WILO Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015”

W dniach 23-24 listopada 2015 roku w hotelu Twardowski w Poznaniu, odbyła się konferencja techniczna pn. Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015”.    

W dniach 23-24 listopada 2015 roku w hotelu Twardowski w Poznaniu, odbyła się konferencja techniczna pn. Lokalizacja Awarii Ciepłociągów Kanałowych „LACK 2015”. 

Konferencja techniczna LACK 2015Była to to pierwsza w Polsce ogólnokrajowa konferencja techniczna adresowana do przedsiębiorstw energetyki cieplnej, w całości poświęcona problematyce zdefiniowania najskuteczniejszych metod lokalizacji wycieków na tradycyjnych sieciach ciepłowniczych typu kanałowego Wzięło w niej udział ponad 40 uczestników reprezentujących przedsiębiorstwa ciepłownicze z całego kraju oraz przedstawiciele firm dostarczających technologie i sprzęt stosowany do lokalizacji awarii sieci podziemnych.

Ideą przewodnią konferencji była dyskusja panelowa połączona z wystawą sprzętu i nowych rozwiązań technologicznych. Tematem przewodnim całego pierwszego dnia konferencji były:

„Skuteczne metody lokalizacji wycieków na tradycyjnych sieciach ciepłowniczych”. Zaproszeni przez organizatora eksperci o dużym doświadczeniu praktycznym, wprowadzali uczestników konferencji w cztery tematy wiodące.

1. Akustyczne metody lokalizacji wycieków: geofon czy korelator?

Pierwszym ekspertem był Henryk Bączkowski z firmy LOKAWA - jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od lokalizacji awarii na tradycyjnych sieciach ciepłowniczych. Od 25 lat prowadzący firmę usługową, która z powodzeniem lokalizuje różnego typu awarie sieci kanałowych na zlecenie przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz innych zakładów przemysłowych z całego kraju. Ogromne doświadczenie praktyczne oraz wyjątkowe naturalne predyspozycje właściciela firmy do analizy akustycznej umożliwiają nie tylko uzyskanie dużej precyzji pomiarów i skuteczności w realizacji zleceń dotyczących lokalizacji poszczególnych awarii, ale także prowadzenie szeroko zakrojonej profilaktyki związanej z występowaniem awarii na sieciach ciepłowniczych. Przekonywał on uczestników konferencji, że najskuteczniejszą technologią wykrywania wycieków wody na tradycyjnych ciepłociągach kanałowych jest zastosowanie akustycznej metody lokalizacji w postaci geofonu w dwóch etapach – kontrola anomalii akustycznych na armaturze dostępnej w komorach i węzłach i zawężenie tym samych obszaru poszukiwania miejsca wystąpienia awarii oraz punktowa lokalizacja miejsca nieszczelności sieci z powierzchni ziemi.

Drugim ekspertem był Zdzisław Jagnieszko - wysokiej klasy specjalista w branży ciepłowniczej z WPEC Legnica, od kilkunastu lat zajmujący się problematyką lokalizacji awarii na tradycyjnych sieciach ciepłowniczych typu kanałowego. Posiada wieloletnie doświadczenia praktyczne w wykrywaniu awarii wycieków z ciepłociągów sprzętem elektronicznym typu korelator cyfrowy. Może poszczycić się jednym z najwyższych w kraju wskaźników skutecznej wykrywalności i precyzji lokalizacji miejsca występowania awarii na sieciach mu podległych. Przekonywał on uczestników konferencji, że najskuteczniejszą technologią wykrywania wycieków wody na tradycyjnych ciepłociągach kanałowych jest także zastosowanie akustycznej metody lokalizacji, ale w postaci korelatora, który zwiększa szanse na skuteczne wykrycie awarii operatorom o mniejszym doświadczeniu i ograniczonych naturalnych predyspozycjach do rozróżniania subtelnych anomalii akustycznych.

2. Zastosowanie termowizji do lokalizacji wycieków na ciepłociągach

Konferencja techniczna LACK 2015Zaproszonym ekspertem z tej dziedziny był Karol Bielecki z firmy FLUKE B.V. - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; autor oraz współautor wielu publikacji z zakresu aplikacji badań termowizyjnych oraz pomiarów jakości energii elektrycznej; alumn programów Akademia Energi oraz Young Innovators organizowanych przez fundację im. Lesława Pagii; pomysłodawca wielu innowacyjnych pomysłów z zakresu energetyki, które wdrażał w firmach takie jak: PSE, Tauron, Enea, Orlen, Dalkia. Obecnie pełni fukcję Technical Sales Manager w krajach Europy Środkowo Wschodniej w firmie Fluke. Przedstawił on zalety i wady stosowania technologii termowizyjnej w ciepłownictwie, obalając wiele mitów związanych z praktycznym stosowaniem kamer termowizyjnych.

3. Skuteczność lokalizacji wycieków poprzez zastosowanie zdalnych systemów nadzoru nad siecią

Zaproszonym ekspertem z tej dziedziny był Leszek Targosz – prezes firmy Control, która od wielu już z lat obecna jest w polskim ciepłownictwie ze swoim systemem telemetrii, zdalnego odczytu i detektorów awarii sieci. Przekonywał on, że przyszłością detekcji i lokalizacji wycieków na ciepłociągach kanałowych jest zdalny system nadzoru, który umożliwia szybką identyfikację miejsca wystąpienia wycieku oraz ocenę jego rozmiarów. Odpowiednie rozmieszczenie punktów pomiarowych w komorach i / lub w węzłach, prędkość dokonywania pomiarów i ich błyskawiczna analiza fali rozprężeniowej, która powstaje w wyniku ujawnienia się wycieku, pozwalają na wyznaczenie odcinka sieci z miejscem wycieku, co umożliwia jego szybszą lokalizację tradycyjnym sprzętem akustycznym a następnie usunięcie awarii.

4. Czy inwestować w sprzęt i ekipę pomiarową czy skorzystać z usługi firmy zewnętrznej?

Konferencja techniczna LACK 2015Ekspertem w tej dziedzinie był ponownie Henryk Bączkowski z firmy LOKAWA, który podkreślał m.in. znaczenie regularnych kontroli wybranych odcinków sieci, które wykonuje na zlecenie wielu PEC-ów w całym kraju. Przekonywał on, że jest to jedyna metoda wczesnego wykrywania niewielkich wycieków zanim nie przerodzą się one w duże awarie powodujące ogromne problemy z bieżącą dostawą ciepła dla odbiorców i generujące znaczne koszty.

W toku ciekawej dyskusji opartej o praktyczne doświadczenia wielu uczestników konferencji oraz doświadczenia naszych ekspertów w zakresie diagnostyki awarii ciepłociągów kanałowych oraz efektywnych i precyzyjnych metod lokalizacji wycieków wody na tego typu systemach ciepłowniczych daliśmy możliwość wszystkim zainteresowanym wypracowania własnej opinii na temat, która z obecnie stosowanych metod jest dla niego optymalna.

Drugi dzień konferencji poświęcony był głównie prezentacjom nowych technologii oraz sprzętu pomiarowego w zakresie lokalizacji wycieków na ciepłociągach kanałowych. W programie wystąpień, firma Radeton zaprezentowała najnowsze urządzenia do lokalizacji wycieków wody i lokalizacji przebiegu sieci, firma Control przedstawiła swój kompleksowy systemem bezpieczeństwa i diagnostyki sieci ciepłowniczej oparty o zdalną analizę ciśnieniowej fali rozprężeniowej powstającej w wyniku rozszczelnienia sieci a firma TESTERON dokonała przeglądu różnego typu sprzętu od różnych producentów dostępnego na rynku polskim a stosowanego do lokalizacji wycieków i lokalizacji trasy przebiegu kabli i rur. 

Konferencji towarzyszyła także wystawa sprzętu pomiarowego, gdzie można było zapoznać się z urządzeniami firmy Radiodetection i Primayer (prezentowanymi przez Radeton), lokalizatorami firmy Leica Geosystems i Cable Detection (firma TESTERON), kamerami termowizyjnymi firmy FLUKE oraz urządzeniami stosowanymi do monitorowania zagrożeń korozyjnych firmy Marcor.

Ostatnim merytorycznym punktem programu konferencji był Panel Antykorozji, który miał wprowadzić uczestników w zagadnienia zagrożeń korozyjnych dla ciepłociągów w Polsce. Swoje krótkie referaty wprowadzające przedstawili zaproszeni na tę okoliczność uznani w kraju eksperci od zabezpieczeń przeciw-korozyjnych - dr inż. Wojciech Sokólski z firmy Corrpol oraz inż. Jan Marjanowski z firmy Marcor. Pierwszy z nich, w bardzo przystępny sposób, „odczarował” istniejące różne mity o „Oddziaływaniu prądów błądzących na podziemne sieci ciepłownicze”. Drugi natomiast, wprowadził uczestników w problematykę „ Kontrolingu i monitoringu korozyjnego sieci ciepłowniczej od strony wody”, które to zagadnienie zaczyna nabierać ostatnio coraz większego znaczenia dla właścicieli dużych sieci ciepłowniczych.

Organizator konferencji „LACK 2015” w Poznaniu - firma TESTERON -  pragnie podziękować wszystkim jej uczestnikom za przybycie, zaangażowanie w dyskusji oraz wspaniałą przyjacielską atmosferę tego wyjątkowego spotkania. Mamy nadzieję, że udało nam się, choć po części, pomóc w wypracowaniu własnego poglądu na optymalizację procedur wykrywania awarii na ciepłociągach kanałowych aby uczestnicy konferencji będą mogli w swoich organizacjach łatwiej podjąć skuteczne działania w kierunku efektywnego radzenia sobie z problemami wycieków wody na tego typu sieciach. Wierzymy, że było to właściwe forum do przedyskutowania najróżniejszych zagadnień z tematu poszukiwania najskuteczniejszych metod lokalizacji wycieków w polskim ciepłownictwie.

Podobne artykuły