Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Artykuł Dodaj artykuł

Konferencja Techniczna - Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015”

Mimo nieuchronnego i dość szybko realizowanego programu wymiany sieci kanałowych na sieci budowane w technologii rur preizolowanych, przez długie jeszcze lata będą eksploatowane starzejące się sieci kanałowe. 

Konferencja Techniczna
Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015”

adresowana jest do:
właścicieli i operatorów sieci ciepłowniczych
(przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przedsiębiorstwa komunalne)
oraz podległych im służb:
diagnostów tradycyjnych sieci kanałowych i kierownictwa ich działów,
pracowników działów eksploatacji sieci i działu technicznego

Konferencja Techniczna - Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015”Mimo nieuchronnego i dość szybko realizowanego programu wymiany sieci kanałowych na sieci budowane w technologii rur preizolowanych, przez długie jeszcze lata będą eksploatowane starzejące się sieci kanałowe. Przy braku odpowiednich nakładów na ich całkowitą i pilną wymianę, operatorzy tych sieci borykają się z coraz poważniejszymi problemami występowania licznych awarii wycieków czynnika grzewczego powodujących znaczne problemy z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw.

Realizując różne zadania szkoleniowe w przedsiębiorstwach ciepłowniczych w całej Polsce, dostawaliśmy liczne sygnały o potrzebie rzetelnego uporządkowania stanu wiedzy teoretycznej i codziennych praktyk stosowanych w naszym kraju w zakresie lokalizacji awarii występujących na tradycyjnych ciepłociągach kanałowych. W różnych przedsiębiorstwach wdrażano różne programy i stosowano różne technologie a brakowało właściwego forum do przedyskutowania tematu najskuteczniejszych metod lokalizacji wycieków stosowanych w ciepłownictwie. Tak właśnie zrodziła się idea powstania konferencji Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015”.

Będzie to pierwsza w Polsce ogólnokrajowa konferencja techniczna adresowana do przedsiębiorstw energetyki cieplnej, w całości poświęcona problematyce zdefiniowania najskuteczniejszych metod lokalizacji wycieków na tradycyjnych sieciach ciepłowniczych typu kanałowego.

Organizator konferencji „LACK 2015”

TESTERON Consulting - firma kierowana przez Jerzego P. Kozłowskiego - od ponad 20-stu lat związany z problematyką lokalizacji uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacji awarii w sieciach ciepłowniczych i wodociągowych; organizator szkoleń z zakresu lokalizacji awarii na ciepłociągach preizolowanych, współorganizator cyklicznej konferencji ogólnopolskiej „Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych”

Termin konferencji

23 – 24 listopada 2015 r.

Miejsce organizacji konferencji

Hotel Twardowski w Poznaniu, ul. Głogowska 358a - 4-ro gwiazdkowy hotel zlokalizowany na wyjeździe z Poznania w kierunku Wrocławia z bogatym zapleczem konferencyjno – bankietowym, oferujący komfortowo wyposażone 1-dno i 2-osobowe pokoje z szybkim dostępem do Internetu (łącze WiFi), dla uczestników konferencji zapewniamy bezpłatnie:

  • miejsce na samochód na monitorowanym parkingu oraz
  • wstęp do Centrum Spa & Wellness (basen, jacuzzi, siłownia, sauna).
Konferencja Techniczna - Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015” Konferencja Techniczna - Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015”

Konferencja „LACK 2015” to ogólnopolskie spotkanie profesjonalistów z branży obsługi ciepłowniczych sieci kanałowych. Będzie to doskonała okazja do prezentacji optymalnych rozwiązań technologicznych stosowanych obecnie do lokalizacji awarii na ciepłociągach typu tradycyjnego oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami konferencji i zaproszonymi ekspertami.

Struktura organizacyjna konferencji bazuje na trzech głównych panelach dyskusyjnych:

  1. Panel Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Kanałowych

Dyskusja oparta o praktyczne doświadczenia uczestników konferencji w zakresie diagnostyki awarii ciepłociągów kanałowych oraz efektywnych i precyzyjnych metod lokalizacji wycieków wody na tego typu systemach ciepłowniczych.
Zaproszeni przez organizatora eksperci o dużym doświadczeniu praktycznym, wprowadzą uczestników konferencji w dwa tematy wiodące:

  • Akustyczne metody lokalizacji wycieków: geofon czy korelator?
  • Czy samemu inwestować w sprzęt czy skorzystać z usługi firmy zewnętrznej?
  1. Panel Technologii – Producenci sprzętu pomiarowego

Prezentacja najnowszych technologii i sprzętu stosowanych do monitorowania sieci ciepłowniczych oraz lokalizowania wycieków wody na ciepłociągach typu kanałowego

  1. Panel Antykorozji

Dyskusja o zagrożeniach korozyjnych dla ciepłociągów kanałowych w Polsce w oparciu o wprowadzenie do tematu przygotowane przez ekspertów z dziedziny prądów błądzących, monitorowania wody sieciowej oraz zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

Optymalizacja wykrywania awarii na ciepłociągach kanałowych

Idea przewodnia konferencji to dyskusja panelowa połączona z wystawą sprzętu i nowych rozwiązań technologicznych. Wprowadzenie do danej tematyki dokonywane będzie przez zaproszonych ekspertów o dużym doświadczeniu praktycznym. Poprzez dyskusję pomiędzy uczestnikami konferencji moderowaną przez ekspertów, chcemy umożliwić wypracowanie własnej opinii na temat, która z obecnie stosowanych metod monitorowania sieci oraz lokalizacji wycieków jest dla jego organizacji optymalna.

W pierwszym dniu konferencji, będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania, jakie stawia przed sobą każdy właściciel sieci ciepłowniczej gdy ma do rozwiązania problem skutecznej lokalizacji nieustanni pojawiających się awarii na starzejących się ciepłociągach kanałowych: Czy wystarczą przekopy próbne? Która metoda akustyczna jest pewniejsza: lokalizacja geofonem czy użycie korelatora? Czy samemu inwestować w sprzęt i ekipę pomiarową czy skorzystać z usługi firmy zewnętrznej?

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie głównie prezentacjom nowych technologii oraz sprzętu pomiarowego w zakresie lokalizacji wycieków na ciepłociągach kanałowych. Dołączyliśmy również temat Antykorozji z nadzieją zainicjowania ciekawej dyskusji o sposobach przeciwdziałania zagrożeniom korozyjnym dla ciepłociągów w Polsce z udziałem uznanych ekspertów w tej dziedzinie.

Mamy nadzieję, że obrady będą owocne a po ich zakończeniu, uczestnicy konferencji będą mogli w swoich organizacjach łatwiej podjąć skuteczne działania w kierunku efektywnego radzenia sobie z problemami wycieków wody na ciepłociągach kanałowych.

Podobne artykuły