Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers

Artykuł Dodaj artykuł

Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych (V Forum DCSP)

Idea przewodnia konferencji to dyskusja panelowa połączona z wystawą sprzętu i nowych rozwiązań technologicznych. Jest to reprezentatywne w skali kraju forum wymiany doświadczeń profesjonalistów, na co dzień zajmujących się diagnostyką uszkodzeń ciepłowniczych sieci preizolowanych.

Logo DORATERM Logo TESTERON Consulting

26 luty – 28  luty 2018 r.
Hotel Grand Royal w Poznaniu,
ul. Głogowska 358a

Organizatorzy konferencji

V Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych organizowane jest przez:

 • firmę DORATERM kierowaną przez Adama Dwojaka – od ponad 25-ciu lat związanego z branżą ciepłowniczą – eksperta od lokalizacji awarii systemów alarmowych na sieciach preizolowanych oraz ich rewitalizacji  i napraw
   
 • firmę TESTERON Consulting kierowaną przez Jerzego Kozłowskiego - od blisko 25-ciu lat zajmującego się tematem lokalizacji uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacją awarii w sieciach ciepłowniczych i wodociągowych

Termin konferencji

 • 26 -28 luty 2018 r.

Miejsce organizacji konferencji

Hotel Grand Royal w Poznaniu, ul. Głogowska 358a (dawniej Twardowski)

4-ro gwiazdkowy hotel zlokalizowany na wyjeździe z Poznania w kierunku Wrocławia z bogatym zapleczem konferencyjno – bankietowym, oferujący komfortowo wyposażone 1-dno i 2-osobowe pokoje z szybkim dostępem do Internetu (łącze WiFi), dla uczestników konferencji zapewniamy bezpłatnie:

 • miejsce na samochód na monitorowanym parkingu oraz
 • wstęp do Centrum Spa & Wellness  (basen, jacuzzi, siłownia, sauna).

Konferencja Techniczna V Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych adresowana jest do:

 • właścicieli i operatorów sieci ciepłowniczych
 • producentów systemów preizolowanych i osprzętu
 • producentów sprzętu pomiarowego do sieci preizolowanych
 • firm wykonawczych oraz serwisowych z branży ciepłociągów preizolowanych
Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych (IV Forum DCSP) Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych (IV Forum DCSP)

Idea przewodnia konferencji to dyskusja panelowa połączona z wystawą sprzętu i nowych rozwiązań technologicznych. Jest to reprezentatywne w skali kraju forum wymiany doświadczeń profesjonalistów, na co dzień zajmujących się diagnostyką uszkodzeń ciepłowniczych sieci preizolowanych.

Jest to także doskonała okazja do wyrażenia swojej opinii o dotychczas stosowanych w Polsce technologiach preizolacji ciepłociągów z perspektywy służb eksploatacji tych sieci. Forum DCSP to również miejsce, gdzie prezentowane są nowe technologie oraz sprzęt diagnostyczny, zarówno ten sprawdzony już w wieloletnim użytkowaniu na sieci, jak i nowy, będący nadzieją na przyszłość. Jest to już czwarta edycja tej konferencji będąca kontynuacją cyklu spotkań diagnostów z branży preizolowanych sieci ciepłowniczych w Polsce.

Forum DCSP stało się już miejscem corocznych spotkań fachowców z różnych ośrodków w kraju związanych z ciepłociągami preizolowanymi oraz doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i sprzętem pomiarowym. Jest to także reprezentatywne w skali kraju audytorium gdzie dokonywana jest praktyczna weryfikacja wielu zagadnień technicznych z codziennej pracy uczestniczących w niej ciepłowników oraz obowiązujących w branży norm i powszechnie stosowanych praktyk. W trakcie dyskusji wypracowywane są wspólne rekomendacje i opinie dotyczące różnorodnych zagadnień branżowych, które są sumą doświadczeń najlepszych ośrodków w kraju oraz renomowanych producentów technologii i sprzętu.

V Forum DCSP to kolejna edycja corocznego ogólnopolskiego spotkania diagnostów z branży preizolowanych sieci ciepłowniczych. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i sprzętem pomiarowym oraz szansa na wypracowywanie wspólnych rekomendacji i opinii dotyczących różnorodnych zagadnień branżowych.

