WILO Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Relacja z obrad IV Forum DCSP w Poznaniu

W dniach 28 lutego - 02 marca 2017 roku w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyło się IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych. Było to już czwarte spotkanie profesjonalistów, na co dzień zajmujących się diagnostyką uszkodzeń ciepłowniczych sieci preizolowanych.  

W dniach 28 lutego - 02 marca 2017 roku w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyło się IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych. Było to już czwarte spotkanie profesjonalistów, na co dzień zajmujących się diagnostyką uszkodzeń ciepłowniczych sieci preizolowanych.

Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników reprezentujących 30 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju, 5 firm wykonawstwa robót preizolowanych i serwisu technicznego oraz 16 dostawców technologii i sprzętu pomiarowego, w tym 6 czołowych producentów systemów preizolowanych obecnych na rynku polskim.

Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych (IV Forum DCSP)Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od dyskusji nad propozycjami zawartości Zeszytu nr 2 Wytycznych Forum DCSP będący kontynuacją wydrukowanego wiosną 2016 r. przez INSTAL Zeszytu nr 1, który został rozesłany bezpłatnie do większości ośrodków ciepłowniczych w kraju. Uczestnicy konferencji otrzymali wcześniej drogą mailową specjalny biuletyn zawierający komplet materiałów z zapisami przygotowanymi do omówienia w trakcie obrad. Znalazły się tam m.in. „definicje podstawowych pojęć i procedur z branży” oraz szczegółowo opisany przykład „kompleksowego opracowania oznaczania drutów pomiarowych w ciepłociągach o różnych średnicach”. Ten ostatni temat wciąż wzbudzał wiele kontrowersji wśród diagnostów z dużym doświadczeniem, którzy od wielu lat stosowali własne metody oznaczania i nie byli skłonni przyjąć jednego konkretnego rozwiązania, jako rekomendacji Forum. Po wprowadzeniu do tematów dokonanym przez Adama Dwojaka z firmy DORATERM odpowiadającego za merytoryczne przygotowanie konferencji oraz po burzliwej dyskusji zdecydowano, iż organizatorzy konferencji przygotują treść zapisu Wytycznych dotyczących spójnego systemu oznaczania drutów alarmowych w ciepłociągach preizolowanych typu impulsowego w wersji alternatywnej a ostateczny jego kształt zostanie zaopiniowany przez uczestników Forum DCSP drogą mailową. Podobnie zresztą zadecydowano w przypadku omawianych później zagadnień „praktycznych metod lokalizacji za pomocą reflektometru” oraz „idei reflektometrycznych wykresów wzorcowych”.

W drugiej części „Panelu Diagnostów Ciepłowniczych Sieci preizolowanych” dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi „wielkości charakterystycznych rezystancji izolacji dla odbiorów sieci” oraz „progach alarmowych dla obwodów z podkładkami filcowymi”. Swój znaczący głos w sprawie „szumu informacyjnego, jaki pojawia się wokół techniki pomiarowej systemów alarmowych” zabrał tutaj Leszek Wróbel, współwłaściciel znanej wszystkim w branży sprzętu pomiarowego dla preizolacji firmy LEVR.

Ostatnia część pierwszego dnia konferencji poświęcona była „problematyce dostępu do cyfrowej mapy GIS sieci i obiektów sieciowych w trakcie prowadzenia prac diagnostyki uszkodzeń ciepłociągów preizolowanych”. Tematykę związaną z systemami GIS wprowadzono do obrad Forum DCSP pod szyldem technologii wspomagających branżę ciepłowniczą z nadzieją, że w trakcie dyskusji uda się ocenić na ile jest ona istotna w codziennej pracy diagnostów lub jakie jej elementy należałoby wprowadzić do zapisów Wytycznych Forum. Po wprowadzeniu do tematu dokonanym przez organizatora konferencji, Bartłomiej Szymaniak z firmy GLOBEMA wystąpił z prezentacją „Sieć alarmowa a GIS – jak lepiej lokalizować awarie na sieci ciepłowniczej”. Pod nieobecność przedstawicieli austriackiej firmy Geolantis, którzy w ostatniej chwili zmuszeni byli odłożyć swój przyjazd do Poznania, prezentacji systemu Inspector oferowanego przez tę firmę do wspomagania procedur kontroli rezystancji izolacji sieci preizolowanych tej firmy dokonał Jerzy Kozłowski z TESTERON Consulting.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją z przerwą na występ kabaretu Świerszczychrząszcz z Lublina, który uświetnił tegoroczne ogólnopolskie spotkanie diagnostów z branży ciepłociągów preizolowanych.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od podsumowania tematyki obrad z dnia poprzedniego, po czym, Adam Dwojak z DORATERM wprowadził uczestników Forum w problematykę pomiarów na sieciach rezystancyjnych typu „Brandes”. Zagadnienia związane z ciepłociągami preizolowanymi typu rezystancyjnego pojawiły się po raz pierwszy w programie Forum DCSP, głównie za sprawą obecności wśród uczestników konferencji przedstawicieli Veolia Energia Warszawa oraz LPEC Lublin, które to firmy obsługują wyłącznie ten typ sieci i których organizatorzy chcieli w sposób szczególny zainteresować tematyką im najbliższą. Pomimo niezaprzeczalnych faktów, iż ponad 90% ciepłociągów preizolowanych w Polsce budowanych jest w technologii impulsowej, tematyka pomiarów na sieciach typu rezystancyjnego cieszyła się zainteresowaniem diagnostów z ośrodków, na co dzień niemających styczności z ta technologią.

