ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Artykuł Dodaj artykuł

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji w budynkach

Myśląc o przeciwpożarowym zabezpieczeniu budynków, zazwyczaj skupiamy się na ich konstrukcji.

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji w budynkach

Myśląc o przeciwpożarowym zabezpieczeniu budynków, zazwyczaj skupiamy się na ich konstrukcji. Tymczasem równie istotnym zagadnieniem są instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, zwłaszcza że często przechodzą one przez strefy pożarowe. Kwestii ich bezpieczeństwa absolutnie nie można marginalizować. Jakie aspekty generują najwięcej wątpliwości?

Przechodzenie przewodów HVAC przez strefy oddzielenia pożarowego jest źródłem wyzwań w kontekście bezpieczeństwa ogniowego budynków. Do utrzymania parametrów całej przegrody konieczne jest właściwe zaprojektowanie i wykonanie przepustów – tak, by każda strefa spełniała obowiązujące wymagania. Są one określone w §234 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Zgodnie z zapisami, przejścia instalacyjne powinny:

  • zapobiegać przenoszeniu się ognia i dymu w przypadku pożaru,
  • nie dopuszczać do wzrostu temperatury na powierzchni przejścia oraz na jego elementach, co mogłoby skutkować zapaleniem się elementów palnych instalacji,
  • zachować wytrzymałość mechaniczną, zarówno w standardowych warunkach eksploatacyjnych, jak i w przypadku pożaru,
  • umożliwić wykonanie kolejnych instalacji w obrębie istniejącego przejścia, z zachowaniem ich klasy odporności ogniowej.

Warunki Techniczne określają również, że przepusty w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Oznacza to, że przejścia instalacyjne wykonywane w danej przegrodzie muszą odznaczać się parametrami szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I) nie niższymi, niż sama przegroda.

Fire insulated pipe penetration with flames fire

Przejścia instalacyjne – sposoby ich zabezpieczania

Czynnikiem decydującym o wyborze metody zabezpieczenia przepustów instalacyjnych jest rodzaj instalacji przechodzącej przez dane strefy oddzielenia pożarowego.

W przypadku przewodów palnych (na przykład z tworzywa sztucznego), często stosuje się zabezpieczenia z materiału pęczniejącego, który podczas pożaru wielokrotnie zwiększa swoją objętość, wypełniając przestrzeń powstałą na skutek wypalenia się przewodu. Do zabezpieczenia przejść rur niepalnych używa się systemów farb i mas ogniochronnych, co polega na pokryciu farbą odcinka przewodu po obu stronach oddzielenia. Długość odcinka, jak i grubość powłoki zapewniającą odpowiednią klasę odporności ogniowej (EI), określają aprobaty techniczne tego typu produktów.

Przestrzeń pomiędzy przewodem, a konstrukcją przegrody przeciwpożarowej dodatkowo oddziela się wełną kamienną o dużej gęstości (co najmniej 150 kg/m3), tworzącą niepalny kołnierz ochronny.

– Zastosowanie takiego systemu powstrzymuje rozprzestrzenianie się ognia, wysokiej temperatury, a także trujących gazów. Na tym jednak nie koniec zalet tego rozwiązania, które wyróżnia się lekką i stosunkowo łatwą do wykonania konstrukcją, z możliwością późniejszego montowania nowych rurociągów oraz okablowania – wyjaśnia Paweł Stankiewicz, ekspert firmy Paroc Polska, producenta izolacji przeciwpożarowych z wełny kamiennej.

Jak dobrać odpowiedni materiał?

Przede wszystkim trzeba dokładnie przyjrzeć się zapisom w aprobatach technicznych poszczególnych produktów. Należy wziąć pod uwagę różnice w rozwiązaniach przeciwpożarowych dla systemów HVAC. Zdarza się bowiem, że pomimo ogólnej klasyfikacji „nierozprzestrzeniający ognia”, wyrób może w rzeczywistości zawierać materiały palne. Z pewnością za to można w charakterze izolacji przeciwogniowej przepustu wykorzystać każdy produkt oznaczony jako niepalny.

– W kwestii bezpieczeństwa pożarowego instalacji nie ma miejsca na kompromisy, dlatego architektom, wykonawcom i inwestorom proponujemy kompleksowe, niepalne rozwiązania do izolacji przepustów i przewodów instalacyjnych – podkreśla Paweł Stankiewicz. – Do wypełnień otworów przejść instalacyjnych w ścianach i w stropach zalecamy zastosowanie płyt PAROC Pyrotech Slab 160 o najwyższej klasie reakcji na ogień A1, w połączeniu z niepalną otuliną PAROC Hvac Section AluCoat T do zabezpieczenia rurociągów – podsumowuje.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.