Struktura organizacyjna konferencji bazuje na pięciu panelach dyskusyjnych:

 1. Panel Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych część I i II

dyskusja oparta o praktyczne doświadczenia uczestników konferencji w zakresie diagnostyki sieci preizolowanych oraz efektywnych i precyzyjnych metod lokalizacji awarii systemów alarmowych sieci

 • ustalenie kształtu kolejnego bloku rekomendacji do druku w „Zeszycie nr 3 Wytycznych Forum DCSP”
 •  lokalizacja awarii charakteryzujących się wysoką rezystancją
 1. Panel Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych część III

dyskusja o stosowaniu techniki reflektometrycznej dla lokalizacji awarii na sieciach typu  „Brandes” 

 1. Panel Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych część IV

nowości z zakresu systemów zdalnego nadzoru nad rozbudowaną preizolowaną siecią ciepłowniczą oraz dyskusja o „napięciu galwanicznym”, jako o nowym parametrze diagnostyki sieci

 1. Panel Technologii I – Ciepłociągi preizolowane układane metoda bezwykopową

prezentacja nowych technologii z zakresu systemów preizolowanych układanych metodą bezwykopową w terenie, gdzie nie ma możliwości lub zgody na tradycyjne metody odkrywkowe oraz diagnostyka systemu alarmowego w tego typu fragmentach sieci

 1. Panel Inwestora część I i II

dyskusja o problematyce przygotowania inwestycji budowy nowych sieci pod katem zapewnienia wysokiego poziomu wykonawstwa oraz skutecznej egzekucji praw gwarancyjnych inwestora oraz spojrzenie na budowę sieci preizolowanej z perspektywy projektanta i geodety odpowiedzialnego za inwentaryzację powykonawczą

Integracja środowiska w połączeniu z optymalizacją norm

W ramach V Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych, będziemy kontynuować rozpoczęty już proces porządkowania dzisiejszego obrazu metodologii lokalizowania awarii ciepłowniczych sieci preizolowanych. Efektem poprzednich edycji Forum DCSP był wydany wiosną 2016 r. „ZESZYT 1 Wytycznych Forum DCSP” oraz „ZESZYT 2 Wytycznych Forum DCSP” wydany we wrześniu 2017 r., które bezpłatnie rozesłaliśmy do większości ośrodków ciepłowniczych w kraju.

Zgodnie z założeniami, zdecydowana większość obrad V Forum DCSP poświęcona będzie dyskusji mającej na celu wypracowanie optymalnych Wytycznych Branżowych. Wrócimy m.in. do dyskusji nad wyprowadzaniem drutów alarmowych spod endcap, omówimy temat kształtek preizolowanych charakteryzujących się brakiem możliwości pełnego ich nadzorowania oraz zmierzymy się z tematem lokalizacji miejsca awarii sieci o wysokiej rezystancji zarejestrowanej w trakcie pomiarów diagnostycznych. Kontynuując temat  pomiarów na sieciach rezystancyjnych  typu „Brandes” zapoczątkowany na zeszłorocznym spotkaniu, będziemy omawiać zagadnienia związane z zastosowaniem technik reflektometrycznych na tego typu sieciach.  W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii, wprowadziliśmy na stałe do programu Forum DCSP przegląd nowości i postępu aplikacji praktycznych związanych z zagadnieniami zdalnego nadzoru nad siecią, w tym porównanie „on line” systemów czołowych producentów dostępnych na rynku polskim. W tej części konferencji, zajmiemy się także zagadnieniem „napięcia galwanicznego” jako nowego parametru wykorzystywanego do diagnostyki sieci preizolowanej.

Nowością obecnej edycji Forum będzie zagadnienie omawiane w panelu technologicznym a dotyczące ciepłociągów preizolowanych układanych metodą bezwykopową. W drugim dniu konferencji poświęcimy także dużo miejsca na Panel Inwestora, a w nim dyskusję wzbogaconą o głos zaproszonych ekspertów z takich dziedzin jak projektowanie sieci preizolowanej czy nadzór geodezyjny nad dokumentowaniem wykonanej inwestycji. Liczymy również na owocną dyskusję z udziałem eksperta z działu Inwestycji i Zakupów dużego operatora sieci preizolowanej abyśmy mogli omówić temat przygotowywania inwestycji pod kątem zabezpieczenia wysokich wymagań wykonawstwa sieci preizolowanych i skutecznej egzekucji praw gwarancyjnych. 

Szef Biura Organizacyjnego: Jerzy Kozłowski, TESTERON Consulting

Główny moderator dyskusji: Adam Dwojak, firma DORATERM

Podobne artykuły