Kolejny blok programowy Forum koncentrował się na idei zdalnego nadzoru nad siecią preizolowaną, a dokładniej nad nowościami z zakresu systemów nadzoru nad rozbudowaną preizolowaną siecią ciepłowniczą. W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii w tej dziedzinie, zamierzeniem organizatorów Forum DCSP jest wprowadzenie na stałe do programu corocznych konferencji przeglądu nowości i postępu aplikacji praktycznych związanych z zagadnieniami zdalnego nadzoru nad siecią, w tym porównanie „on line” systemów czołowych producentów dostępnych na rynku polskim. W bieżącym roku, uczestnicy konferencji mieli unikalną możliwość porównania w czasie rzeczywistym działania dwóch różnych systemów zawansowanego centralnego nadzoru nad systemem alarmowym sieci preizolowanych dwóch producentów - firmy Control z Krapkowic oraz firmy DASL z Krakowa. Do, w miarę pełnego obrazu aktualnej oferty zdalnych systemów nadzoru na rynku polskim, zabrakło prezentacji firmy Logstor, która, choć awizowana wcześniej, ze względów logistycznych nie mogła uczestniczyć w tej części konferencji oraz firm Mittel i Vector, które zdecydowały się nie uczestniczyć w tym roku w obradach Forum DCSP.

W przerwach pomiędzy panelami dyskusyjnymi, uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z ofertą nowości sprzętowych i technologicznych kilku firm na stoiskach promocyjnych usytułowanych w tylnej części sali konferencyjnej. DORATERM Adam Dwojak prezentowała szerokie spektrum usług dotyczących sieci preizolowanych – od diagnostyki uszkodzeń i kompleksowych napraw po rewitalizację systemów alarmowych. Firma TESTERON pokazywała pełen zakres urządzeń pomiarowych stosowanych w diagnostyce i lokalizacji awarii na sieciach preizolowanych oraz sprzęt do lokalizacji różnych elementów uzbrojenia podziemnego. Heisslufttechnik Flocke oferowała wysokiej klasy ekstrudery szwajcarskiego producenta urządzeń do spawania preizolacji, rur i przyłączy z PE HD – firmy Leister. Firma DASL prezentowała szczegóły swojej technologii centralnego nadzoru nad systemem alarmowym sieci preizolowanych.

Każde z uprzednich edycji Forum DCSP miało swój temat przewodni, wokół którego organizatorzy gromadzili grono uznanych ekspertów gotowych do „przełożenia” na język codzienny najtrudniejszych kwestii naukowych i technologicznych. Podobnie było i tym razem – drugi dzień konferencji został zdominowany przez zagadnienia związane z technologią pianki poliuretanowej w systemach ciepłociągów preizolowanych, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w praktycznym spienianiu w warunkach terenowych. Choć pozornie nie jest to problematyka na co dzień interesująca diagnostów, organizatorzy Forum postanowili poświęcić jej znaczącą ilość czasu wychodząc z założenia, iż od jakości pianki PUR, technologii jej zastosowania przy produkcji systemów preizolowanych oraz technologii pianowania w procesie napraw ciepłociągów w dużej mierze zależy skuteczność diagnostyki uszkodzeń sieci. Bardzo dobry początek debacie nad pianką PUR w preizolacji dał pierwszy z zaproszonych ekspertów – dr hab. inż. Aleksander Prociak, profesor Politechniki Krakowskiej z Katedry Chemii i Technologii Polimerów. W zadziwiająco przystępny sposób przybliżył on uczestnikom konferencji zawiłości chemiczne struktur pianki stosowanej w ciepłownictwie oraz przedstawił wyniki eksperymentów z pianką PUR, które przeprowadził na prośbę merytorycznego koordynatora Forum DCSP Adama Dwojaka z DORATERM.

W poobiedniej części obrad, Ewa Kręcielewska, Kierownik Działu Badań i Standardów/ Kierownik Laboratorium Badawczego z Veolia Energia Warszawa, w bardzo ciekawy sposób przedstawiła „Zagadnienie starzenia pianki poliuretanowej w rurociągach preizolowanych”, dzieląc się z uczestnikami konferencji swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą. Na tę część konferencji dotarł także Ireneusz Iwko z firmy LOGSTOR Polska, który przedstawił najnowszy stan prac nad normami branżowymi po zakończonym właśnie spotkaniu w Berlinie a, przede wszystkim, omówił „Wpływ metody produkcji rur preizolowanych oraz bariery dyfuzyjnej na właściwości izolacji poliuretanowej rur preizolowanych”. Była to wyjątkowa okazja przyjrzenia się procesowi technologicznemu dla metod Conti i Opti przy produkcji elementów preizolowanych w fabrykach LOGSTOR w Polsce, firmie, która znana jest z najwyższych standardów jakościowych dotyczących ułożenia drutów alarmowych wzdłuż rury przewodowej.

Ostatnim punktem programu IV Forum DCSP był Panel Serwisantów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych, będący kontynuacją problematyki napraw rurociągów preizolowanych z ubiegłorocznego spotkania. Tę część obrad rozpoczął Sławomir Wawrzak z firmy Termogum z próbą odpowiedzi na pytanie „Czy mufą elektrozgrzewaną można zamykać ukosowane złącza?”. Z kolei Adam Dwojak z DORATERM wprowadził uczestników konferencji w zagadnienia zapobiegania awariom zaworów preizolowanych oraz problematykę podtapianych studzienek na sieci preizolowanej. Pani Ewa Kręcielewska z Veolia Energia Warszawa podzieliła się także swoim doświadczeniem z zagadnień spieniania pianki na budowie w warunkach ekstremalnych.

Pod koniec drugiego dnia obrad, został rozstrzygnięty I Konkurs Fotograficzny Forum DCSP na najciekawsze zdjęcie związane z branżą ciepłociągów preizolowanych pn. „Ciepła rura…czy inna bzdura”. Pomysł, który ktoś podsunął podczas ubiegłorocznej konferencji, został podchwycony przez organizatorów i zmaterializowany w postaci otwartego konkursu ogłoszonego na kilka tygodni przed rozpoczęciem Forum. Drogą mailową napłynęło blisko trzydzieści zdjęć a szesnaście z nich zostało zakwalifikowanych do ścisłego finału. Propozycje konkursowe zostały zaprezentowane uczestnikom konferencji w kuluarach sali konferencyjnej w formie wydruków na dużych tablicach oraz w formie slajdów komputerowych w przerwach między obradami. Każdy z uczestników konferencji otrzymał specjalną kartę do głosowania i mógł oddać jeden głos na wybrane przez siebie zdjęcie. Zwycięzcą konkursu został wybrany Łukasz Michalski z MPEC Kraków za zdjęcie nr 3 pt. „Pętla alarmowa”. Drugie miejsce zajęła Hanna Bindarowska z firmy Finpol/Radpol za zdjęcie nr 6. pt. „Korki wgrzane” a miejsce trzecie Leszek Marek z PEC Jastrzębie za zdjęcie nr 9 pt. „Nowe zasoby geotermalne”. Laureaci otrzymali okolicznościowe nagrody a pozostali uczestnicy konkursu nagrody pocieszenia.

Firmy TESTERON i DORATERM – organizatorzy IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych w Poznaniu pragną podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za liczny udział, zaangażowanie w dyskusji oraz wspaniałą przyjacielską atmosferę tego wyjątkowego spotkania. Po raz kolejny mamy przekonanie, że doroczne spotkanie diagnostów w Poznaniu to formuła przynosząca wiele korzyści zarówno firmom wysyłającym tam swoich pracowników, jak i samym uczestnikom konferencji. Firmy zyskują gotowe i sprawdzone rozwiązania różnego rodzaju problemów, z którymi na co dzień nie zawsze sobie radzą oraz zyskują poczucie współtworzenia modelu rozwiązywania problemów na przyszłość. Pracownicy natomiast, mają doskonałą sposobność nabrania poczucia własnej wartości zawodowej i wymiany doświadczeń w gronie prawdziwych fachowców i pasjonatów tego co robią każdego dnia na swoich sieciach preizolowanych - ludzi, których nie da się w normalnych warunkach zgromadzić w jednym miejscu i czasie.

Po zakończonej konferencji, czeka nas jeszcze dużo pracy przy uzgadnianiu ostatecznych zapisów, jakie znajdą się w Zeszycie nr 2 Wytycznych Forum DCSP. Liczymy, że materiał ten powiększy istniejące już rekomendacje o nowe treści i w takiej formie trafi do większości ośrodków ciepłowniczych w Polsce. Zapraszany na następne Forum wszystkich tegorocznych jego uczestników. Z tymi, którzy mają inne zdanie niż nasze wyrażone w Wytycznych Forum DCSP, chętnie spotkamy się na przyszłorocznej konferencji by poznać ich punkt widzenia. Jak zawsze, zapraszamy też tych, którzy z różnych względów nie mogli być w tym roku na przełomie lutego i marca w Poznaniu a chcieliby wspólnie z nami zrobić coś dla branży.

Do zobaczenia w przyszłym roku się w równie zacnym gronie.

Podobne artykuły