Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Artykuł Dodaj artykuł

Konferencja roczna w Warszawie: Bosch umacnia swoją pozycję w Polsce

Grupa Bosch, wiodący światowy dostawca technologii i usług, osiągnęła w Polsce w 2013 roku obrót w wysokości prawie 2,5 mld złotych. Oznacza to wzrost o 2%, pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej. W 2014 roku Bosch przewiduje dalszy rozwój w Polsce, bazując na dwucyfrowym wzroście obrotów Grupy w pierwszym kwartale br.

• Bosch wśród najbardziej cenionych pracodawców w kraju
• Dalszy dynamiczny rozwój sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych Bosch
• Stabilny poziom inwestycji w wysokości 29,8 mln złotych

Bosch logoGrupa Bosch, wiodący światowy dostawca technologii i usług, osiągnęła w Polsce w 2013 roku obrót w wysokości prawie 2,5 mld złotych. Oznacza to wzrost o 2%, pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej. W 2014 roku Bosch przewiduje dalszy rozwój w Polsce, bazując na dwucyfrowym wzroście obrotów Grupy w pierwszym kwartale br.

*UWAGA: W związku ze zmianą metod bilansowania, dane za rok 2013 są tylko częściowo porównywalne z wcześniej publikowanymi danymi za rok 2012. Zmiana ta dotyczy w Polsce firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., której wyniki nie są uwzględniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Laser firmy Bosch
fot. Bosch

– Bosch utrzymuje silną pozycję na rynku pomimo spadków koniunktury w głównych obszarach naszej działalności: branży budowlanej oraz przemyśle samochodowym – powiedziała Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch oraz reprezentantka Grupy Bosch w Polsce podczas rocznej konferencji prasowej w Warszawie. Wzrost obrotów w 2013 roku był możliwy przede wszystkim dzięki rozwojowi nowych kanałów dystrybucji, takich jak sprzedaż internetowa oraz dzięki innowacyjnym produktom w obszarach systemów zabezpieczeń, elektronarzędzi i termotechniki. – Naszą siłą są kompleksowe i nowoczesne rozwiązania, których obecnie poszukują klienci. Należą do nich na przykład najmniejszy na rynku dalmierz laserowy PLR15, nowa generacja kamer DINION starlight czy aplikacje na smartfony i tablety. Co więcej, nieodłącznym elementem naszej oferty jest serwis na najwyższym poziomie – dodała Krystyna Boczkowska.

W 2013 roku Grupa Bosch, utrzymała stabilny poziom inwestycji w wysokości 29,8 mln złotych. Zostały one przeznaczone na rozbudowę linii produkcyjnych w fabryce układów hamulcowych Bosch w Mirkowie oraz na inwestycje infrastrukturalne w Warszawie.

Bosch wśród najbardziej atrakcyjnych pracodawców

Przedsiębiorstwo zatrudnia w Polsce prawie 1 000 osób. Rankingi niezależnych instytutów prowadzone w ostatnich latach potwierdzają, że Bosch znajduje się w grupie najbardziej cenionych pracodawców w naszym kraju. Szczególnym wyróżnieniem jest 2. miejsce w badaniu przeprowadzonym wśród 10 tys. studentów kierunków inżynieryjnych oraz certyfikat Top Employers Polska 2014. Certyfikat otrzymują firmy o wysokich standardach w zakresie kultury organizacyjnej, warunków pracy oraz możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Aplikacje mobilne na smartfony do zdalnego sterowania urządzeniami grzewczymi Junkers i Buderus
Fot. Bosch

Rozwój działu części samochodowych

Dział Techniki Motoryzacyjnej Bosch, reprezentowany w Polsce przede wszystkim przez dywizję części samochodowych, w 2013 roku rozwijał się pozytywnie i powiększył swoje udziały rynkowe. Ważnym elementem strategii działu jest rozwój sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych. Działająca pod markami Bosch Service i Auto Crew sieć, konsekwentnie podwyższa poziom usług w zakresie napraw poprzez procesy certyfikacji, audyty i szkolenia. Obecnie zrzesza prawie 400 warsztatów samochodowych i jest największą w Polsce siecią, autoryzowaną przez producenta części zamiennych.

Aplikacje mobilne do sterowania urządzeniami grzewczymi

Dział Bosch Termotechnika systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku grzewczym w Polsce, oferując kompleksowe portfolio urządzeń i systemów grzewczych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych inwestycji. Dział wprowadził w ubiegłym roku kilka przełomowych rozwiązań skierowanych do instalatorów (pierwsze na rynku e-szkolenia połączone z certyfikacją) oraz do końcowych użytkowników (aplikacje mobilne na smartfony do zdalnego sterowania urządzeniami grzewczymi Junkers i Buderus).

