. Wartości wskazywane przez czujniki są stale monitorowane i prezentowane operatorowi systemu BIS w formie graficzne, przez co może on wystarczająco wcześnie podjąć odpowiednie działania i zapobiec niebezpieczeństwu.

BIS 3.0. łączy funkcje kompleksowego wideodozoru i kontroli dostępu. Zapewnia personelowi ochrony optymalny ogląd sytuacji i pozwala na jeszcze skuteczniejsze reagowanie na rejestrowane zdarzenia. Jeśli na przykład system wykryje pozostający bez opieki bagaż, można natychmiast zarządzić ewakuację. Można też otworzyć dodatkowe wyjścia awaryjne, jeżeli po ogłoszeniu alarmu pojawi się zator przy jednych drzwiach.

Błyskawiczną reakcję na pojawiające się zdarzenia umożliwia funkcja inteligentnej analizy obrazu IVA firmy Bosch, która zapewnia dodatkowe kryteria monitoringu umożliwiające lepszą ocenę sytuacji. Wersja 3.0 obsługuje wszystkie systemy zapisu Bosch – od cyfrowych rejestratorów wizyjnych 400/600/700, poprzez Bosch Recording Station (HD) aż do nowej wersji oprogramowania VRM (Video Recording Manager).

- Aby zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo i ochronę budynku, konieczna jest optymalna współpraca wielu różnych elementów. BIS umożliwia równoczesną obsługę i monitoring wszystkich systemów bezpieczeństwa i kontroli w danym obiekcie. Zwiększa szybkość reagowania i usprawnia działanie w nagłych przypadkach. Pozwala na lepszą koordynację sygnałów alarmowych i zapisów wideo. W przypadku integracji z systemem kontroli dostępu, może przetwarzać większą liczbę równocześnie pojawiających się danych, na przykład skanowanych kart dostępu – zauważa Paweł Piekut z Bosch Security Systems.

BIS 3.0 łączy najnowocześniejszą technikę zabezpieczeń, funkcje ochrony, rozwiązania komunikacyjne i zarządzanie budynkiem w ramach jednej platformy z indywidualnie konfigurowanym interfejsem. Tworzy bazę pozwalającą na integrację wielu systemów, w tym między innymi sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu, kontroli dostępu, czy nagłośnieniowo-ewakuacyjnego.

Do tej pory na całym świecie oprogramowanie BIS zainstalowano już w ponad 3000 obiektów. Sprawdza się zarówno w średnich, jak i w dużych projektach. Raz zainstalowane może być stale rozbudowywane o nowe, pojawiające się w czasie eksploatacji budynku elementy, takie jak na przykład czujniki analogowe do kontroli temperatury.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły