ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Artykuł Dodaj artykuł

Dlaczego izolacja instalacji HVAC ma tak duże znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej budynków?

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, budynki dzieli się na odpowiednie strefy pożarowe. Oddzielenia poszczególnych stref muszą spełniać określone wymagania, również w odniesieniu do elementów osłabiających ich parametry, takich jak drzwi czy przepusty instalacji. Co ciekawe, tym drugim stawia się wyraźnie większe wymogi, niż tym pierwszym. Sprawdźmy, co mówią przepisy i jak dobrać technologie gwarantujące zatrzymanie pożaru w danej strefie.

izolacja instalacji HVAC

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, budynki dzieli się na odpowiednie strefy pożarowe. Oddzielenia poszczególnych stref muszą spełniać określone wymagania, również w odniesieniu do elementów osłabiających ich parametry, takich jak drzwi czy przepusty instalacji. Co ciekawe, tym drugim stawia się wyraźnie większe wymogi, niż tym pierwszym. Sprawdźmy, co mówią przepisy i jak dobrać technologie gwarantujące zatrzymanie pożaru w danej strefie.

Instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne. Z jednej strony żaden współczesny budynek użytkowy czy mieszkalny nie jest w stanie się bez nich obejść. Z drugiej – stanowią one newralgiczny element z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Zwłaszcza, jeśli po obu „stronach” znajdują się oddzielne strefy pożarowe.

– W warunkach ewentualnego pożaru, rury z palnych tworzyw sztucznych deformują się, topią i spalają, otwierając przestrzeń przez którą do sąsiedniej strefy bezpośrednio może przenikać nie tylko dym i trujące gazy, ale też i ogień – wyjaśnia Paweł Stankiewicz, ekspert firmy Owens Corning PAROC Polska. – Niepalne przewody metalowe, np. ze stali, miedzy czy żeliwa, nie przyczyniają się być może w tak znaczący sposób do rozprzestrzeniania pożaru, aczkolwiek w przypadku braku odpowiedniej izolacji, mogą stosunkowo szybko nagrzewać się i przewodzić ciepło, powodując zapłon stykających się z nimi materiałów. Możliwe jest też rozszczelnienie instalacji i samego przepustu, a w konsekwencji przenikanie toksycznego dymu i ognia do sąsiedniej strefy – dodaje.

Z powyższych względów, zarówno same przewody, jak i przepusty instalacyjne przechodzące przez strefy pożarowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, uszczelnienia i wykończenia.

Rzut oka na przepisy

Zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi, aby obiekt mógł uzyskać odpowiednie odbiory techniczne, ściany i stropy pełniące funkcję oddzielenia przeciwpożarowego muszą być wykonywane z materiałów niepalnych i odpowiadać wymaganiom nośności (R), szczelności (E) oraz izolacyjności (I) ogniowej, zgodnie z poniższą tabelą.

izolacja instalacji HVAC

Dokładne wymagania dla samych przepustów instalacyjnych określa §234 Warunków Technicznych, w którym możemy przeczytać, że:

  • Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
  • Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
  • Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.
  • Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Jak można wywnioskować z powyższych zapisów, Warunki Techniczne wymagają od przepustów jedynie szczelności (E) i izolacyjności ogniowej (I) ponieważ przepusty nie są elementami konstrukcyjnymi budynku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeżeli przepust instalowany jest we fragmencie przegrody oddzielenia przeciwpożarowego, który jest klasyfikowany tylko z uwagi na kryterium szczelności ogniowej (E), to powinien spełniać obydwa kryteria, czyli szczelności (E) i izolacyjności ogniowej (I).

Fire insulated pipe penetration with flames fire

Czym i jak zabezpieczyć przepusty instalacyjne?

O tym, jak prawidłowo zabezpieczyć przepust instalacyjny decyduje kilka czynników, w tym materiał, z którego wykonana jest dana rura oraz jej ewentualna izolacja (wspomniane na początku przewody palne i niepalne), średnica rury i grubość jej ścianki, rodzaj (ściana, strop), materiał i grubość przegrody, a także wymagana klasa odporności ogniowej EI.

Warto też wziąć pod uwagę korzyści, jakie wynikają z zabezpieczenia zarówno samego przepustu, jak i przechodzących przez niego instalacji grzewczych, wentylacyjnych czy kanalizacyjnych rozwiązaniami od jednego producenta. Wykonawcy systemów HVAC mogą stosować wyszczególnione w projekcie technologie izolacyjne, a branża sanitarna czy nawet elektrycy – „swoje” preferowane rozwiązania, co może stwarzać pewne problemy z gwarancją i przy odbiorze.

Zarówno do wypełnienia przestrzeni przepustu w przegrodzie, jak i samych przewodów instalacyjnych, wykorzystać można odpowiednie, wytrzymałe rozwiązania izolacyjne na bazie wełny mineralnej. Przestrzeń pomiędzy rurami a konstrukcją oddzielenia przeciwpożarowego wypełnić można wełną kamienną o gęstości co najmniej 150 kg/m3, która tworzy ochronny kołnierz wokół przejścia przewodu przez przegrodę. Wełna kamienna, jako materiał niepalny i niezwykle wytrzymały, opiera się temperaturom sięgającym nawet 1000°C, nie rozprzestrzeniając przy tym ognia, nie wytwarzając płonących kropli i wydzielając jedynie śladowe ilości dymu.

– Z myślą o bezpieczeństwie ogniowym instalacji i przepustów pomiędzy strefami pożarowymi, projektantom i wykonawcom proponujemy kompleksowe rozwiązanie w postaci płyt PAROC Pyrotech Slab 160 do wypełnień otworów przejść instalacyjnych w ścianach i stropach, w połączeniu np. z niepalnymi otulinami PAROC Hvac Section AluCoat T, które stanowią uzupełnienie systemów przejść rur niepalnych – podsumowuje Paweł Stankiewicz.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.