Rok innowacji w dziale Systemów Zabezpieczeń
 

Rok innowacji w dziale Systemów Zabezpieczeń Bosch
Fot. Bosch
 

Dział Systemów Zabezpieczeń konsekwentnie zwiększa swoje udziały rynkowe oraz umacnia pozycję lidera branży. W niektórych liniach produktowych, takich jak systemy sygnalizacji pożarowej czy systemy kontroli dostępu, udało się osiągnąć w 2013 roku dwucyfrowe wzrosty. Ważną rolę odgrywają tutaj innowacyjne produkty. Na przykład w obszarze systemów telewizji przemysłowej w ciągu 12 miesięcy 80% produktów zostało zastąpionych urządzeniami nowej generacji.

Elektronarzędzia Bosch: 35% sprzedaży stanowią nowe produkty

Mimo trudnej sytuacji w branży budowlano-montażowej w Polsce, która zanotowała prawie 10-proc. spadek, dział Bosch Elektronarzędzia utrzymał udziały rynkowe w elektronarzędziach sieciowych i pozostał liderem rynku narzędzi profesjonalnych. Nowości produktowe stanowiły 35% całości sprzedaży działu. Należały do nich m.in. automatyczna kosiarka akumulatorowa Indego czy uniwersalny system akumulatorowy 18V „Power4All” przeznaczony dla całej rodziny elektronarzędzi Bosch.

Co więcej, serwis elektronarzędzi Bosch został w 2013 roku uznany na drodze wewnętrznego audytu za najlepszy serwis na świecie. Nagroda Bosch Service Award jest przyznawana serwisom najlepszym pod względem jakości usług, obsługi klienta oraz efektywności procesów. Dział planuje dalsze umacnianie pozycji rynkowej, między innymi poprzez zwiększanie aktywności marketingowej w Internecie oraz wsparcie dla partnerów handlowych w budowaniu i promocji ich sklepów internetowych.

Zaangażowanie w edukację

Promowanie nowoczesnej edukacji technicznej przez firmę Bosch
Fot. Bosch

Bosch aktywnie wspiera działania mające na celu promowanie nowoczesnej edukacji technicznej w Polsce. Realizuje między innymi program dualnego systemu nauczania w fabryce układów hamulcowych w Mirkowie, którym od 2012 roku jest objętych 25 uczniów. Ponadto, Bosch zainicjował merytoryczną dyskusję pomiędzy MEN a dyrektorami szkół technicznych o efektach reformy systemu edukacji i możliwościach jego poprawy. Ważnym wydarzeniem jest wspierana przez Boscha Ogólnopolska Olimpiada Techniki Samochodowej dla uczniów szkół samochodowych, organizowana już od 15 lat. Finał Olimpiady odbywa się w Centrum Szkoleniowym firmy w Warszawie. W tym roku Bosch ufundował główną nagrodę w konkursie – samochód, który trafi jako model szkoleniowy do warsztatu w zwycięskim zespole szkół. Ponadto Grupa Bosch w Polsce od czterech lat realizuje program edukacyjny dla gimnazjalistów pod nazwą Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, którego celem jest popularyzacja kierunków technicznych jako dalszej ścieżki kształcenia.

W programie wzięło udział ponad 4 500 uczniów z Warszawy i Wrocławia.

Działalność i wyniki Grupy Bosch na świecie w 2014 roku

Grupa Bosch na świecie oczekuje w bieżącym roku wzrostu sprzedaży w granicach 3-5%. Produkty i usługi wykorzystujące funkcjonalność sieci internetowej będą należały do głównych elementów oferty przedsiębiorstwa. Dzięki szerokiej wiedzy technologicznej oraz know-how w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, Bosch jako światowy dostawca technologii i usług jest dobrze przygotowany do kroku w tym kierunku.

– Klasyczne atuty naszego przedsiębiorstwa, takie jak innowacyjność, jakość, obecność na rynkach międzynarodowych oraz integrująca siła kultury korporacyjnej liczą się także w świecie połączonym w sieci – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Grupy Bosch, podczas niedawnej konferencji rocznej w Niemczech. Ponadto, Bosch jest światowym liderem w produkcji sensorów mikromechanicznych (MEMS), technologii, która ma kluczowe znaczenie dla komunikacji przedmiotów i usług za pośrednictwem sieci internetowej. Sensory umożliwiają nową formę technicznego wsparcia w codziennym życiu, na przykład w zautomatyzowanym prowadzeniu samochodów czy w domach inteligentnych. Celem strategicznym firmy Bosch jest oferowanie rozwiązań dla zintegrowanej mobilności, zintegrowanej produkcji, zintegrowanych systemów energetycznych oraz zintegrowanych budynków.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły